neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Malope trifida
autor: Peter Bagin
Atlas húb ( abecedný zoznam druhov )
Na tejto podstránke nájdete "Zoznam chránených druhov húb".

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - [C] - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Callistosporium
Callistosporium luteo-olivaceum
()
rod: Callistosporium
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
1 

Callistosporium pinicola
()
rod: Callistosporium
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
1 

Caloboletus
Caloboletus calopus
(hríb červený / hřib kříšť)
rod: Caloboletus
čeľaď: Boletaceae (hríbovité - hřibovité)
73 


Calocera
Calocera cornea
(parôžkovec malý / krásnorůžek rohovitý)
rod: Calocera
čeľaď: Dacrymycetaceae (slzovcovité - kropilkovité)
23 


Calocera pallidospathulata
(parôžkovec belavý)
rod: Calocera
čeľaď: Dacrymycetaceae ()
1 

Calocera viscosa
(parôžkovec lepkavý / krásnorůžek lepkavý)
rod: Calocera
čeľaď: Dacrymycetaceae (slzovcovité - kropilkovité)
47 


Calocybe
Calocybe gambosa
(čírovnica májová / čirůvka májovka)
rod: Calocybe
čeľaď: Lyophyllaceae (strmulcovité)
36 
Caloscypha
Caloscypha fulgens
(pohárovka ohnivá / krasočíška žlutá)
rod: Caloscypha
čeľaď: Caloscyphaceae (pohárovkovité - pohárovkovité)
36 


Calvatia
Calvatia candida
(rozpadavec biely)
rod: Calvatia
Calvatia creatacea
(rozpadavec tatranský)
rod: Calvatia
Calvatia fragilis
(rozpadavec fialový)
rod: Calvatia
Calvatia gigantea
(rozpadavec obrovský / vatovec obrovský)
rod: Calvatia
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
8 


Calyptella
Calyptella campanula
(škľabôčka)
rod: Calyptella
1 
Calyptella capula
(škľabôčka žihľavová / číšoveček kápovitý)
rod: Calyptella
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
2 
Camarophyllopsis
Camarophyllopsis atropuncta
(oblúkovka / voskovečka černotečkovaná)
rod: Camarophyllopsis
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
3 

Camarophyllopsis foetens
(oblúkovka páchnuca)
rod: Camarophyllopsis
2 

Camarophyllopsis micacea
(oblúkovka)
rod: Camarophyllopsis
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité)
1 
Camarophyllopsis niveus
(oblúkovka snehobiela)
rod: Camarophyllopsis
Camarophyllopsis phaeophylla
(oblúkovka)
rod: Camarophyllopsis
1 
Camarops
Camarops lutea
(bolínka žltá)
rod: Camarops
Camarops microspora
(bolínka drobnovýtrusná)
rod: Camarops
čeľaď: Boliniaceae ()
Camarops tubulina
(bolínka ihličnanová)
rod: Camarops
čeľaď: Boliniaceae ()
1 
Candida
Candida albicans
(belostka obyčajná)
rod: Candida
Cantharellula
Cantharellula umbonata
(líštička machová)
rod: Cantharellula
Cantharellus
Cantharellus amethysteus
(kuriatko jedlé ametystové / liška ametystová)
rod: Cantharellus
čeľaď: Cantharellaceae (kuriatkovité - liškovité)
12 
Cantharellus cibarius
(kuriatko jedlé / liška obecná)
rod: Cantharellus
čeľaď: Cantharellaceae (kuriatkovité - liškovité)
33 
Cantharellus cinereus
(kuriatko sivé / liška šedá)
rod: Cantharellus
čeľaď: Cantharellaceae (kuriatkovité - liškovité)
9 


Cantharellus ferruginascens
(kuriatko hrdzavejúce / liška rezavějící )
rod: Cantharellus
čeľaď: Cantharellaceae (kuriatkovité - liškovité)
2 

Cantharellus friesii
(kuriatko oranžové / liška Friesova)
rod: Cantharellus
čeľaď: Cantharellaceae (kuriatkovité - liškovité)
5 
Cantharellus ilicis
(kuriatko / liška)
rod: Cantharellus
čeľaď: Centharellaceae (kuriatkovité)
2 
Cantharellus melanoxeros
(kuriatko černejúce)
rod: Cantharellus
2 
Cantharellus melanoxeros
(kuriatko černejúce)
rod: Cantharellus
2 
Cantharellus pallens
(kuriatko bledé / liška bledá)
rod: Cantharellus
čeľaď: Cantharellaceae (kuriatkovité - liškovité)
17 
Cantharellus subpruinosus
(kuriatko / liška)
rod: Cantharellus
čeľaď: Cantharellaceae (kuriatkovité)
Catathelasma
Catathelasma imperiale
(náramkovka cisárska / náramkovitka císařská)
rod: Catathelasma
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
23 
Catinella
Catinella nigroolivacea
(katinelka čiernoolivová)
rod: Catinella
Catinella olivacea
(katinelka olivová)
rod: Catinella
7 
Cellypha
Cellypha goldbachii
(kôrovček Goldbachov)
rod: Cellypha
Cenangiopsis
Cenangiopsis quercicola
(cenangium dubové)
rod: Cenangiopsis
Cenangium
Cenangium ferruginosum
(cenangium hrdzavé / kornice borová)
rod: Cenangium
čeľaď: Helotiaceae (voskovičkovité (CZ))
2 

Ceraceomyces
Ceraceomyces serpens
(voskovec okrovohnedastý)
rod: Ceraceomyces
Ceraceomyces sublaevis
(voskovec krémový)
rod: Ceraceomyces
Ceratiomyxa
Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
(rohačka kríčkovitá / válečkovka keříčkovitá)
rod: Ceratiomyxa
čeľaď: Ceratiomyxaceae (rohačkovité - válečkovkovité)
29 
Ceratiomyxa porioides
(rohačka / válečkovka keříčkovitá síťovitá)
rod: Ceratiomyxa
čeľaď: Ceratiomyxaceae (rohačkovité - válečkovkovité)
Cercospora
Cercospora beticola
(cerkospóra repová)
rod: Cercospora
Cercosporella
Cercosporella herpotrichoides
(cerkospórovka steblová)
rod: Cercosporella
Ceriporia
Ceriporia excelsa
(voskopórovka úhľadná)
rod: Ceriporia
1 

Ceriporia herinkii
(voskopórovka Herinkova)
rod: Ceriporia
1 

Ceriporia metamorphosa
(voskopórovka premenlivá)
rod: Ceriporia
Ceriporia purpurea
(voskopórovka purpurová)
rod: Ceriporia
Ceriporia reticulata
(voskopórovka sieťkovaná)
rod: Ceriporia
Ceriporia viridans
(voskopórovka zelenejúca)
rod: Ceriporia
Ceriporiopsis
Ceriporiopsis aneirina
(voskopórovček klamný)
rod: Ceriporiopsis
Ceriporiopsis consobrina
(voskopórovček tenký)
rod: Ceriporiopsis
Ceriporiopsis gilvescens
(voskopórovček plavý)
rod: Ceriporiopsis
2 

Ceriporiopsis jelicii
(voskopórovček Jeličov)
rod: Ceriporiopsis
Ceriporiopsis mucida
(voskopórovček mäkký)
rod: Ceriporiopsis
Ceriporiopsis resinascens
(voskopórovček živicový)
rod: Ceriporiopsis
1 
Cerrena
Cerrena unicolor
(chlpatica jednofarebná / outkovka jednobarvá)
rod: Cerrena
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
1 
Chaetoporellus
Chaetoporellus latitans
(pórovček smrekový)
rod: Chaetoporellus
Chalciporus
Chalciporus piperatus
(meďovec korenistý / hřib peprný)
rod: Chalciporus
čeľaď: Boletaceae (hríbovité - hřibovité)
12 
Chamaemyces
Chamaemyces fracidus
(bedľovník orosený / bedla orosená)
rod: Chamaemyces
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
7 
Chamonixia
Chamonixia caespitosa
(šamonia modrejúca / šamonie modrající)
rod: Chamonixia
čeľaď: Boletaceae (hríbovité - hřibovité)
1 

Cheilymenia
Cheilymenia coprinaria
(lajnovec hnojníkový)
rod: Cheilymenia
Cheilymenia dennisii
(lajnovec Dennisov / žlutěnka)
rod: Cheilymenia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
Cheilymenia granulata
(lajnovec zrnkový)
rod: Cheilymenia
1 
Cheilymenia oligotricha
(lajnovec malý)
rod: Cheilymenia
1 
Cheilymenia rubra
(lajnovec červený)
rod: Cheilymenia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
1 
Cheilymenia sp.
(lajnovec)
rod: Cheilymenia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
5 

Cheilymenia stercorea
(lajnovec obyčajný)
rod: Cheilymenia
3 

Cheilymenia theleboloides
(lajnovec / žlutěnka mrvelníkovitá)
rod: Cheilymenia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
7 


Cheilymenia vitellina
(lajnovec)
rod: Cheilymenia
1 
Chlorencoelia
Chlorencoelia torta
(chlorenkélia zahnutá)
rod: Chlorencoelia
Chlorencoelia versiformis
(chlorenkélia rôznotvará)
rod: Chlorencoelia
čeľaď: Hemiphacidiaceae ()
7 

Chlorociboria
Chlorociboria aeruginascens
(zelenica medenková / zelenitka měděnková)
rod: Chlorociboria
čeľaď: Incertae sedis ()
7 

Chlorociboria aeruginosa
(zelenica obyčajná / zelenitka buková)
rod: Chlorociboria
čeľaď: Helotiaceae ()
14 
Chlorociboria sp.
(zelenica (bližšie neurčená))
rod: Chlorociboria
čeľaď: Incertae sedis ()
17 

Chlorophyllum
Chlorophyllum brunneum
(bedľa záhradná)
rod: Chlorophyllum
Chlorophyllum olivieri
(bedľa Olivierova / bedla Olivierova)
rod: Chlorophyllum
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
7 
Chlorophyllum rachodes
(bedľa červenejúca / bedla červenající)
rod: Chlorophyllum
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
29 
Chloroscypha
Chloroscypha alutipes
()
rod: Chloroscypha
3 
Choiromyces
Choiromyces meandriformis
(bielohľuzovka obyčajná / bělolanýž obecný)
rod: Choiromyces
čeľaď: Tuberaceae (hľuzovkovité - lanýžovité)
12 
Chondrostereum
Chondrostereum purpureum
(pevníkovec purpurový / pevník nachový)
rod: Chondrostereum
čeľaď: Cyphellaceae (číšovcovité (CZ))
24 
Chroogomphus
Chroogomphus fulmineus
(sliziak / slizák zářivý)
rod: Chroogomphus
čeľaď: Gomphidiaceae (sliziakovité - slizákovité)
3 
Chroogomphus helveticus
(sliziak horský / slizák švýcarský)
rod: Chroogomphus
čeľaď: Gomphidiaceae (sliziakovité - slizákovité)
9 

Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis
(sliziak horský tatranský)
rod: Chroogomphus
Chroogomphus rutilus
(sliziak lepkavý / slizák lepkavý)
rod: Chroogomphus
čeľaď: Gomphidiaceae (sliziakovité - slizákovité)
41 
Chroogomphus rutilus f. testaceus
(sliziak lepkavý medovočervený)
rod: Chroogomphus
Chrysomphalina
Chrysomphalina chrysophylla
(kalichovka)
rod: Chrysomphalina
2 
Chrysomphalina grossula
(kalichovka matná / kalichovka matná)
rod: Chrysomphalina
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
1 
Chrysomphalina strombodes
(kalichovka / kalichovka žlutolupenná)
rod: Chrysomphalina
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
1 


Chrysomyxa
Chrysomyxa abietis
(zlatoslizovka jedľová)
rod: Chrysomyxa
Chrysomyxa pyrolata
(zlatoslizovka hrušková)
rod: Chrysomyxa
Ciboria
Ciboria amentacea
(jahňadka obyčajná / jehnědka olšová)
rod: Ciboria
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
66 


Ciboria batschiana
(jahňadka Batschova)
rod: Ciboria
3 
Ciboria blanda
(jahňadka pôvabná)
rod: Ciboria
Ciboria caucus
(jahňadka / jehnědka jívová)
rod: Ciboria
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
12 
Ciboria coryli
(jahňadka liesková / jehnědka lísková)
rod: Ciboria
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
58 


Ciboria peckiana
(jahňadka Pecková)
rod: Ciboria
Ciboria rufofusca
(jahňadka hrdzavá / jehnědka červenohnědá)
rod: Ciboria
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
12 

Ciboria viridifusca
(jahňadka / jehnědka)
rod: Ciboria
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
3 

Cladosporium
Cladosporium cladosporioides
(čerňovka obyčajná)
rod: Cladosporium
Clasterosporium
Clasterosporium carpophilum
(nožovec listový)
rod: Clasterosporium
Clathrus
Clathrus archeri
(mrežovka kvetovitá / květnatec Archerův)
rod: Clathrus
čeľaď: Phallaceae (hadovkovité - hadovkovité)
53 


Clathrus ruber
(mrežovka červená)
rod: Clathrus
čeľaď: Phallaceae (hadovkovité - hadovkovité)
1 
Clavaria
Clavaria falcata
(kyjačik kosáčikovitý / kyjanka špičatá)
rod: Clavaria
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
3 
Clavaria fragilis
(kyjačik lámavý / kyjanka křehká)
rod: Clavaria
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
3 
Clavaria fumosa
(kyjačik zadymený / kyjanka zakouřená)
rod: Clavaria
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
2 
Clavaria greletii
(kyjačik / kyjanka)
rod: Clavaria
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
2 


Clavaria incarnata
(kyjačik pleťový / kyjanka pleťová)
rod: Clavaria
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
5 


Clavaria incarnata var. stellifera
(kyjačik pleťový / kyjanka)
rod: Clavaria
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
1 


Clavaria rosea
(kyjačik)
rod: Clavaria
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
1 

Clavaria sp.
(kyjačik (bližšie neurčený))
rod: Clavaria
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
14 

Clavaria straminea
(kyjačik slamovožltý)
rod: Clavaria
čeľaď: Clavariaceae ()
3 

Clavaria zollingeri
(kyjačik / kyjanka Zollingerova)
rod: Clavaria
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
3 

Clavariadelphus
Clavariadelphus flavoimmaturus
(kyjak citrónovožltý / kyj citrónový)
rod: Clavariadelphus
čeľaď: Clavariadelphaceae (kyjakovité - kyjovité)
2 
Clavariadelphus ligula
(kyjak jazykovitý / kyj jazýčkovitý)
rod: Clavariadelphus
čeľaď: Clavariadelphaceae (kyjakovité - kyjovité)
13 
Clavariadelphus pistillaris
(kyjak obrovský / kyj Herkulův)
rod: Clavariadelphus
čeľaď: Clavariadelphaceae (kyjakovité - kyjovité)
45 


Clavariadelphus truncatus
(kyjak useknutý / kyj uťatý)
rod: Clavariadelphus
čeľaď: Clavariadelphaceae (kyjakovité - kyjovité)
51 


Claviceps
Claviceps microcephala
(kyjanička drobná)
rod: Claviceps
Claviceps purpurea
(kyjanička purpurová)
rod: Claviceps
4 
Clavulicium
Clavulicium macounii
(klavulícium hladké)
rod: Clavulicium
Clavulina
Clavulina amethystina
(konárovka ametystová / kuřátečko ametystové)
rod: Clavulina
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
1 

Clavulina cinerea
(konárovka popolavá / kuřátečko popelavé)
rod: Clavulina
čeľaď: Clavulinaceae (konárovkovité - kuřátečkovité)
17 


Clavulina coralloides
(konárovka hrebenitá / kuřátečko hřebenité)
rod: Clavulina
čeľaď: Clavulinaceae (konárovkovité - kuřátečkovité)
27 
Clavulina rugosa
(konárovka vráskavá / kuřátečko svraskalé)
rod: Clavulina
čeľaď: Clavulinaceae (konárovkovité - kuřátečkovité)
22 


Clavulina sp.
(konárovka (bližšie neurčená))
rod: Clavulina
čeľaď: Clavulinaceae (konárovkovité - kuřátečkovité)
2 
Clavulinopsis
Clavulinopsis corniculata
(pakonárovka parôžkovitá / kyjovečka svazčitá)
rod: Clavulinopsis
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
13 

Clavulinopsis fusiformis
(pakonárovka vretenovitá)
rod: Clavulinopsis
2 

Clavulinopsis helvola
(pakonárovka žltooranžová / kyjovečka hnědavá)
rod: Clavulinopsis
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
9 

Clavulinopsis laeticolor
(pakonárovka úhľadná / kyjovečka krásná)
rod: Clavulinopsis
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
5 

Clavulinopsis luteoalba
(pakonárovka žltobiela)
rod: Clavulinopsis
Clavulinopsis sp.
(pakonárovka (bližšie neurčená))
rod: Clavulinopsis
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
8 
Clavulinopsis subtilis
(pakonárovka útla)
rod: Clavulinopsis
Clavulinopsis umbrinella
(pakonárovka / kyjovečka)
rod: Clavulinopsis
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)
5 

Climacocystis
Climacocystis borealis
(belák horský / bělochoroš severský)
rod: Climacocystis
čeľaď: Fomitopsidaceae (práchnovčekovité - troudnatcovité)
8 
Climacodon
Climacodon septentrionalis
(zubček severský)
rod: Climacodon
5 
Clitocybe
Clitocybe agrestis
(strmuľka poľná)
rod: Clitocybe
Clitocybe alexandrii
(strmuľka sivoplstnatá)
rod: Clitocybe
Clitocybe alnetorum
(strmuľka jelšová)
rod: Clitocybe
Clitocybe amarescens
(strmuľka nahorklá)
rod: Clitocybe
Clitocybe augeana
(strmuľka hnojová)
rod: Clitocybe
Clitocybe brumalis
(strmuľka neskorá)
rod: Clitocybe
Clitocybe candicans
(strmuľka biela)
rod: Clitocybe
Clitocybe candicans var. dryadicola
(strmuľka biela dryádková)
rod: Clitocybe
Clitocybe costata
(strmuľka rebernatá / strmělka kosťovitá)
rod: Clitocybe
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
8 

Clitocybe diatreta
(strmuľka mäsovohnedá)
rod: Clitocybe
Clitocybe ditopa
(strmuľka aromatická / strmělka aromatická)
rod: Clitocybe
3 
Clitocybe elegantula
(strmuľka pôvabná)
rod: Clitocybe
Clitocybe ericetorum
(strmuľka vresovisková)
rod: Clitocybe
Clitocybe fragrans
(strmuľka voňavá / strmělka vonná)
rod: Clitocybe
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
11 


Clitocybe fuligineipes
(strmuľka horká)
rod: Clitocybe
Clitocybe gibba
(strmuľka lievikovitá / strmělka nálevkovitá)
rod: Clitocybe
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
14 


Clitocybe gilua
(strmuľka škvrnitá)
rod: Clitocybe
Clitocybe gracilis
(strmuľka krehká)
rod: Clitocybe
Clitocybe harmajae
(strmuľka Harmajova)
rod: Clitocybe
Clitocybe hygrophoroides
(strmuľka šťavnačkovitá)
rod: Clitocybe
Clitocybe incilis
(strmuľka prehĺbená)
rod: Clitocybe
Clitocybe inornata
(strmuľka neúhľadná / strmělka nezdobná)
rod: Clitocybe
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 
Clitocybe inversa
(strmuľka prehnutá)
rod: Clitocybe
Clitocybe matachroa
(strmuľka premenlivá)
rod: Clitocybe
Clitocybe nebularis
(strmuľka inovaťová / strmělka mlženka)
rod: Clitocybe
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
42 
Clitocybe odora
(strmuľka anízová / strmělka anýzová)
rod: Clitocybe
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
14 
Clitocybe olivaceobrunnea
(strmuľka olivovohnedá)
rod: Clitocybe
Clitocybe phaeophthalma
(strmuľka bublinatá)
rod: Clitocybe
Clitocybe phyllophila
(strmuľka hrabanková)
rod: Clitocybe
2 

Clitocybe pruinosa
(strmuľka srieňová)
rod: Clitocybe
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
2 
Clitocybe rivulosa
(strmuľka pásikavá / strmělka odbarvená)
rod: Clitocybe
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
1 
Clitocybe sinopica
(strmuľka spálenisková / strmělka štěničná)
rod: Clitocybe
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 

Clitocybe sp.
(strmuľka (bližšie neurčená))
rod: Clitocybe
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
10 

Clitocybe squamulosa
(strmuľka tmavošupinkatá)
rod: Clitocybe
1 
Clitocybe subalutacea
(strmuľka kožovožltkastá)
rod: Clitocybe
Clitocybe tornata
(strmuľka zaokrúhlená)
rod: Clitocybe
Clitocybe trullaeformis
(strmuľka riasnatá)
rod: Clitocybe
Clitocybe umbilicata
(strmuľka pupkovitá)
rod: Clitocybe
Clitocybe vermicularis
(strmuľka korienkatá / strmělka kořínkatá)
rod: Clitocybe
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
1 

Clitocybe vibecina
(strmuľka žliabkovaná)
rod: Clitocybe
Clitocybula
Clitocybula abundans
(strmuľník hojný)
rod: Clitocybula
Clitocybula lacerata
(strmuľník strapkatý / penízovka dřipená)
rod: Clitocybula
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
2 

Clitopilus
Clitopilus hobsonii
(machovka Hobsonova / mechovka Hobsonova)
rod: Clitopilus
čeľaď: Entolomataceae (hodvábnicovité - závojenkovité)
9 
Clitopilus prunulus
(machovka obyčajná / mechovka obecná)
rod: Clitopilus
čeľaď: Entolomataceae (hodvábnicovité - závojenkovité)
9 

Coccomyces
Coccomyces coronatus
(drobnoškvŕnka venčená / hvězdnatka ozdobná)
rod: Coccomyces
čeľaď: Rhytismataceae (čerňovité - svraštělkovité)
3 
Coleosporium
Coleosporium campanuale
(pľuzgiernička zvončeková)
rod: Coleosporium
Coleosporium doronici
(pľuzgiernička kamzičniková)
rod: Coleosporium
Coleosporium inulae
(pľuzgiernička omanová)
rod: Coleosporium
Coleosporium melampyri
(pľuzgiernička čermeľová)
rod: Coleosporium
Coleosporium pulsatillae
(pľuzgiernička poniklecová)
rod: Coleosporium
Coleosporium rhinanthacearum
(pľuzgiernička svetlíková)
rod: Coleosporium
Coleosporium senecionis
(pľuzgiernička starčeková)
rod: Coleosporium
Coleosporium sonchi
(pľuzgiernička mliečová)
rod: Coleosporium
Coleosporium tussilaginis
(pľuzgiernička sosnová)
rod: Coleosporium
2 
Colletotrichum
Colletotrichum graminicolum
(hladkoplodka jačmeňová)
rod: Colletotrichum
Colletotrichum lindemuthianum
(hladkoplodka fazuľová)
rod: Colletotrichum
Colletotrichum linicolum
(hladkoplodka ľanová)
rod: Colletotrichum
Colletotrichum trifolii
(hladkoplodka ďatelinová)
rod: Colletotrichum
Collybia
Collybia cirrhata
(peniazovka štetinkatá / penízovka řasnatá)
rod: Collybia
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
2 

Collybia cookei
(peniazovka Cookova / penízovka Cookeova)
rod: Collybia
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 

Collybia sp.
(peniazovka (bližšie neurčená))
rod: Collybia
Collybia tuberosa
(peniazovka hľúzkovitá / penízovka hlíznatá)
rod: Collybia
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 
Colpoma
Colpoma guercinum
(kolpóma dubová)
rod: Colpoma
Colpoma quercinum
(kolpóma dubová)
rod: Colpoma
čeľaď: Rhytismataceae (čerňovité)
3 

Coltrica
Coltrica perennis
(kožovnica pásikavá)
rod: Coltrica
Coltricia
Coltricia cinnamomea
(kožovník škoricovohnedý)
rod: Coltricia
Coltricia montagnei
(kožovník veľký)
rod: Coltricia
Coltricia perennis
(kožovník pásikavý / ďubkatec pohárkovitý)
rod: Coltricia
čeľaď: Hymenochaetaceae (kožnačkovité - kožovkovité)
7 

Coniophora
Coniophora arida
(chrastavka žltookrová)
rod: Coniophora
Coniophora matsuzawe
(chrastavka odlišná)
rod: Coniophora
Coniophora olivacea
(chrastavka hnedoolivová)
rod: Coniophora
Coniophora puteana
(chrastavka pivničná)
rod: Coniophora
Conocybe
Conocybe ambigua
(kapucňovec červenookrový)
rod: Conocybe
Conocybe apala
(kapucňovec )
rod: Conocybe
Conocybe coprophila
(kapucňovec mrvový)
rod: Conocybe
Conocybe deliquescens
(kapucňovec dažďomilný / čepičatka cihlová)
rod: Conocybe
čeľaď: Bolbitiaceae (hnojovcovité - slzečníkovité)
2 
Conocybe dumetorum
(kapucňovec podkríkový)
rod: Conocybe
Conocybe filaris
(kapucňovec / čepičatka běloprstenná)
rod: Conocybe
čeľaď: Bolbitiaceae (hnojovcovité - slzečníkovité)
1 
Conocybe fuscimarginata
(kapucňovec / sametovka hnědolemá)
rod: Conocybe
čeľaď: Bolbitiaceae ()
1 
Conocybe intermedia
(kapucňovec prechodný)
rod: Conocybe
Conocybe juniana var. juniana
(kapucňovec / čepičatka hlavatá)
rod: Conocybe
čeľaď: Bolbitiaceae (hnojovcovité - slzečníkovité)
1 

Conocybe lactea
(kapucňovec mliečny)
rod: Conocybe
2 

Conocybe merdaria
(kapucňovec / čepičatka)
rod: Conocybe
čeľaď: Bolbitiaceae (hnojovcovité - slzečníkovité)
1 

Conocybe moseri
(kapucňovec Moserov / čepičatka Moserova)
rod: Conocybe
čeľaď: Bolbitiaceae (hnojovcovité - slzečníkovité)
1 

Conocybe ochrostriata
(kapucňovec / čepičatka)
rod: Conocybe
čeľaď: Bolbitiaceae (hnojovcovité - slzečníkovité)
1 

Conocybe percincta
(kapucňovec žltoprsteňový)
rod: Conocybe
Conocybe pilosella
(kapucňovec)
rod: Conocybe
čeľaď: Bolbitiaceae (hnojovcovité - slzečníkovité)
1 

Conocybe pseudopilosella
(kapucňovec chĺpkatohlúbikový)
rod: Conocybe
Conocybe pubescens
(kapucňovec páperistý)
rod: Conocybe
Conocybe rickeniana
(kapucňovec Rickenov)
rod: Conocybe
Conocybe semiglobata
(kapucňovec polguľovitý)
rod: Conocybe
Conocybe sp.
(kapucňovec (bližšie neurčený))
rod: Conocybe
čeľaď: Bolbitiaceae (hnojovcovité - slzečníkovité)
8 

Conocybe subovalis
(kapucňovec hlúzkovitý / čepičatka oválná)
rod: Conocybe
čeľaď: Bolbitiaceae (hnojovcovité - slzečníkovité)
1 

Conocybe subpallida
(kapucňovec)
rod: Conocybe
1 
Conocybe tenera
(kapucňovec útly / čepičatka útlá)
rod: Conocybe
čeľaď: Bolbitiaceae (hnojovcovité - slzečníkovité)
2 
Conocybe utriformis
(kapucňovec / čepičatka polonahá)
rod: Conocybe
čeľaď: Bolbitiaceae (hnojovcovité - slzečníkovité)
1 
Coprinellus
Coprinellus angulatus
(hnojník spáleniskový / hnojník bradavkatý)
rod: Coprinellus
3 
Coprinellus bipellis
(hnojník ihličnanový)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
2 

Coprinellus bisporus
(hnojník / hnojník dvouvýtrusý)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
2 


Coprinellus callinus
(hnojník)
rod: Coprinellus
Coprinellus congregatus
(hnojník nakopený)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
2 

Coprinellus curtus
(hnojník / hnojník zakrnělý)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
3 

Coprinellus disseminatus
(hnojník rozosiaty / hnojník nasetý)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
52 


Coprinellus domesticus
(hnojník domový / hnojník domácí)
rod: Coprinellus
39 


Coprinellus ellisii
(hnojník / hnojník Ellisův)
rod: Coprinellus
2 

Coprinellus ephemerus
(hnojník / hnojník krátkodobý)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
1 

Coprinellus flocculosus
(hnojník vločkatý)
rod: Coprinellus
4 

Coprinellus heptemerus
(hnojník)
rod: Coprinellus
2 
Coprinellus impatiens
(hnojník zriasený)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
10 


Coprinellus marculentus
(hnojník hranatovýtrusný)
rod: Coprinellus
2 


Coprinellus micaceus
(hnojník ligotavý / hnojník třpytivý)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
85 


Coprinellus mitrinodulisporus
(hnojník)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
3 

Coprinellus pyrrhanthes
(hnojník)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
1 

Coprinellus radians
(hnojník lúčový)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
10 

Coprinellus sassii
(hnojník / hnojník)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
1 

Coprinellus sclerocystidiosus
(hnojník)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
1 

Coprinellus sp.
(hnojník (bližšie neurčený))
rod: Coprinellus
42 

Coprinellus subdisseminatus
(hnojník klamný)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae ()
3 

Coprinellus truncorum
(hnojník kmeňový / hnojník kmenový)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
6 


Coprinellus velatopruinatus
(hnojník ovešaný)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
6 

Coprinellus verrucispermus
(hnojník)
rod: Coprinellus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
1 

Coprinellus xanthothrix
(hnojník žltostredový)
rod: Coprinellus
13 

Coprinopsis
Coprinopsis acuminata
(hnojník)
rod: Coprinopsis
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
5 

Coprinopsis atramentaria
(hnojník atramentový / hnojník inkoustový)
rod: Coprinopsis
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
28 

Coprinopsis candidata
(hnojník)
rod: Coprinopsis
1 


Coprinopsis cordispora
(hnojník)
rod: Coprinopsis
čeľaď: Psathyrellaceae ()
2 

Coprinopsis erythrocephala
(hnojník oranžovohrdzavý)
rod: Coprinopsis
6 

Coprinopsis filamentifer
(hnojník)
rod: Coprinopsis
1 

Coprinopsis gonophylla
(hnojník)
rod: Coprinopsis
čeľaď: Psathyrellaceae ()
4 

Coprinopsis insignis
(hnojník striebristý)
rod: Coprinopsis
23 

Coprinopsis kimurae
(hnojník)
rod: Coprinopsis
Coprinopsis krieglsteineri
(hnojník Krieglsteinerov)
rod: Coprinopsis
čeľaď: Psathyrellaceae ()
11 

Coprinopsis lagopides
(hnojník)
rod: Coprinopsis
Coprinopsis lagopus
(hnojník chlpatohlúbikový / hnojník zaječí )
rod: Coprinopsis
24 

Coprinopsis narcotica
(hnojník)
rod: Coprinopsis
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
1 

Coprinopsis nivea
(hnojník snehobiely)
rod: Coprinopsis
1 
Coprinopsis ochraceolanata
(hnojník okrovovláknitý)
rod: Coprinopsis
čeľaď: Psathyrellaceae ()
2 

Coprinopsis phaeospora
(hnojník)
rod: Coprinopsis
3 


Coprinopsis picacea
(hnojník strakatý)
rod: Coprinopsis
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
69 
Coprinopsis poliomallus
(hnojník)
rod: Coprinopsis
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
1 


Coprinopsis radiata
(hnojník)
rod: Coprinopsis
Coprinopsis radicans
(hnojník)
rod: Coprinopsis
1 

Coprinopsis romagnesiana
(hnojník Romagnesiov)
rod: Coprinopsis
čeľaď: Psathyrellaceae ()
8 

Coprinopsis sp.
(hnojník (bližšie neurčený))
rod: Coprinopsis
13 

Coprinopsis spelaiophila
(hnojník dutinový)
rod: Coprinopsis
3 

Coprinopsis spilospora
(hnojník uťatovýtrusný)
rod: Coprinopsis
3 

Coprinopsis stangliana
(hnojnik)
rod: Coprinopsis
Coprinopsis stercorea
(hnojník)
rod: Coprinopsis
6 


Coprinopsis strossmayeri
(hnojník Strossmayerov)
rod: Coprinopsis
čeľaď: Psathyrellaceae ()
5 

Coprinopsis urticicola
(hnojník pŕhľavový)
rod: Coprinopsis
čeľaď: Psathyrellaceae ()
1 

Coprinus
Coprinus annuloporus
(hnojník)
rod: Coprinus
2 
Coprinus bellulus
(hnojník)
rod: Coprinus
2 
Coprinus cardiasporus
(hnojník / hnojník)
rod: Coprinus
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité)
2 

Coprinus cinereus
(hnojník mrvový)
rod: Coprinus
8 

Coprinus comatus
(hnojník obyčajný / hnojník obecný)
rod: Coprinus
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
55 
Coprinus cortinatus
(hnojník pavučinovitý)
rod: Coprinus
čeľaď: Psathyrellaceae ()
9 


Coprinus foetidellus
(hnojník)
rod: Coprinus
1 
Coprinus patouillardii
(hnojník Patouillardov)
rod: Coprinus
11 

Coprinus pellucidus
(hnojník priesvitný)
rod: Coprinus
Coprinus saccharinus
(hnojník pocukrený)
rod: Coprinus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
3 

Coprinus silvaticus
(hnojník lesný)
rod: Coprinus
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité)
1 

Coprinus sp.
(hnojník (bližšie neurčený))
rod: Coprinus
45 

Coprinus sterquilinus
(hnojník smetiskový)
rod: Coprinus
Coprotus
Coprotus granuliformis
(vreckovník zrnkovitý)
rod: Coprotus
Coprotus lacteus
(vreckovník mliečnobiely)
rod: Coprotus
Cordyceps
Cordyceps entomorrhiza
(žezlovka / housenice střevlíková)
rod: Cordyceps
čeľaď: Cordycipitaceae (žezlovkovité - paličkovicovité)
11 

Cordyceps gracilis
(žezlovka / housenice štíhlá)
rod: Cordyceps
čeľaď: Cordycipitaceae (žezlovkovité - paličkovicovité)
8 

Cordyceps militaris
(žezlovka hmyzová / housenice červená)
rod: Cordyceps
čeľaď: Cordycipitaceae (žezlovkovité - paličkovicovité)
55 

Cordyceps rouxii
(žezlovka Rouxova / housenice Rouxova)
rod: Cordyceps
čeľaď: Cordycipitaceae (žezlovkovité - paličkovicovité)
13 

Cordyceps sp.
(žezlovka (bližšie neurčená))
rod: Cordyceps
čeľaď: Cordycipitaceae (žezlovkovité - paličkovicovité)
6 

Coriolopsis
Coriolopsis gallica
(trúdniček štetinkatý / outkovka francouzská)
rod: Coriolopsis
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
1 
Corticium
Corticium roseum
(kôrovka ružová)
rod: Corticium
3 
Cortinarius
()
rod:
Cortinarius
Cortinarius acutus
(pavučinovec končistý / pavučinec hrotitý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
2 

Cortinarius albovariegatus
(pavučinovec / pavučinec)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 

Cortinarius alboviolaceus
(pavučinovec bledofialový / pavučinec bělofialový )
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
3 
Cortinarius alnetorum
(pavučinovec hnedastosivý / pavučinec olšový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 

Cortinarius ametysthinus
(pavučinovec ametystový)
rod: Cortinarius
Cortinarius angelesianus
(pavučinovec šiškovitý / pavučinec)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius anomalus
(pavučinovec vločkatohlúbikový)
rod: Cortinarius
1 
Cortinarius anserinus
(pavučinovec mirabelkový)
rod: Cortinarius
Cortinarius anthracinus
(pavučinovec krvavočervený)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
Cortinarius arcuatorum
(pavučinovec / pavučinec fialovolemý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
4 
Cortinarius argutus
(pavučinovec bledý)
rod: Cortinarius
Cortinarius armillatus
(pavučinovec červenopásový / pavučinec náramkovitý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
7 
Cortinarius atrocoeruleus
(pavučinovec tmavomodrý)
rod: Cortinarius
Cortinarius atrovirens
(pavučinovec feniklový)
rod: Cortinarius
3 
Cortinarius azureus
(pavučinovec azúrový)
rod: Cortinarius
Cortinarius balaustinus
(pavučinovec ohnivolupeňový)
rod: Cortinarius
Cortinarius balteatus
(pavučinovec zavalitý)
rod: Cortinarius
Cortinarius basiroseus
(pavučinovec ružovkastý)
rod: Cortinarius
Cortinarius betuletorum
(pavučinovec / pavučinec ředkvičkovitý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius bibulus
(pavučinovec / pavučinec)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 

Cortinarius bicolor
(pavučinovec dvojfarebný)
rod: Cortinarius
Cortinarius bolaris
(pavučinovec červenošupinkatý / pavučinec červenošupinný)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
17 


Cortinarius brunneo-fulvus
(pavučinovec hnedožltý)
rod: Cortinarius
Cortinarius brunneus var. brunneus
(pavučinovec tmavohnedý / pavučinec brunátný)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
6 
Cortinarius bulliardii
(pavučinovec Bulliardov /pavučinec Bulliardův)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
9 
Cortinarius caerulescens
(pavučinovec modrý / pavučinec modrý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
7 
Cortinarius callisteus
(pavučinovec páchnuci)
rod: Cortinarius
Cortinarius calochrous var. calochrous
(pavučinovec zlatistý / pavučinec lepobarvý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 

Cortinarius camphoratus
(pavučinovec gáfrový / pavučinec kafrový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 

Cortinarius caninus
(pavučinovec psí)
rod: Cortinarius
Cortinarius caperatus
(pavučinovec inovaťový / sluka svraskalá)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
22 
Cortinarius castaneus
(pavučinovec gaštanovohnedý)
rod: Cortinarius
Cortinarius cephalixus
(pavučinovec zrnitý)
rod: Cortinarius
Cortinarius cinnabarinus
(pavučinovec rumelkový / pavučinec rumělkový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
8 

Cortinarius cinnamomeoluteus
(pavučinovec škoricovožltkastý / pavučinec skořicově žlutý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius cinnamomeus
(pavučinovec škoricový / pavučinec skořicový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
3 

Cortinarius citrinus
(pavučinovec / pavučinec citronobarvý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius claricolor
(pavučinovec svetlofarebný)
rod: Cortinarius
Cortinarius collinitus
(pavučinovec plavooranžový / pavučinec plavooranžový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
8 
Cortinarius cotoneus
(pavučinovec bavlnový)
rod: Cortinarius
Cortinarius croceocoeruleus
(pavučinovec šafránovofialový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae ()
1 

Cortinarius croceus
(pavučinovec šafranový)
rod: Cortinarius
Cortinarius crocolitus
(pavučinovec žltohnedopásový)
rod: Cortinarius
Cortinarius crystallinus
(pavučinovec sklovitý)
rod: Cortinarius
Cortinarius cyanites
(pavučinovec modrastý)
rod: Cortinarius
Cortinarius decipiens
(pavučinovec čiernohrboľový)
rod: Cortinarius
Cortinarius decoloratus
(pavučinovec odfarbený)
rod: Cortinarius
Cortinarius delibutus
(pavučinovec modrolupeňový / pavučinec natřený)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
2 
Cortinarius diasemospermus var. diasemospermus
(pavučinovec)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité)
1 


Cortinarius dilutus
(pavučinovec vyblednutý)
rod: Cortinarius
Cortinarius dionysae
(pavučinovec sivomodrastý)
rod: Cortinarius
1 

Cortinarius duracinus
(pavučinovec tvrdkastý)
rod: Cortinarius
Cortinarius elegantior
(pavučinovec úhľadný / pavučinec elegantní)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
2 
Cortinarius elegantissimus
(pavučinovec / pavučinec zlatonohý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius emollitus
(pavučinovec bukový)
rod: Cortinarius
Cortinarius evernius
(pavučinovec hnedofialový / pavučinec blankytný)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
2 
Cortinarius flexipes
(pavučinovec pružný)
rod: Cortinarius
4 

Cortinarius flexipes var. flabellus
(pavučinovec)
rod: Cortinarius
2 
Cortinarius fluryi
(pavučinovec Fluryho)
rod: Cortinarius
Cortinarius fulminoides
(pavučinovec vyžarujúci)
rod: Cortinarius
Cortinarius fulvoochrascens
(pavučinovec škvrnitý)
rod: Cortinarius
Cortinarius gentilis
(pavučinovec šafranovohnedý)
rod: Cortinarius
Cortinarius glandicolor
(pavučinovec žaluďový)
rod: Cortinarius
Cortinarius glaucopus
(pavučinovec premenlivý)
rod: Cortinarius
Cortinarius glaucopus var. olivaceus
(pavučinovec premenlivý olivový)
rod: Cortinarius
Cortinarius hemitrichus
(pavučinovec / pavučinec plstnatý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
3 
Cortinarius hercynicus
(pavučinovec hercýnsky / pavučinec hercynský)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
12 

Cortinarius hinnuleus
(pavučinovec zemitý / pavučinec kolouší)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
3 
Cortinarius humicola
(pavučinovec)
rod: Cortinarius
2 
Cortinarius impennis
(pavučinovec trsovitý)
rod: Cortinarius
Cortinarius infractus
(pavučinovec olivový / pavučinec olivový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
7 
Cortinarius kuronensis
(pavučinovec močiarny)
rod: Cortinarius
Cortinarius laniger
(pavučinovec bielopásavý)
rod: Cortinarius
Cortinarius leucopus
(pavučinovec bielohlúbikový)
rod: Cortinarius
Cortinarius limonius
(pavučinovec oranžovožltý)
rod: Cortinarius
Cortinarius livido-ochraceus
(pavučinovec veľký / pavučinec veliký)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius mairei
(pavučinovec Maireov)
rod: Cortinarius
Cortinarius malachioides
(pavučinovec purpurovolupeňový)
rod: Cortinarius
Cortinarius malachius
(pavučinovec malachitový)
rod: Cortinarius
Cortinarius megasporus
(pavučinovec veľkospórový)
rod: Cortinarius
Cortinarius melanotus
(pavučinovec olivovohnedopásavý)
rod: Cortinarius
1 
Cortinarius melleopallens
(pavučinovec medovohnedý)
rod: Cortinarius
Cortinarius mucifluus
(pavučinovec mokvavý / pavučinec mokvavý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
3 

Cortinarius mucosus
(pavučinovec slizký)
rod: Cortinarius
1 
Cortinarius multiformis
(pavučinovec mnohotvárny)
rod: Cortinarius
Cortinarius napus
(pavučinovec repový)
rod: Cortinarius
Cortinarius obtusus
(pavučinovec rozstrapkaný / pavučinec tupý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius ochroleucus
(pavučinovec lieskový)
rod: Cortinarius
Cortinarius odorifer
(pavučinovec anízový / pavučinec anýzový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
2 
Cortinarius odorifer var. luteolus
(pavučinovec anízový žltkastý)
rod: Cortinarius
Cortinarius olearioides
(pavučinovec / pavučinec hnědožlutý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius olidus
(pavučinovec / pavučinec páchnoucí)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius opimus
(pavučinovec žemľovookrový / pavučinec žemlový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius orellanus
(pavučinovec plyšový / pavučinec plyšový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
7 

Cortinarius paleaceus
(pavučinovec muškátový / pavučinec plevnatý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
3 

Cortinarius paleiferus
(pavučinovec fialovoplstnatý / pavučinec pelargoniový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius pauperculus
(pavučinovec drobný)
rod: Cortinarius
Cortinarius percomis
(pavučinovec zlatohnedý / pavučinec zlatohnědý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius phoeniceus
(pavučinovec hnedočervený)
rod: Cortinarius
Cortinarius pholideus
(pavučinovec šupinatohlúbikový / pavučinec šupinonohý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
Cortinarius polymorphus
(pavučinovec medový)
rod: Cortinarius
Cortinarius praestans
(pavučinovec mohutný / pavučinec náramkovcový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
17 


Cortinarius privignoides
(pavučinovec cibuľovitý / pavučinec)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius pseudosalor
(pavučinovec sivastý)
rod: Cortinarius
Cortinarius pseudosulphureus
(pavučinovec citrónovožltý)
rod: Cortinarius
Cortinarius purpurascens
(pavučinovec purpurovoškvrnitý)
rod: Cortinarius
Cortinarius purpureo-badius
(pavučinovec purpurovohnedý)
rod: Cortinarius
Cortinarius renidens
(pavučinovec marhuľovooranžový)
rod: Cortinarius
Cortinarius rubellus
(pavučinovec červenooranžový /pavučinec výjimečný)
rod: Cortinarius
2 
Cortinarius rufo-olivaceus
(pavučinovec hrdzavoolivový / pavučinec hnědoolivový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
4 
Cortinarius sadagnitus
(pavučinovec okrovofialový)
rod: Cortinarius
Cortinarius salor
(pavučinovec fialovastý)
rod: Cortinarius
4 
Cortinarius sanguineus
(pavučinovec krvavý / pavučinec krvavý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
9 

Cortinarius saniosus
(pavučinovec žltkastý)
rod: Cortinarius
Cortinarius saporatus
(pavučinovec / pavučinec čihovitý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
Cortinarius scaurus
(pavučinovec datľový)
rod: Cortinarius
Cortinarius sebaceus
(pavučinovec kyslomilný)
rod: Cortinarius
Cortinarius semisanguineus
(pavučinovec krvavolupeňový / pavučinec polokrvavý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
8 
Cortinarius sertipes
(pavučinovec / pavučinec)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius sp.
(pavučinovec (bližšie neurčený))
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
101 

Cortinarius speciosissimus
(pavučinovec končistý)
rod: Cortinarius
Cortinarius spilomeus
(pavučinovec škvrnitý)
rod: Cortinarius
Cortinarius splendens
(pavučinovec pôvabný)
rod: Cortinarius
Cortinarius splendens subsp. meinhardii
(pavučinovec Meinhardov / pavučinec překrásný Meinhardův)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius subbalteatus
(pavučinovec smrekovcový)
rod: Cortinarius
Cortinarius subpurpurascens
(pavučinovec štíhly)
rod: Cortinarius
Cortinarius suillus
(pavučinovec dužinatý)
rod: Cortinarius
Cortinarius sulfurinus
(pavučinovec sírovožltý)
rod: Cortinarius
Cortinarius tabularis
(pavučinovec guľatovýtrusný)
rod: Cortinarius
Cortinarius tatrensis
(pavučinovec tatranský)
rod: Cortinarius
Cortinarius torvus
(pavučinovec odporný / pavučinec nevlídný)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
2 
Cortinarius traganus
(pavučinovec smradľavý / pavučinec kozlí)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
15 
Cortinarius triformis
(pavučinovec trojtvárny)
rod: Cortinarius
Cortinarius triumphans
(pavučinovec slamovožltý)
rod: Cortinarius
Cortinarius trivialis
(pavučinovec osikový / pavučinec osikový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
20 
Cortinarius turgidus
(pavučinovec / pavučinec)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité)
1 

Cortinarius turmalis
(pavučinovec jesenný)
rod: Cortinarius
Cortinarius uliginosus
(pavučinovec barinný / pavučinec bažinný)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
4 

Cortinarius umbrinolens
(pavučinovec krehkohlúbikový)
rod: Cortinarius
Cortinarius urbicus
(pavučinovec lúčny)
rod: Cortinarius
Cortinarius variecolor
(pavučinovec fialovohnedý)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius variicolor
(pavučinovec listnáčový / pavučinec hajní)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius varius
(pavučinovec rozličný)
rod: Cortinarius
6 
Cortinarius venetus var. montanus
(pavučinovec žltozelený horský / pavučinec žlutozelený horský)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
1 
Cortinarius vernus
(pavučinovec)
rod: Cortinarius
4 

Cortinarius vespertinus
(pavučinovec neskorý)
rod: Cortinarius
Cortinarius vibratilis
(pavučinovec žlčový)
rod: Cortinarius
1 

Cortinarius violaceus
(pavučinovec fialový / pavučinec fialový)
rod: Cortinarius
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
5 
Cortinarius xanthocephalus
(pavučinovec žltý)
rod: Cortinarius
Cotylidia
Cotylidia carpatica
(lievikovka karpatská)
rod: Cotylidia
Cotylidia pannosa
(lievikovka buková)
rod: Cotylidia
6 

Cotylidia undulata
(lievikovka machová)
rod: Cotylidia
Craterellus
Craterellus cornucopioides
(lievik trúbkovitý / stroček trubkovitý)
rod: Craterellus
čeľaď: Cantharellaceae (kuriatkovité - liškovité)
44 


Craterellus lutescens
(kuriatko žltohnedé / liška nažloutlá)
rod: Craterellus
čeľaď: Cantharellaceae (kuriatkovité - liškovité)
16 
Craterellus tubaeformis
(kuriatko lievikovité / liška nálevkovitá)
rod: Craterellus
čeľaď: Cantharellaceae (kuriatkovité - liškovité)
35 


Craterium
Craterium leucocephalum var. leucocephalum
(kráterovec bielohlavý)
rod: Craterium
čeľaď: Physaraceae ()
4 

Craterocolla
Craterocolla cerasi
(kráterokrčka třešňová (CZ))
rod: Craterocolla
čeľaď: Sebacinaceae ()
11 

Crepidotus
Crepidotus apibryus
(pahliva machová)
rod: Crepidotus
Crepidotus applanatus var. applanatus
(pahliva plochá / trepkovitka zploštělá)
rod: Crepidotus
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité - vláknicovité)
4 
Crepidotus autochtonus
(pahliva zemná)
rod: Crepidotus
Crepidotus calolepis
(pahliva šupinkatá)
rod: Crepidotus
1 
Crepidotus carpaticus
(pahliva karpatská)
rod: Crepidotus
Crepidotus caspari
(pahliva Lundellova / trepkovitka křehká)
rod: Crepidotus
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité - vláknicovité)
1 
Crepidotus cesatii
(pahliva Cesatiho)
rod: Crepidotus
2 

Crepidotus crocophyllus
(pahliva šafranová / trepkovitka šafránová)
rod: Crepidotus
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité - vláknicovité)
18 


Crepidotus ehrendorferi
(pahliva Ehrendorferova)
rod: Crepidotus
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité)
1 

Crepidotus epibryus
(pahliva machová)
rod: Crepidotus
čeľaď: Inocybaceae ()
1 
Crepidotus luteolus
(pahliva žltkastá)
rod: Crepidotus
Crepidotus mollis
(pahliva mäkká / trepkovitka měkká)
rod: Crepidotus
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité - vláknicovité)
3 
Crepidotus sp.
(pahliva (bližšie neurčená))
rod: Crepidotus
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité - vláknicovité)
25 

Crepidotus variabilis
(pahliva premenlivá / trepkovitka měnlivá)
rod: Crepidotus
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité - vláknicovité)
5 
Crinipellis
Crinipellis scabella
(vlasovka drsná)
rod: Crinipellis
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité)
3 


Cristinia
Cristinia gallica
(kristínia francúzska)
rod: Cristinia
Cristinia helvetica
(kristínia drsná)
rod: Cristinia
Crocicreas
Crocicreas amenti
(čiašenka jahňadová / miskovička vrbová)
rod: Crocicreas
čeľaď: Helotiaceae (voskovičkovité (CZ))
9 

Crocicreas coronatum
(čiašovka venčená)
rod: Crocicreas
3 
Crocicreas cyathoideum
(čiašovka čiaškovitá)
rod: Crocicreas
Crocicreas megalosporum
(čiašovka veľkospóra)
rod: Crocicreas
Crocicreas megalosporum var. gramineum
(čiašovka veľkospóra trávová)
rod: Crocicreas
Cronartium
Cronartium flaccidum
(mechúrnatka sosnová)
rod: Cronartium
Cronartium ribicola
(mechúrnatka vejmutovková)
rod: Cronartium
2 
Crucibulum
Crucibulum laeve
(pohárovček obyčajný / pohárovka obecná)
rod: Crucibulum
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
26 
Crustomyces
Crustomyces subabruptus
(škrupinovník bledookrový)
rod: Crustomyces
Cudonia
Cudonia circinans
(kudónia okrúhla / kulatěnka horská)
rod: Cudonia
čeľaď: Cudoniaceae (kudóniovité - patyčkovité)
15 


Cudoniella
Cudoniella clavus var. clavus
(vodnička obyčajná / vodnička potoční)
rod: Cudoniella
čeľaď: Helotiaceae (voskovičkovité (CZ))
23 

Cudoniella tenuispora
(vodnička sediaca / vodnička)
rod: Cudoniella
čeľaď: Helotiaceae (voskovičkovité (CZ))
6 

Cuphophyllus
Cuphophyllus russocoriaceus
(lúčnica juchtová)
rod: Cuphophyllus
2 

Cuphophyllus virgineus
(lúčnica snehobiela / voskovka panenská)
rod: Cuphophyllus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
26 
Cyathus
Cyathus olla
(čiaškovec hladký / číšenka hrnečková)
rod: Cyathus
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
7 
Cyathus stercoreus
(čiaškovec výkalový / číšenka výkalová)
rod: Cyathus
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
2 

Cyathus striatus
(čiaškovec pásikavý / číšenka rýhovaná)
rod: Cyathus
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
41 


Cylindrobasidium
Cylindrobasidium evolvens
(pukavec rozložitý / kornatec rozvitý)
rod: Cylindrobasidium
čeľaď: Physalacriaceae ()
4 


Cyphella
Cyphella digitalis
(obrúbenec jedľový)
rod: Cyphella
1 

Cyphellopsis
Cyphellopsis anomala
(padrobnica zvláštna / číšovec nahloučený)
rod: Cyphellopsis
čeľaď: Niaceae ()
14 

Cyphophyllus
Cyphophyllus pratensis
(oblúkovka lúčna)
rod: Cyphophyllus
Cyphophyllus virgineus
(oblúkovka biela)
rod: Cyphophyllus
Cystoderma
Cystoderma amianthinum
(zrnivka okrová / zrnivka osinková)
rod: Cystoderma
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
29 

Cystoderma carcharias
(zrnivka páchnuca / zrnivka žraločí)
rod: Cystoderma
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
17 


Cystoderma carpaticum
(zrnivka karpatská)
rod: Cystoderma
Cystoderma jasonis
(zrnivka / zrnivka dlouhovýtrusá)
rod: Cystoderma
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
1 

Cystoderma sp.
(zrnivka (bližšie neurčená))
rod: Cystoderma
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
5 
Cystoderma superbum
(zrnivka purpurová)
rod: Cystoderma
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité)
7 


Cystodermella
Cystodermella cinnabarina
(zrnivka rumelková / zrnivka rumělková)
rod: Cystodermella
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
6 
Cystodermella granulosa
(zrnivka obyčajná / zrnivka obecná)
rod: Cystodermella
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
1 
Cystolepiota
Cystolepiota adulterina
(bedlička sivožltá)
rod: Cystolepiota
Cystolepiota bucknallii
(bedlička fialová / bedla Bucknallova)
rod: Cystolepiota
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
5 


Cystolepiota hetieri
(bedlička červenejúca)
rod: Cystolepiota
Cystolepiota moelleri
(zrnkovec Möllerov / pečárka perličková)
rod: Cystolepiota
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
1 
Cystolepiota seminuda
(bedlička ligotavá / bedla polonahá)
rod: Cystolepiota
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
3 
Cystolepiota sistrata
(bedlička krehká)
rod: Cystolepiota
Cystostereum
Cystostereum murrayi
(kožkovec rozpukaný)
rod: Cystostereum
Cytidia
Cytidia salicina
(cytídia vŕbová / kůžička červená)
rod: Cytidia
čeľaď: Corticiaceae (kôrnatcovité - kornatcovité)
11 


Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.