neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Ardea purpurea
autor: Josef Čech
Atlas húb ( abecedný zoznam druhov )
Na tejto podstránke nájdete "Zoznam chránených druhov húb".

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - [T] - U - V - W - X - Z

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Tapesia
Tapesia fusca
(molízia tmavá / plstnatka hnědá)
rod: Tapesia
čeľaď: Incertae sedis ()
2 

Tapesia lividofusca
(tapézia / plstnatka černožlutá)
rod: Tapesia
čeľaď: Incertae sedis ()
1 

Taphridium
Taphridium algeriense
(grmanníček rascový)
rod: Taphridium
Taphrina
Taphrina alni
(grmanník šišticový)
rod: Taphrina
Taphrina betulae
(grmanník škvrnitý)
rod: Taphrina
Taphrina betulina
(grmanník brezový)
rod: Taphrina
Taphrina bullata
(grmanník hruškový)
rod: Taphrina
Taphrina carpini
(grmanník hrabový)
rod: Taphrina
Taphrina coerulescens
(grmanník dubový)
rod: Taphrina
Taphrina crataegi
(grmanník hlohový)
rod: Taphrina
Taphrina deformans
(grmanník broskyňový)
rod: Taphrina
Taphrina epiphylla
(grmanník metlinový)
rod: Taphrina
Taphrina inzititiae
(grmanník slivkový)
rod: Taphrina
Taphrina johansonii
(grmanník Johansonov)
rod: Taphrina
Taphrina padi
(grmanník čremchový)
rod: Taphrina
Taphrina populina
(grmanník topoľový)
rod: Taphrina
Taphrina potentillae
(grmanník nátržníkový)
rod: Taphrina
Taphrina pruni
(grmanník grmanový)
rod: Taphrina
Taphrina sadebeckii
(grmanník Sadebeckov)
rod: Taphrina
Taphrina tosquinetii
(grmanník jelšový)
rod: Taphrina
Taphrina ulmi
(grmanník brestový)
rod: Taphrina
Taphrina viridis
(grmanník zelený)
rod: Taphrina
Taphrina wiesneri
(grmanník čerešňový)
rod: Taphrina
Tapinella
Tapinella atrotomentosa
(čechračka tmavohlúbiková / čechratka černohuňatá)
rod: Tapinella
čeľaď: Tapinellaceae (čechračkovité - čechratkovité)
46 
Tapinella panuoides
(čechračka lastúrovitá / čechratka sklepní)
rod: Tapinella
čeľaď: Tapinellaceae ()
4 
Tarzetta
Tarzetta catinus
(tarzeta poprášená / zvonkovka žlutavá)
rod: Tarzetta
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
8 

Tarzetta cupularis
(tarzeta zúbkatá / zvonkovka číškovitá)
rod: Tarzetta
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
13 
Tarzetta sp.
(tarzeta)
rod: Tarzetta
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
5 
Tarzetta velata
(tarzeta pavučinkatá / zvonkovka závojová)
rod: Tarzetta
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
20 


Tatraea
Tatraea dumbirensis
(tatrea ďumbierska)
rod: Tatraea
čeľaď: Helotiaceae ()
2 

Tectella
Tectella patellaris
()
rod: Tectella
2 

Tephrocybe
Tephrocybe ambusta
(sivolupeňovka / penízovka spáleništní)
rod: Tephrocybe
čeľaď: Lyophyllaceae ()
1 
Tephrocybe anthracophila
(sivolupeňovka spálenisková)
rod: Tephrocybe
1 

Tephrocybe palustris
(sivolupeňovka / penízovka rašeliníková)
rod: Tephrocybe
čeľaď: Lyophyllaceae (strmulcovité - líhovité)
1 

Tephrocybe putida
(sivolupeňovka hnedá)
rod: Tephrocybe
Tephrocybe rancida
(sivolupeňovka / penízovka páchnoucí)
rod: Tephrocybe
čeľaď: Lyophyllaceae (strmulcovité - líhovité)
3 

Terana
Terana caerulea
(kôrnatec / kornatec modrý)
rod: Terana
čeľaď: Phanerochaetaceae (kôrnatcovité - kornatcovité)
4 
Thanatephorus
Thanatephorus ovalisporus
(ničivec smrekový)
rod: Thanatephorus
Thelephora
Thelephora anthocephala
(plesňovka premenlivá / plesňák měnlivý)
rod: Thelephora
čeľaď: Thelephoraceae (plesňovkovité - plesňákovité)
Thelephora anthocephala
(plesňovka premenlivá)
rod: Thelephora
Thelephora caryophyllea
(plesňovka klinčekovitá / plesňák karafiátový)
rod: Thelephora
čeľaď: Thelephoraceae (plesňovkovité - plesňákovité)
5 

Thelephora mollissima
(plesňovka vejárovitá)
rod: Thelephora
Thelephora palmata
(plesňovka smradľavá / plesňák zápašný)
rod: Thelephora
čeľaď: Thelephoraceae (plesňovkovité - plesňákovité)
22 


Thelephora penicillata
(plesňovka belavohnedá / plesňák čekankový)
rod: Thelephora
čeľaď: Thelephoraceae (plesňovkovité - plesňákovité)
5 
Thelephora terrestris
(plesňovka zemná / plesňák zemní)
rod: Thelephora
čeľaď: Thelephoraceae (plesňovkovité - plesňákovité)
6 
Thelephora terrestris f. resupinata
(plesňovka zemná rozliata)
rod: Thelephora
čeľaď: Thelephoraceae (plesňovkovité - plesňákovité)
2 
Therrya
Therrya pini var. mughicola
(terya sosnová)
rod: Therrya
Thyronectria
Thyronectria berolinensis
(hlivka)
rod: Thyronectria
2 
Tilletia
Tilletia caries
(mazlavka pšenicová)
rod: Tilletia
Tilletia controversa
(mazlavka trpazličia)
rod: Tilletia
Tilletia leavis
(mazlavka hladká)
rod: Tilletia
Tilletia secalis
(mazlavka ražná)
rod: Tilletia
Tolypocladium
Tolypocladium capitatum
(žezlovka hlavičkatá / housenice hlavatá)
rod: Tolypocladium
čeľaď: Cordycipitaceae (žezlovkovité - paličkovicovité)
31 


Tolypocladium ophioglossoides
(žezlovka srnková / housenice cizopasná)
rod: Tolypocladium
čeľaď: Cordycipitaceae (žezlovkovité - paličkovicovité)
59 


Tolyposporium
Tolyposporium junci
(kĺbkospórka sitinová)
rod: Tolyposporium
Tomentella
Tomentella asperula
(plsťovka zdrsená)
rod: Tomentella
Tomentella bourdotii
(plsťovka Bourdotova)
rod: Tomentella
Tomentella briophila
(plsťovka machomilná)
rod: Tomentella
Tomentella cinerascens
(plsťovka popolavá)
rod: Tomentella
Tomentella cinereoumbrina
(plsťovka tmavopopolavá)
rod: Tomentella
Tomentella crinalis
(plsťovka hrdzavá)
rod: Tomentella
Tomentella ellisii
(plsťovka žltkavá)
rod: Tomentella
Tomentella fatrensis
(plsťovka veľkofatranská)
rod: Tomentella
Tomentella ferruginea
(plsťovka hnedá)
rod: Tomentella
Tomentella fibrosa
(plsťovka vláknitá)
rod: Tomentella
Tomentella floridanum
(plsťovka floridská)
rod: Tomentella
Tomentella fuscella
(plsťovka hnedastá)
rod: Tomentella
Tomentella fuscovinacea
(plsťovka tmavá)
rod: Tomentella
Tomentella griseoumbrina
(plsťovka tmavošedá)
rod: Tomentella
Tomentella pilosa
(plsťovka odstávajúca)
rod: Tomentella
Tomentella punicea
(plsťovka zrnitá)
rod: Tomentella
Tomentella rubiginosa
(plsťovka škoricovohnedá)
rod: Tomentella
Tomentella subclavigera
(plsťovka dlhocystá)
rod: Tomentella
Tomentella sublilacina
(plsťovka gaštanová)
rod: Tomentella
Tomentellastrum
Tomentellastrum fusco-cinereum
(plsťovec popolavohnedý)
rod: Tomentellastrum
Torrendia
Torrendia pulchella
(torrendie ladná (CZ))
rod: Torrendia
čeľaď: Amanitaceae (muchotrávkovité - muchomůrkovité)
3 
Trachyspora
Trachyspora intrusa
(drobnospórka alchemilková)
rod: Trachyspora
1 
Trametes
Trametes cervina
(trúdnikovec jelení)
rod: Trametes
1 
Trametes confragosa
(trúdnikovec červenkastý)
rod: Trametes
1 
Trametes gibbosa
(trúdnikovec hrbatý / outkovka hrbatá)
rod: Trametes
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
14 


Trametes hirsuta
(trúdnikovec chlpatý / outkovka chlupatá)
rod: Trametes
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
19 
Trametes multicolor
(trúdnikovec pásikavý)
rod: Trametes
Trametes pubescens
(trúdnikovec zamatový)
rod: Trametes
Trametes suaveolens
(trúdnikovec voňavý)
rod: Trametes
5 

Trametes trogii
(trúdnikovec srstnatý / outkovka Trogova)
rod: Trametes
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
5 
Trametes versicolor
(trúdnikovec pestrý / outkovka pestrá)
rod: Trametes
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
35 

Tranzschelia
Tranzschelia anemones
(tranzšelia veternicová)
rod: Tranzschelia
1 
Tranzschelia pruni-spinosae
(tranzšelia slivková)
rod: Tranzschelia
Trechispora
Trechispora farinacea
(vláknovec premenlivopovrchový)
rod: Trechispora
Trechispora hymenocystis
(vláknovec blanitý)
rod: Trechispora
Trechispora microspora
(vláknovec pomúčenozrnkovitý)
rod: Trechispora
Trechispora mollusca
(vláknovec belostný / pórnovitka sněhobílá)
rod: Trechispora
čeľaď: Hydnodontaceae ()
1 
Trechispora subsphaerospora
(vláknovec odlišný)
rod: Trechispora
Tremella
Tremella cladoniae
(rôsolovka dutohlávková)
rod: Tremella
Tremella encephala
(rôsolovka priesvitná / rosolovka průsvitná)
rod: Tremella
čeľaď: Tremellaceae (rôsolovkovité - rosolovkovité)
8 


Tremella foliacea
(rôsolovka lupeňovitá / rosolovka listovitá)
rod: Tremella
čeľaď: Tremellaceae (rôsolovkovité - rosolovkovité)
23 


Tremella globispora
(rôsolovka / rosolovka kulatovýtrusá)
rod: Tremella
čeľaď: Tremellaceae (rôsolovkovité - rosolovkovité)
1 
Tremella mesenterica
(rôsolovka zlatožltá / rosolovka mozkovitá)
rod: Tremella
čeľaď: Tremellaceae (rôsolovkovité - rosolovkovité)
58 
Tremella mycetophiloides
(rôsolovka cudzopasná)
rod: Tremella
3 
Tremella mycophaga
(rôsolovka cudzopasná)
rod: Tremella
Tremella simplex
(rôsolovka parazitická / rosolovka parazitická)
rod: Tremella
čeľaď: Tremellaceae (rôsolovkovité - rosolovkovité)
2 
Tremella sp.
(rôsolovka (bližšie neurčená))
rod: Tremella
4 
Tremella sp.
()
rod: Tremella
4 
Tremella steidleri
(rôsolovka teplomilná)
rod: Tremella
Trichaptum
Trichaptum abietinum
(ryhovec jedľový / branovitec jedlový)
rod: Trichaptum
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
3 

Trichaptum biforme
(ryhovec želatinovitý / bránovitec dvoutvarý)
rod: Trichaptum
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
14 
Trichaptum fuscoviolaceum
(ryhovec hnedofialový / bránovitec hnědofialový)
rod: Trichaptum
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
1 
Tricharina
Tricharina gilva
(tricharína sivohnedá)
rod: Tricharina
Tricharina ochroleuca
(tricharína hlinovožltá)
rod: Tricharina
Trichia
Trichia decipiens
(vlasnačka / vlasatka klamná)
rod: Trichia
čeľaď: Trichiaceae (vlasnačkovité - vlasatkovité)
26 


Trichia favoginea
(vlasnačka plášťovitá / vlasatka zlatožlutá)
rod: Trichia
čeľaď: Trichiaceae (vlasnačkovité - vlasatkovité)
2 

Trichia scabra
(vlasnačka drsná / vlasatka lysá)
rod: Trichia
čeľaď: Trichiaceae (vlasnačkovité - vlasatkovité)
4 
Trichia varia
(vlasnačka premenlivá)
rod: Trichia
Trichobelonium
Trichobelonium kneiffii
(plstnatka rákosová (CZ))
rod: Trichobelonium
čeľaď: Dermateaceae (kožatkovité (CZ))
1 
Trichoderma
Trichoderma alutaceum
(kyjovec tmavnúci / kyjovenka plavá)
rod: Trichoderma
čeľaď: Hypocreaceae (ponorencovité - masenkovité)
9 


Trichoderma viride
(trichoderma zelená / zelenatka obecná)
rod: Trichoderma
čeľaď: Hypocreaceae (ponorencovité - masenkovité)
8 
Trichoglossum
Trichoglossum hirsutum var. hirsutum
(pajazýček chlpatý / jazourek srstnatý)
rod: Trichoglossum
čeľaď: Geoglossaceae (jazýčkovité - jazourkovité)
6 

Trichoglossum variabile
(jazýček)
rod: Trichoglossum
čeľaď: Geoglossaceae ()
1 

Trichoglossum walteri
(pajazýček Walterov / jazourek Walterův)
rod: Trichoglossum
čeľaď: Geoglossaceae (jazýčkovité - jazourkovité)
2 

Tricholoma
Tricholoma acerbum
(čírovka horká)
rod: Tricholoma
2 


Tricholoma aestuans
(čírovka)
rod: Tricholoma
Tricholoma album
(čírovka biela / čirůvka bílá)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 

Tricholoma apium
(čírovka)
rod: Tricholoma
1 
Tricholoma argyraceum
(čírovka postriebrená / čirůvka stříbrošedá)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
5 

Tricholoma arvernense
(čírovka ihličinová / čirůvka příbuzná)
rod: Tricholoma
1 
Tricholoma atrosquamosum
(čírovka čiernošupinatá)
rod: Tricholoma
5 

Tricholoma atrosquamosum var. squarrulosum
(čírovka / čirůvka šupinkatá)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
5 
Tricholoma aurantium
(čírovka oranžová / čirůvka oranžová)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
15 


Tricholoma basirubens
(čírovka / čirůvka růžovotřenná)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 
Tricholoma batschii
(čírovka prstencová / čirůvka prstencová)
rod: Tricholoma
13 
Tricholoma bresadolianum
(čírovka Bresadolová)
rod: Tricholoma
Tricholoma bufonium
(čírovka ružovohnedá / čirůvka žabí)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
1 
Tricholoma cingulatum
(čírovka vŕbová / čirůvka kroužkatá)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
13 


Tricholoma columbetta
(čírovka hodvábna / čirůvka holubičí)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
1 

Tricholoma equestre var. equestre
(čírovka zelenkastá / čirůvka zelánka)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
5 

Tricholoma flavobruneum
(čírovka plavohnedá)
rod: Tricholoma
4 

Tricholoma frondosae
(čírovka osiková / čirůvka osiková)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 
Tricholoma fucatum
(čírovka pestrá)
rod: Tricholoma
2 
Tricholoma gausapatum
(čírovka / čirůvka vlnatá)
rod: Tricholoma
1 

Tricholoma imbricatum
(čírovka šupinkatá)
rod: Tricholoma
4 
Tricholoma inamoenum
(čírovka páchnúca)
rod: Tricholoma
Tricholoma inocybeoides
(čírovka vláknicová)
rod: Tricholoma
Tricholoma inodermeum
(čírovka hnedočervenkastá)
rod: Tricholoma
Tricholoma joachimii
(čírovka Joachimova)
rod: Tricholoma
1 
Tricholoma lascivum
(čírovka smradľavá / čirůvka zápašná)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
2 
Tricholoma luridum
(čírovka hnedá / čirůvka hnědá)
rod: Tricholoma
4 


Tricholoma matsutake
(čírovka statná)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
2 

Tricholoma orirubens
(čírovka červenejúca)
rod: Tricholoma
1 
Tricholoma pardalotum
(čírovka tigrovaná / čirůvka tygrovaná)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
1 
Tricholoma pessundatum
(čírovka mäsitá)
rod: Tricholoma
2 
Tricholoma populinum
(čírovka topoľová / čirůvka topolová)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
6 


Tricholoma portentosum
(čírovka sivá / čirůvka havelka)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
7 


Tricholoma psammopus
(čírovka smrekovcová / čirůvka modřínová)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
Tricholoma pseudonictitans
(čírovka podvojná / čirůvka lesklá)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae ()
4 
Tricholoma roseoacerbum
(čírovka hnedoružová)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
1 
Tricholoma saponaceum var. saponaceum
(čírovka mydlová / čirůvka mýdlová)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
22 


Tricholoma saponaceum var. squamosum
(čírovka mydlová šupinkatá)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
5 
Tricholoma scalpturatum
(čírovka sivookrová / čirůvka šedožemlová)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 

Tricholoma sciodes
(čírovka buková / čirůvka buková)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 
Tricholoma sejunctum
(čírovka zelenohnedastá / čirůvka odlišná)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
6 
Tricholoma sp.
(čírovka (bližšie neurčená))
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
12 

Tricholoma stans
(čírovka sosnová)
rod: Tricholoma
1 
Tricholoma striatum
(čírovka bielohnedá)
rod: Tricholoma
Tricholoma subfusipes
(čírovka /čirůvka vřetenonohá)
rod: Tricholoma
1 
Tricholoma sudum
(čírovka plavosivá)
rod: Tricholoma
1 
Tricholoma sulphureum var. sulphureum
(čírovka sírovožltá / čirůvka sírožlutá)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
9 
Tricholoma terreum
(čírovka zemná / čirůvka zemní)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
37 
Tricholoma tumidum
(čírovka zavalitá)
rod: Tricholoma
Tricholoma ustale
(čírovka gaštanovohnedá)
rod: Tricholoma
6 
Tricholoma ustaloides
(čírovka slizká)
rod: Tricholoma
6 
Tricholoma vaccinum
(čírovka škridlicovitá / čirůvka kravská)
rod: Tricholoma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
18 
Tricholoma virgatum
(čírovka štipľavá)
rod: Tricholoma
2 

Tricholoma viridilutescens
(čírovka olivovohnedá)
rod: Tricholoma
2 
Tricholomella
Tricholomella constricta
(čírovnica opásaná)
rod: Tricholomella
Tricholomopsis
Tricholomopsis decora
(čírovec ozdobný / šafránka ozdobná)
rod: Tricholomopsis
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
20 


Tricholomopsis flammula
(čírovec útly / šafránka ohnivá)
rod: Tricholomopsis
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 

Tricholomopsis rutilans
(čírovec červenožltý / šafránka červenožlutá)
rod: Tricholomopsis
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
33 
Trichophaea
Trichophaea gregaria
(trichoféa pospolitá / bělokosmatka pospolitá)
rod: Trichophaea
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
6 

Trichophaea hazslinskya
(trichoféa Hažlinského)
rod: Trichophaea
čeľaď: Pezizaceae (čiaškovité)
Trichophaea hemisphaerioides
(trichoféa / bělokosmatka miskovitá)
rod: Trichophaea
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
3 

Trichophaea hybrida
(trichoféa / bělokosmatka)
rod: Trichophaea
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
1 

Trichophaea pseudogregaria
(trichoféa bradavičnatá)
rod: Trichophaea
čeľaď: Pyronemataceae ()
2 


Trichophaea woolhopeia
(trichoféa / bělokosmatka osmahlá)
rod: Trichophaea
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
3 

Trichophaeopsis
Trichophaeopsis bicuspis
(humária / bělokosmatka dvouhrotá)
rod: Trichophaeopsis
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
2 
Trichophaeopsis paludosa
(trichoféa lužná)
rod: Trichophaeopsis
3 

Trichoscyphella
Trichoscyphella carpatica
(brvuľka karpatská)
rod: Trichoscyphella
čeľaď: Hyaloscyphaceae ()
Trichothecium
Trichothecium roseum
(trichotécium ružové)
rod: Trichothecium
Tubaria
Tubaria confragosa
(smeťovka prstienkatá)
rod: Tubaria
čeľaď: Inocybaceae ()
2 

Tubaria conspersa
(smeťovka poprášená / kržatka poprášená)
rod: Tubaria
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité - vláknicovité)
6 

Tubaria dispersa
(smeťovka hlohová / kržatka hlohová)
rod: Tubaria
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité - vláknicovité)
1 

Tubaria romagnesiana
(smeťovka zimná / kržatka Romagnesiho)
rod: Tubaria
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité - vláknicovité)
35 


Tubaria sp.
(smeťovka (bližšie neurčená))
rod: Tubaria
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité - vláknicovité)
15 

Tuber
Tuber aestivum
(hľuzovka letná / lanýž letní)
rod: Tuber
čeľaď: Tuberaceae (hľuzovkovité - lanýžovité)
9 

Tuber borchii
(hľuzovka Borchiova)
rod: Tuber
Tuber brumale
(hľuzovka zimná / lanýž zimní)
rod: Tuber
čeľaď: Tuberaceae (hľuzovkovité - lanýžovité)
2 

Tuber excavatum
(hľuzovka dlabaná / lanýž vydutý)
rod: Tuber
čeľaď: Tuberaceae (hľuzovkovité - lanýžovité)
8 

Tuber melanosporum
(hľuzovka čierna)
rod: Tuber
Tuber mesentericum
(hľuzovka)
rod: Tuber
čeľaď: Tuberaceae (hľuzovkovité)
1 

Tuber puberulum
(hľuzovka chĺpkatá)
rod: Tuber
1 

Tuber sp.
(hľuzovka (bližšie neurčená))
rod: Tuber
čeľaď: Tuberaceae (hľuzovkovité - lanýžovité)
8 
Tubulicrinis
Tubulicrinis glebulossus
(rúrkovec žltkastý)
rod: Tubulicrinis
Tulasnella
Tulasnella albida
(voskovica)
rod: Tulasnella
1 

Tulasnella violea
(tulasneovka liláková (CZ))
rod: Tulasnella
čeľaď: Tulasnellaceae (tulasneovkovité (CZ))
2 
Tulostoma
Tulostoma brumale
(stopkovec zimný / palečka zimní)
rod: Tulostoma
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
55 


Tulostoma fimbriatum
(stopkovec vláknitý / palečka brvitá)
rod: Tulostoma
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
4 
Tulostoma fulvellum
(stopkovec)
rod: Tulostoma
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
11 


Tulostoma hollosii
(stopkovec Hollósov)
rod: Tulostoma
Tulostoma kotlabae
(stopkovec Kotlabov)
rod: Tulostoma
Tulostoma melanocyclum
(stopkovec hrdzavohnedý)
rod: Tulostoma
1 
Tulostoma sp.
(stopkovec (bližšie neurčený))
rod: Tulostoma
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
6 
Tulostoma sqamosum
(stopkovec šupinatý)
rod: Tulostoma
1 
Tylopilus
Tylopilus felleus
(podhríb žlčový / hřib žlučník)
rod: Tylopilus
čeľaď: Boletaceae (hríbovité - hřibovité)
31 
Tylopilus felleus var. alutarius
(podhríb žlčový mierny)
rod: Tylopilus
Tylospora
Tylospora fibrillosa
(machomilka vláknitá)
rod: Tylospora
Tympanis
Tympanis alnea
(tympania jelšová)
rod: Tympanis
čeľaď: Helotiaceae ()
1 
Typhula
Typhula betae
(pálkovka repová)
rod: Typhula
Typhula brassicae
(pálkovka kapustová)
rod: Typhula
Typhula caricina
(pálkovka / paluška)
rod: Typhula
čeľaď: Typhulaceae (pálkovkovité- paluškovité)
2 

Typhula erythropus
(pálkovka červenohlúbiková / paluška červenonohá)
rod: Typhula
čeľaď: Typhulaceae (pálkovkovité- paluškovité)
10 

Typhula incarnata
(pálkovka trávová)
rod: Typhula
Typhula micans
(pálkovka trblietavá)
rod: Typhula
1 
Typhula phacorrhiza
(pálkovka)
rod: Typhula
3 

Typhula sclerotioides
(pálkovka hľúzkovitá)
rod: Typhula
Typhula setipes
(pálkovka / paluška štětinonohá)
rod: Typhula
čeľaď: Typhulaceae (pálkovkovité- paluškovité)
6 


Typhula uncialis
(pálkovka bylinová / paluška palcovitá)
rod: Typhula
čeľaď: Typhulaceae (pálkovkovité- paluškovité)
2 
Typhula variabilis
(pálkovka premenlivá)
rod: Typhula
Tyromyces
Tyromyces chioneus
(tvarohovec belostný)
rod: Tyromyces
Tyromyces fissilis
(tvarohovec jabloňový)
rod: Tyromyces
4 
Tyromyces kmetii
(tvarohovec Kmeťov)
rod: Tyromyces
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.