neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Anacamptis fragrans
autor: Martin Veverka
Informácie

Pravidlá portálu www.FotoNet.sk


Všeobecné podmienky.

● Registrácia na portál www.fotonet.sk je bezplatná.
● Pridávanie fotografií, komentárov a prispievanie do fór je bezplatné.
● Používanie vulgarizmov a osočujúcich, či hanlivých výrazov je zakázané!
● Registrovanému návštevníkovi porušujúcemu všeobecné podmienky, môže byť zrušený účet!


Pravidlá vkladania fotografií.

● Do galérie nesmú byť vkladané fotografie, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou alebo môžu poškodiť dobré
   meno prevádzkovateľa.
● Vkladané fotografie musia spĺňať etické pravidlá a nesmú byť sexuálneho charakteru.
● Dátová veľkosť vkladanej fotografie nesmie prekročiť 280kb.
● Rozmery vkladaných fotografií sú ľubovoľné, pričom optimálne je vkladať fotografie, ktorých veľkosť jednej strany
   je 750 - 900 bodov.
● Objekty na fotografiách musia byť z voľnej prírody, vyfotografované v adekvátnom prostredí.
● Fotografie objektov držaných v ruke, položených na netypických podkladoch, vyfotených v neestetickom prostredí
   a pod., nebudú schválené, resp. budú zakázané.
● Objekt na fotografii musí byť patrične veľký, viditeľný a ostrý.
● Fotografia musí byť expozične vyvážená a farby musia pôsobiť vierohodne.
● Fotografia musí spĺňať patričnú úroveň technickej kvality. Nesmie byť rozrastrovaná, príliš skomprimovaná alebo
   zašumená, či preostrená.
● Fotografia nesmie obsahovať rámček.
● Po vložení, musí mať fotografia vyplnené dôležité polia v editačnom okne fotografie (názov fotografie príp. latina,
   dátum vyfotografovania, miesto).
● Administrátori majú právo zakázať akúkoľvek fotografiu vymykajúcu sa pravidlám portálu.
● Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo fotografiu bez udania dôvodu z galérie vyradiť.


Úrovne návštevníkov a prispievateľov.

a) Neregistrovaný (neprihlásený) návštevník.

● obmedzené možnosti funkcií portálu
● možnosť prezerať si fotografie len v malom rozlíšení
● diskusné fóra a komentáre sú prístupné iba na čítanie


b) Registrovaný (prihlásený) návštevník.

● možnosť prezerania si fotografií vo formáte vloženého originálu
● možnosť pridávania komentárov pod fotografie a diskusných príspevkov do fór
● interná pošta, systém nových udalostí, vlastné kontakty, obľúbené fotografie
● možnosť stať sa aktívnym prispievateľom portálu (viď jednotlivé úrovne)


1. úroveň - novo zaregistrovaný návštevník (testovacia fáza prispievateľa)

● Možnosť vloženia maximálne 12-tich skúšobných fotografií (maximálne 4 naraz),
   s týždňovou odmlkou pre vloženie nasledujúcich štyroch fotografií.
● Skúšobné fotografie prejdú schvaľovaním administrátormi a ak spĺňajú kritériá portálu, budú zverejnené.
● Ak bude autorovi schválená viac ako polovica fotografií, budú mu pridelené vyššie práva prispievania (úroveň 2,
   prípadne rovno úroveň 3).
● Ak nebude autorovi schválené požadované množstvo fotografií, bude môcť vložiť ďalších 12 skúšobných fotografií
   najskôr... o 3 mesiace.2. úroveň - prispievateľ s overovaním fotografií (nepriame vkladanie)

● Možnosť vytvárať a upravovať si vlastné galérie.
● Možnosť denne vložiť 2 fotografie podliehajúce schvaľovaniu, bez možnosti kumulácie.
● Fotografie prechádzajú procesom schvaľovania, po ktorom sú následne buď zamietnuté alebo schválené a
   zverejnené pre všetkých návštevníkov.
● Do denného limitu vložených fotografií sa rátajú aj fotografie vložené a následne zmazané.
● Ak je väčšia časť vložených fotografií schválená než zamietnutá, môžu byť prispievateľovi pridelené vyššie práva.3. úroveň - prispievateľ

● Možnosť vytvárať a upravovať si vlastné galérie.
● Priame vkladanie fotografií, ktoré sa hneď zobrazujú na stránke (denný limit sú 3 fotografie bez možnosti kumulácie).
● Do denného limitu vložených fotografií sa rátajú aj fotografie vložené a následne zmazané.4. úroveň - administrátor

● Vkladanie fotografií bez limitov.
● Schvaľovanie a zamietanie fotografií prispievateľov.
● Možnosť zasahovať do editácie všetkých fotografií.
● Správa atlasov.
● Možnosť prispievať do sekcie „články“.
● Poskytovanie pomoci pri určovaní a identifikácii fotografií.
● Riešenie problémov prispievateľov.V prípade nejasností sa obráťte na ktoréhokoľvek administrátora. Ak máte otázku týkajúcu sa konkrétnej oblasti (huby, rastliny, živočíchy), oslovte administrátora príslušnej sekcie. Zoznam administrátorov starajúcich sa o jednotlivé sekcie nájdete na podstránke kontakty.


FotoNet

Aktualizované: 27.7.2010

zobraz všetko
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.