neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Ciboria coryli
autor: Viliam Ridzoň
Atlas húb ( abecedný zoznam druhov )
Na tejto podstránke nájdete "Zoznam chránených druhov húb".

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - D - E - F - G - [H] - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Haasiella
Haasiella splendidissima
(kalichovka nádherná)
rod: Haasiella
Haasiella venustissima
(kalichovka / kalichovka půvabná)
rod: Haasiella
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 
Habrostictis
Habrostictis rubra
(mäkkuľka červená)
rod: Habrostictis
Hapalopilus
Hapalopilus croceus
(hlinovec šafránový)
rod: Hapalopilus
Hapalopilus nidulans
(hlinovec červenkastý / hlinák červenající)
rod: Hapalopilus
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
6 
Hapalopilus salmonicolor
(hlinovec okrový)
rod: Hapalopilus
Haplotrichum
Haplotrichum medium
(haplotrichum)
rod: Haplotrichum
1 

Hebeloma
Hebeloma anthracophilum
(slzivka spálenisková)
rod: Hebeloma
1 

Hebeloma circinans
(slzivka zaokrúhlená)
rod: Hebeloma
Hebeloma claviceps
(slzivka hľuznatá)
rod: Hebeloma
Hebeloma crustuliniforme
(slzivka obyčajná / slzivka oprahlá)
rod: Hebeloma
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
2 
Hebeloma festibile
(slzivka odporná)
rod: Hebeloma
Hebeloma laterinum
(slzivka tvrdá / slzivka zatvrdlá)
rod: Hebeloma
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
5 


Hebeloma leucosarx
(slzivka brezová)
rod: Hebeloma
Hebeloma longicaudum
(slzivka dlhohlúbiková)
rod: Hebeloma
Hebeloma mesophaeum
(slzivka hnedá / slzivka opásaná)
rod: Hebeloma
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
4 
Hebeloma pallidoluctuosum
(slzivka širokolupeňová)
rod: Hebeloma
Hebeloma punctatum
(slzivka bodkovaná)
rod: Hebeloma
Hebeloma pusillum
(slzivka zakrpatená)
rod: Hebeloma
Hebeloma radicosum
(slzivka koreňujúca / slzivka kořenující)
rod: Hebeloma
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
9 
Hebeloma sacchariolens
(slzivka voňavá)
rod: Hebeloma
Hebeloma sinapizans
(slzivka reďkovková)
rod: Hebeloma
2 
Hebeloma sp.
(slzivka (bližšie neurčená))
rod: Hebeloma
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
11 

Hebeloma truncatum
(slzivka useknutá)
rod: Hebeloma
Helicobasidium
Helicobasidium compactum
(ulitovec pevný)
rod: Helicobasidium
Helicogloea
Helicogloea lagerheimii
(ulitka Langerheimova)
rod: Helicogloea
Helminthosphaeria
Helminthosphaeria clavariarum
(červuľka strapačkovitá)
rod: Helminthosphaeria
1 
Helvella
Helvella acetabulum
(chriapač kalíškovitý / kališník obecný)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
27 

Helvella albella
(chriapač hnedobiely / chřapáč bělavý)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
6 
Helvella atra
(chriapač čierny / chřapáč tmavý)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
17 

Helvella confusa
(chriapač voňavý)
rod: Helvella
3 
Helvella corium
(chriapač)
rod: Helvella
2 

Helvella costifera
(chriapač rebernatý / chřapáč kosťovitý)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
11 

Helvella crispa
(chriapač kučeravý / chřapáč kadeřavý)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
28 


Helvella cupuliformis
(chriapač)
rod: Helvella
1 

Helvella dissingii
(chriapač / chřapáč chlupatý)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
5 
Helvella elastica
(chriapač pružný / chřapáč pružný)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
39 


Helvella ephipium
(chriapač sedlovitý / chřapáč sedlový)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
1 

Helvella fusca
(chriapač / chřapáč)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
1 
Helvella lactea
(chriapač / chřapáč mléčný)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
1 
Helvella lacunosa
(chriapač jamkatý / chřapáč jamkatý)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
45 


Helvella leucomelaena
(chriapač sosnový / chřapáč kalíškovitý)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
52 


Helvella leucopus
(chriapač pieskomilný / chřapáč bělonohý)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
13 


Helvella macropus
(chriapač brvitý / stopečka pýřitá)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
21 


Helvella phlebophora
(chriapač)
rod: Helvella
Helvella queletii
(chriapač tmavý / chřapáč podobný)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
20 


Helvella silvicola
(chriapač lesný / chřapáč lesní)
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
8 
Helvella sp.
(chriapač (bližšie neurčený))
rod: Helvella
čeľaď: Helvellaceae (chriapačovité - chřapáčovité)
19 

Hemileccinum
Hemileccinum depilatum
(hríb jamkatý / hřib jamkatý)
rod: Hemileccinum
čeľaď: Boletaceae (hríbovité - hřibovité)
53 
Hemileccinum impolitum
(hríb plavý / hřib plavý)
rod: Hemileccinum
čeľaď: Boletaceae (hríbovité - hřibovité)
24 


Hemimycena
Hemimycena candida
(prilbovec kostihojový / helmovka bělostná)
rod: Hemimycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité)
5 
Hemimycena cucullata
(prilbovec / helmovka sádrová)
rod: Hemimycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
1 

Hemimycena gracilis
(prilbovec pôvabný)
rod: Hemimycena
Hemimycena hirsuta
(prilbovec kučeravý)
rod: Hemimycena
Hemistropharia
Hemistropharia albocrenulata
(golierovka vrúbkovaná / límcovka vroubkovaná)
rod: Hemistropharia
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
6 

Hemitrichia
Hemitrichia clavata
(vlasovníčka kyjačikovitá / vlasenka kyjovitá)
rod: Hemitrichia
čeľaď: Trichiaceae (vlasnačkovité - vlasatkovité)
18 
Henningsomyces
Henningsomyces candidus
(číšovec trubkovitý /CZ/)
rod: Henningsomyces
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
1 
Hericium
Hericium alpestre
(koralovec jedľový / korálovec jedlový)
rod: Hericium
čeľaď: Hericiaceae (koralovcovité - korálovcovité)
24 

Hericium cirrhatum
(ježovec trúdnikovitý / ježatec různozubý)
rod: Hericium
čeľaď: Hericiaceae (koralovcovité - korálovcovité)
10 


Hericium coralloides
(koralovec bukový / korálovec bukový)
rod: Hericium
čeľaď: Hericiaceae (koralovcovité - korálovcovité)
51 
Hericium erinaceus
(koralovec ježovitý / korálovec ježatý)
rod: Hericium
čeľaď: Hericiaceae (koralovcovité - korálovcovité)
19 


Herpotrichia
Herpotrichia nigra
(spletovka ihličinová)
rod: Herpotrichia
Heterobasidion
Heterobasidion annosum
(koreňovka vrstevnatá / kořenovník vrstevnatý)
rod: Heterobasidion
čeľaď: Bondarzewiaceae (trsovcovité - bondarcevkovité)
9 

Heterochaetella
Heterochaetella dubia
(štetinovka biela)
rod: Heterochaetella
Heyderia
Heyderia abietis
(čiapočka jedľová / čapulka jedlová)
rod: Heyderia
čeľaď: Hemiphacidiaceae ()
10 

Heyderia cucullata
(čiapočka ihličková / čapulka)
rod: Heyderia
čeľaď: Hemiphacidiaceae ()
13 


Heyderia pusilla
(čiapočka / čapulka)
rod: Heyderia
1 

Hohenbuehelia
Hohenbuehelia albietina
(lastúrka jedľová)
rod: Hohenbuehelia
Hohenbuehelia atrocaerulea
(lastúrka modrastosivá / hlíva siná)
rod: Hohenbuehelia
čeľaď: Pleurotaceae (hlivovité - hlívovité)
2 

Hohenbuehelia cyphelliformis
(lastúrka)
rod: Hohenbuehelia
čeľaď: Pleurotaceae ()
2 


Hohenbuehelia grisea
(lastúrka sivá)
rod: Hohenbuehelia
Hohenbuehelia mastrucata
(lastúrka plstnatá / hlíva kožešinová)
rod: Hohenbuehelia
čeľaď: Pleurotaceae (hlivovité - hlívovité)
6 
Hohenbuehelia petaloides
(lastúrka lopatkovitá)
rod: Hohenbuehelia
1 

Hohenbuehelia sp.
(lastúrka (bližšie neurčená))
rod: Hohenbuehelia
čeľaď: Pleurotaceae (hlivovité - hlívovité)
4 
Hohenbuehelia spatulina
(lastúrka malá)
rod: Hohenbuehelia
Holwaya
()
rod:
Holwaya
Holwaya mucida
(holvaja lipová / voskovička černavá)
rod: Holwaya
čeľaď: Bulgariaceae (bulgáriovité - klihatkovité)
30 


Humaria
Humaria aurantia
(humária / bělokosmatka oranžová)
rod: Humaria
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
21 

Humaria hemisphaerica
(humária polguľovitá / bělokosmatka polokulovitá)
rod: Humaria
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
28 


Hyaloscypha
Hyaloscypha hyalina
(krásavička priesvitná)
rod: Hyaloscypha
Hyaloscypha stevensonii
(krásavička Stevensova)
rod: Hyaloscypha
Hyalospora
Hyalospora polypodii
(kruhovka pľuzgierničková)
rod: Hyalospora
Hydnellum
(jelenkovka)
rod:
2 
Hydnellum
Hydnellum aurantiacum
(jelenkovka hnedooranžová)
rod: Hydnellum
3 
Hydnellum auratile
(jelenkovka hnedooranžová)
rod: Hydnellum
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
5 
Hydnellum caeruleum
(jelenkovka modrastá / lošákovec blankytný)
rod: Hydnellum
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
8 


Hydnellum compactum
(jelenkovka / lošák tuhý)
rod: Hydnellum
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
3 

Hydnellum concrescens
(jelenkovka pásikavá / lošákovec pásovaný)
rod: Hydnellum
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
Hydnellum ferrugineum
(jelenkovka hrdzavohnedá / lošákovec rezavý)
rod: Hydnellum
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
9 
Hydnellum floriforme
(jelenkovka oranžová / lošákovec oranžový)
rod: Hydnellum
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
8 


Hydnellum geogenium
(jelenkovka sírovožltá / lošákovec sírožlutý)
rod: Hydnellum
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
6 

Hydnellum geogenium
(jelenkovka sírovožltá / lošákovec sírožlutý)
rod: Hydnellum
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
6 

Hydnellum peckii
(jelenkovka pálčivá / lošákovec palčivý)
rod: Hydnellum
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
46 
Hydnellum scrobiculatum
(jelenkovka výrastková / lošákovec ďubkatý)
rod: Hydnellum
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
3 

Hydnellum suaveolens
(jelenkovka voňavá / lošákovec libovonný)
rod: Hydnellum
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
14 

Hydnellum tardum
(jelenkovka / lošákovec pozdní)
rod: Hydnellum
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
3 

Hydnobolites
Hydnobolites cerebriformis
(podzemník mozgovitý)
rod: Hydnobolites
1 
Hydnotrya
Hydnotrya michaelis
(komôrkovka Michaelova / oříškovec Michaelov)
rod: Hydnotrya
čeľaď: Discinaceae (discinkovité - desticovité)
2 

Hydnotrya sp.
(orieškovec (bližšie neurčený))
rod: Hydnotrya
1 
Hydnotrya tulasnei
(komôrovka Tulasneova / oříškovec Tulasneův)
rod: Hydnotrya
čeľaď: Discinaceae (discinkovité - desticovité)
3 

Hydnum
Hydnum repandum
(jelenka poprehýbaná / lošák zprohýbaný)
rod: Hydnum
čeľaď: Hydnaceae (jelenkovité - lišákovité)
21 
Hydnum rufescens
(jelenka ryšavá / lošák ryšavý)
rod: Hydnum
čeľaď: Hydnaceae (jelenkovité - lišákovité)
13 
Hydropus
Hydropus atramentosus
(zvončekovec sadzový)
rod: Hydropus
3 
Hydropus marginellus
(zvončekovec hnedoobrúbený)
rod: Hydropus
2 
Hydropus subalpinus
(zvončekovec podhorský / ronivka podhorská)
rod: Hydropus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
4 

Hygrocybe
Hygrocybe acutoconica
(lúčnica hrotitá / voskovka stálá)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
6 
Hygrocybe aurantiosplendens
(lúčnica oranžová)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
1 


Hygrocybe berkeleyi
(lúčnica / voskovka)
rod: Hygrocybe
1 

Hygrocybe calciphila
(lúčnica vápnomilná)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae ()
1 

Hygrocybe cantharellus
(lúčnica kuriatkovitá / voskovka lišková)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
4 
Hygrocybe ceracea
(lúčnica vosková / voskovka vosková)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
9 
Hygrocybe chlorophana
(lúčnica citrónovožltá / voskovka citrónová)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
15 


Hygrocybe citrinovirens
(lúčnica sírovožltá / voskovka sírožlutá)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
2 
Hygrocybe coccinea
(lúčnica šarlátová / voskovka šarlatová)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
27 


Hygrocybe coccineocrenata
(lúčnica zrnitá / voskovka vroubkovaná)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
3 

Hygrocybe colemanniana
(lúčnica Colemannova / voskovka Colemannova)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
3 


Hygrocybe conica
(lúčnica kužeľovitá / voskovka kuželovitá)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
45 


Hygrocybe conicoides
(lúčnica)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae ()
2 

Hygrocybe flavescens
(lúčnica žltnúca)
rod: Hygrocybe
Hygrocybe flavipes
(lúčnica / voskovka)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
3 

Hygrocybe fornicata
(lúčnica výstredná)
rod: Hygrocybe
Hygrocybe glutinipes var. glutinipes
(lúčnica / voskovka kluzkonohá)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
1 
Hygrocybe helobia
(lúčnica mokraďová / voskovka bažinná)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
3 

Hygrocybe ingrata
(lúčnica lúhová / voskovka červenajíci)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
4 


Hygrocybe insipida
(lúčnica blednúca / voskovka mírná)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
5 


Hygrocybe intermedia
(lúčnica ohnivá / voskovka prostřední)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
1 
Hygrocybe irrigata
(lúčnica klzká / voskovka kluzká)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
5 


Hygrocybe marchii
(lúčnica vrúbkatá)
rod: Hygrocybe
Hygrocybe miniata
(lúčnica krvavá)
rod: Hygrocybe
2 
Hygrocybe mucronella
(lúčnica horká / voskovka hořká)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
9 


Hygrocybe nigrescens
(lúčnica černejúca)
rod: Hygrocybe
Hygrocybe nitrata
(lúčnica liadková / voskovka ledková)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
1 
Hygrocybe obrussea
(lúčnica zlatožltá)
rod: Hygrocybe
Hygrocybe ovina
(lúčnica ovčia)
rod: Hygrocybe
1 
Hygrocybe persistens var. konradii
(lúčnica Konradova / voskovka Konradova)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
2 

Hygrocybe punicea
(lúčnica granátovočervená / voskovka granátová)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
16 


Hygrocybe quieta
(lúčnica páchnuca)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae ()
7 


Hygrocybe reidii
(lúčnica reidova / voskovka Reidova)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
4 


Hygrocybe sp.
(lúčnica (bližšie neurčená))
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
15 

Hygrocybe splendidissima
(lúčnica nádherná)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrocybaceae (šťavnačkovité)
3 


Hygrocybe subminutula
(lúčnica kyslomilná)
rod: Hygrocybe
Hygrocybe subpapillata
(lúčnica / voskovka)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
2 
Hygrocybe substrangulata
(lúčnica / voskovka)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
1 

Hygrocybe turunda
(lúčnica šupinkatá)
rod: Hygrocybe
Hygrocybe virginea var. fuscescens
(lúčnica snehobiela / voskovka nahnědlá)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
7 


Hygrocybe virginea var. ochraceopallida
(lúčnica snehobiela okrovobelavá)
rod: Hygrocybe
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
3 
Hygrocybe vitellina
(lúčnica žĺtkovožltá)
rod: Hygrocybe
Hygrophoropsis
Hygrophoropsis aurantiaca
(líška oranžová / lištička pomerančová)
rod: Hygrophoropsis
čeľaď: Hygrophoropsidaceae (líškovité - lištičkovité)
35 


Hygrophoropsis morganii
(lištička vonná (CZ))
rod: Hygrophoropsis
čeľaď: Hygrophoropsidaceae (líškovité - lištičkovité)
1 
Hygrophoropsis rufa
(líška hrdzavá)
rod: Hygrophoropsis
1 

Hygrophorus
Hygrophorus agathosmus
(šťavnačka voňavá)
rod: Hygrophorus
13 


Hygrophorus arbustivus
(šťavnačka vláknitá)
rod: Hygrophorus
4 

Hygrophorus atramentosus
(šťavnačka sivočierna)
rod: Hygrophorus
Hygrophorus augustifolius
(šťavnačka nepásikavá)
rod: Hygrophorus
Hygrophorus camarophyllus
(šťavnačka čiernovláknitá)
rod: Hygrophorus
1 

Hygrophorus capreolarius
(šťavnačka vínovočervená / šťavnatka vínová)
rod: Hygrophorus
3 
Hygrophorus chrysodon
(šťavnačka žltovločkatá / šťavnatka žlutolupenná)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
17 


Hygrophorus cossus
(šťavnačka mydlová / šťavnatka drvopleňová)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
7 


Hygrophorus discoideus
(šťavnačka terčovitá / šťavnatka terčovitá)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
5 

Hygrophorus discoxanthus
(šťavnačka bledá / šťavnatka rezavějící)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
1 

Hygrophorus eburneus
(šťavnačka slonovinová / šťavnatka slonovinová)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
10 
Hygrophorus erubescens
(šťavnačka červenkastá / šťavnatka načervenalá)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
4 
Hygrophorus gliocyclus
(šťavnačka sliznatoprsteňová / šťavnatka slizoprstenná)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
4 

Hygrophorus hedrychii
(šťavnačka brezová / šťavnatka Hedrychova)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae ()
7 

Hygrophorus hypothejus
(šťavnačka mrazová / šťavnatka pomrazka)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
34 
Hygrophorus hypothejus var. aureus
(šťavnačka mrazová zlatá / šťavnatka pomrazka zlatá)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
11 

Hygrophorus karstenii
(šťavnačka Karstenova)
rod: Hygrophorus
Hygrophorus lacmus
(šťavnačka hnedofialová)
rod: Hygrophorus
Hygrophorus latitabundus
(šťavnačka hnedobiela)
rod: Hygrophorus
9 


Hygrophorus lindtneri
(šťavnačka / šťavnatka Lindtnerova)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
8 

Hygrophorus lucorum
(šťavnačka smrekovcová / šťavnatka modřínová)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
24 
Hygrophorus marzuolus
(šťavnačka marcová / šťavnatka březnovka)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
27 


Hygrophorus nemoreus
(šťavnačka hájová / šťavnatka hajní)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
4 

Hygrophorus olivaceoalbus
(šťavnačka olivovohnedá / šťavnatka olivově bílá)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
6 
Hygrophorus penarioides
(šťavnačka dubová)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
1 

Hygrophorus penarius
(šťavnačka buková / šťavnatka buková)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
3 
Hygrophorus persicolor
(šťavnačka ružová)
rod: Hygrophorus
6 
Hygrophorus persoonii
(šťavnačka Persoonova / šťavnatka dvoubarvá)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
20 
Hygrophorus piceae
(šťavnačka smreková)
rod: Hygrophorus
Hygrophorus poetarum
(šťavnačka belavoružovkastá / šťavnatka básnická)
rod: Hygrophorus
1 

Hygrophorus pseudodiscoideus var. cistophilus
(šťavnačka / šťavnatka)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité)
1 
Hygrophorus pudorinus
(šťavnačka oranžová / šťavnatka oranžová)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
11 


Hygrophorus pustulatus
(šťavnačka bodkovaná / šťavnatka tečkovaná)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
19 

Hygrophorus russula
(šťavnačka plávkovitá / šťavnatka holubinková)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
17 
Hygrophorus sp.
(šťavnačka (bližšie neurčená))
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
9 

Hygrophorus speciosus
(šťavnačka úhľadná / šťavnatka nádherná)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
1 

Hygrophorus tephroleucus
(šťavnačka špinavá)
rod: Hygrophorus
Hygrophorus unicolor
(šťavnačka)
rod: Hygrophorus
čeľaď: Hygrophoraceae ()
2 

Hymenochaete
Hymenochaete carpatica
(kožnačka javorová)
rod: Hymenochaete
Hymenochaete cinnamomea
(kožnačka škoricovohnedá)
rod: Hymenochaete
Hymenochaete corrugata
(kožnačka vráskatá)
rod: Hymenochaete
Hymenochaete cruenta
(kožnačka červená / kožovka purpurová)
rod: Hymenochaete
čeľaď: Hymenochaetaceae (kožnačkovité - kožovkovité)
6 

Hymenochaete fuliginosa
(kožnačka koniferová)
rod: Hymenochaete
Hymenochaete rubiginosa
(kožnačka hrdzavohnedá / kožovka rezavá)
rod: Hymenochaete
čeľaď: Hymenochaetaceae (kožnačkovité - kožovkovité)
8 

Hymenochaete subfuliginosa
(kožnačka dubová)
rod: Hymenochaete
Hymenogaster
Hymenogaster bulliardii
(hľuza Bulliardova)
rod: Hymenogaster
1 

Hymenogaster bulliardii var. macrospora
(hľuza Bulliardova veľkovýtrusná / hlíza Bulliardova)
rod: Hymenogaster
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
2 

Hymenogaster luteus
(hľuza žltá / hlíza žlutá)
rod: Hymenogaster
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
2 

Hymenogaster olivaceus
(hľuza olivová)
rod: Hymenogaster
Hymenogaster sp.
(hľuza (bližšie neurčená))
rod: Hymenogaster
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
3 

Hymenoscyphus
Hymenoscyphus albidus
(čiašočka belavá / voskovička)
rod: Hymenoscyphus
čeľaď: Helotiaceae (voskovičkovité (CZ))
7 

Hymenoscyphus caudatus
(čiašočka chvostnatá)
rod: Hymenoscyphus
2 
Hymenoscyphus consobrinus
(čiašočka príbuzná)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus epiphyllus
(čiašočka listová)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus fagineus
(čiašočka kučeravá / voskovička buková)
rod: Hymenoscyphus
čeľaď: Helotiaceae (voskovičkovité (CZ))
1 

Hymenoscyphus fructigenus
(čiašočka ovocná / voskovička plodová)
rod: Hymenoscyphus
čeľaď: Helotiaceae (voskovičkovité (CZ))
8 

Hymenoscyphus herbarum
(čiašočka byľová / voskovička bylinná)
rod: Hymenoscyphus
čeľaď: Helotiaceae (voskovičkovité (CZ))
2 
Hymenoscyphus humuli
(čiašočka chmeľová)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus imberbis
(čiašočka hladká / voskovička hladká)
rod: Hymenoscyphus
čeľaď: Helotiaceae (voskovičkovité (CZ))
Hymenoscyphus immutabilis
(čiašočka nemenná)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus lutescens
(čiašočka žltá)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus menthae
(čiašočka)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus ombrophilaeformis
(čiašočka listotvará)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus pallidaesubolivaceus
(čiašočka bledoolivová)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus phiala
(čiašočka vetvičková)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus phyllophilus
(čiašočka listomilná)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus pileatus
(čiašočka)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus repandus
(čiašočka poprehýbaná)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus salicellus
(čiašočka vŕbová)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus scutula
(čiašočka ružovejúca)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus serotinus
(čiašočka neskorá)
rod: Hymenoscyphus
1 
Hymenoscyphus sp.
(čiašočka (bližšie neurčená))
rod: Hymenoscyphus
čeľaď: Helotiaceae (voskovičkovité (CZ))
13 

Hymenoscyphus taborense
(čiašočka táborská)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus tatrae
(čiašočka tatranská)
rod: Hymenoscyphus
Hymenoscyphus vernus
(čiašočka jarná)
rod: Hymenoscyphus
1 

Hymenoscyphus vitellinus
(čiašočka žĺtková)
rod: Hymenoscyphus
Hyphoderma
Hyphoderma mutatum
(kožovka krémová)
rod: Hyphoderma
Hyphoderma puberum
(kožovka vláknitá)
rod: Hyphoderma
Hyphoderma setigerum
(kožovka štetinatá)
rod: Hyphoderma
Hyphodontia
Hyphodontia arguta
(zubánka špicatá / Kornatec šídlovitý)
rod: Hyphodontia
2 
Hyphodontia crustosa
(zubánka kôrovitá)
rod: Hyphodontia
Hyphodontia pruni
(zubánka slivková)
rod: Hyphodontia
Hyphodontia quercina
(zubánka dubová)
rod: Hyphodontia
Hyphodontia sambuci
(zubánka bazová)
rod: Hyphodontia
Hyphodontia spathulata
(zubánka lopatkovitá)
rod: Hyphodontia
Hypholoma
Hypholoma capnoides
(strapcovka maková / třepenitka maková)
rod: Hypholoma
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
12 


Hypholoma elongatum
(strapcovka predĺžená)
rod: Hypholoma
Hypholoma epixanthum
(strapcovka páchnuca)
rod: Hypholoma
Hypholoma fasciculare var. fasciculare
(strapcovka zväzkovitá / třepenitka svazčitá)
rod: Hypholoma
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
60 


Hypholoma marginatum
(strapcovka vláknitohlúbiková / třepenitka roztroušená)
rod: Hypholoma
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
4 

Hypholoma myosotis
(strapcovka lepkavá / třepenitka pomněnková)
rod: Hypholoma
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
1 
Hypholoma polytrichi
(strapcovka ploníková)
rod: Hypholoma
Hypholoma radicosum
(strapcovka koreňujúca)
rod: Hypholoma
Hypholoma sp.
(strapcovka (bližšie neurčená))
rod: Hypholoma
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
8 
Hypholoma sublateritium
(strapcovka tehlovočervená / třepenitka cihlová)
rod: Hypholoma
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
68 


Hypholoma subviride
(strapcovka drobná)
rod: Hypholoma
2 
Hypochnicium
Hypochnicium bombycinum
(belánik hodvábny)
rod: Hypochnicium
Hypochnicium punctulatum
(belánik bradavičnatospórový)
rod: Hypochnicium
Hypocrea
Hypocrea citrina
(ponorenec citrónovožltý / masenka citronová)
rod: Hypocrea
čeľaď: Hypocreaceae (ponorencovité - masenkovité)
4 

Hypocrea gelatinosa
(ponorenec želatínový / masenka rosolovitá)
rod: Hypocrea
čeľaď: Hypocreaceae (ponorencovité - masenkovité)
10 
Hypocrea pulvinata
(ponorenec poduškovitý)
rod: Hypocrea
Hypocrea rufa
(ponorenec / masenka rezavá)
rod: Hypocrea
čeľaď: Hypocreaceae (ponorencovité - masenkovité)
7 
Hypocrea sp.
(ponorenec)
rod: Hypocrea
8 

Hypocreopsis
Hypocreopsis lichenoides
(mäsovka lišajníková / masenka lišejníkovitá)
rod: Hypocreopsis
2 
Hypodermella
Hypodermella sulcigena
(podkožníček borovicový)
rod: Hypodermella
Hypomyces
()
rod:
Hypomyces
Hypomyces aurantius
(hubožer oranžový / nedohub oranžový)
rod: Hypomyces
čeľaď: Hypocreaceae (ponorencovité - masenkovité)
6 
Hypomyces chrysospermus
(hubožer zlatožltý / nedohub zlatovýtrusý)
rod: Hypomyces
čeľaď: Hypocreaceae (ponorencovité - masenkovité)
3 
Hypomyces hyalinus
()
rod: Hypomyces
čeľaď: Hypocreaceae ()
1 
Hypomyces lateritius
(hubožer)
rod: Hypomyces
1 
Hypomyces luteovirens
(hubožer žltozelený)
rod: Hypomyces
Hypomyces rosellus
(hubožer ružový / nedohub růžový)
rod: Hypomyces
čeľaď: Hypocreaceae (ponorencovité - masenkovité)
5 
Hypoxylon
Hypoxylon cercidicola
(drevovček moravský / dřevomor moravský)
rod: Hypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
6 

Hypoxylon fragiforme
(drevovček bukový / dřevomor červený)
rod: Hypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
13 


Hypoxylon fuscopurpureum
(drevovček hnedopurpurový)
rod: Hypoxylon
Hypoxylon fuscum
(drevovček hnedý / dřevomor hnědý)
rod: Hypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
4 


Hypoxylon howeanum
(drevovček Howeov / dřevomor Howeův)
rod: Hypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
10 

Hypoxylon perforatum
(drevovček / dřevomor)
rod: Hypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
2 

Hypoxylon rubiginosum
(drevovček hrdzavý)
rod: Hypoxylon
Hypoxylon ticinense
(drevovček / dřevomor oranžový)
rod: Hypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
4 

Hypsizygus
Hypsizygus tessulatus
(mramorovec rozpukaný / hlíva rozpukaná)
rod: Hypsizygus
čeľaď: Lyophyllaceae (strmulcovité - líhovité)
3 


Hypsizygus ulmarius
(strmulec brestový)
rod: Hypsizygus
čeľaď: Lyophyllaceae (strmulcovité)
3 
Hysterangium
Hysterangium crassum
(lúpavka hrubá)
rod: Hysterangium
Hysterangium hessei
(lúpavka hrubovláknitá)
rod: Hysterangium
Hysterangium stoloniferum
(lúpavka belavá / loupavka výběžkatá)
rod: Hysterangium
čeľaď: Hysterangiaceae (lúpavkovité - loupavkovité)
5 

Hysterium
Hysterium angustatum
(škárovec úzky)
rod: Hysterium
čeľaď: Hysteriaceae ()
1 

Hysterium pulicare
(škárovec)
rod: Hysterium
čeľaď: Hysteriaceae ()
1 

Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.