neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Phallogaster saccatus
autor: Vojtech Pšenka
pozvanka

Atlas húb - prehľad čeľadí (fotografický určovací kľúč)

Obsahuje vzorku fotografií pre danú čeľaď.
Krok 1. Nájdite si fotografiu, ktorá vzhľadom najbližšie pripomína vami hľadaný druh. Kliknutím na názov čeľade sa dostanete do ďalšieho kroku v určení. Rozbalí sa vám daná čeľad s náhľadmi dostupných fotografií rodov prislúchajúcich k danej čeľadi. Alebo kliknite na konkrétnu fotografiu a dostanete sa priamo do kroku č. 3, kde sa vám zobrazia druhy pre vybraný rod.
Krok 2. V zobrazení rodov vami vybratej čeľade si opäť nájdite fotografiu, ktorá je najviac podobná vašej. Klinutím na rod si zobrazíte konkrétne druhy nachádzajúce sa v databáze.
Krok 3. V zobrazení druhov nájdite druh z vašej fotografie.
Upozornenie!
V mnohých prípadoch sa druh nedá určiť iba pomocou fotografie (obzvlášť u húb). Ak určíte druh na vašej fotografii pomocou tohto kľúča, konzultujte ešte vaše určenie s administrátormi formou komentárov pod fotografiou.
stránka : 1 [2] [3] ďaľšia
Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)Agaricus


Battarrea


Bovista


Calvatia


Chamaemyces

Albatrellaceae (krásnopórovcovité - krásnopórkovité)Albatrellus


Scutiger

Amanitaceae (muchotrávkovité)Amanita


Limacella


Torrendia

ArachnopezizaceaeArachnopeziza

Arcyriaceae (mištičkovité - vlnatkovité)Arcyria

Ascobolaceae (askobolovité)Ascobolus

Atheliaceae (atéliovité)


Auriculariaceae (uchovkovité - boltcovitkovité)Auricularia


Exidia

Auriscalpiaceae (lopatovkovité - lžíčkovcovité)Artomyces


Auriscalpium


Lentinellus

Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)Bankera


Boletopsis


Hydnellum


Phellodon


Sarcodon

Bertiaceae (berciovité)Bertia

Bolbitiaceae (hnojovcovité - slzečníkovité)Bolbitius


Conocybe


Galeropsis


Pholiotina

Boletaceae (hríbovité - hřibovité)Aureoboletus


Buchwaldoboletus


Butyriboletus


Caloboletus

BoliniaceaeCamarops

Bondarzewiaceae (trsovcovité - bondarcevkovité)Heterobasidion

BotryobasidiaceaeBotryobasidium

Bulgariaceae (bulgáriovité - klihatkovité)Bulgaria


Holwaya

Caloscyphaceae (pohárovkovité - pohárovkovité)Caloscypha

Cantharellaceae (kuriatkovité - liškovité)Cantharellus


Craterellus


Pseudocraterellus

Centharellaceae (kuriatkovité)Cantharellus

Ceratiomyxaceae (rohačkovité - válečkovkovité)Ceratiomyxa

ChorioactidaceaeDesmazierella


Neournula

Clavariaceae (kyjačikovité - kyjankovité)Camarophyllopsis


Clavaria


Clavulina


Clavulinopsis


Ramariopsis

Clavariadelphaceae (kyjakovité - kyjovité)Clavariadelphus

Clavicipitaceae (kyjaničkovité - paličkovicovité)Epichloë

Clavulinaceae (konárovkovité - kuřátečkovité)Clavulina

Cordycipitaceae (žezlovkovité - paličkovicovité)Beauveria


Cordyceps


Tolypocladium

CorticiaceaeCytidia


Dendrothele


Laetisaria


Vuilleminia

Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)Cortinarius


Galerina


Hemistropharia


Phaeocollybia

Cudoniaceae (kudóniovité - patyčkovité)Cudonia


Spathularia

Cyphellaceae (číšovcovité (CZ))Chondrostereum

Dacrymycetaceae (slzovcovité - kropilkovité)Calocera


Dacrymyces

Dermateaceae (kožatkovité (CZ))Dermea


Mollisia


Pezicula


Pyrenopeziza


Trichobelonium

Diatrypaceae (diatrypkovité - korovitkovité)Diatrype


Diatrypella


Eutypella

Diplocystidiaceae (hvězdákovité (CZ))Astraeus

Discinaceae (discinkovité - desticovité)Discina


Gyromitra


Hydnotrya

Elaphomycetaceae (srnkovité - jelenkovité)Elaphomyces

EndogonaceaeEndogone

Entolomataceae (hodvábnicovité - závojenkovité)Clitopilus


Entoloma


Rhodocybe

Entomophthoraceae (hmyzomorkovité (CZ))Entomophthora

EocronartiaceaeEocronartium

ErysiphaceaePodosphaera

Exobasidiaceae (nahorúchovcovité - plíškovité)Exobasidium

Fistulinaceae (pečeňovcovité - pstřeňovité)Fistulina

Fomitopsidaceae (práchnovčekovité - troudnatcovité)Climacocystis


Daedalea


Fomitopsis


Laetiporus


Laricifomes

Ganodermataceae (lesklokôrovkovité - lesklokorkovité)Ganoderma

Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)Geastrum


Sphaerobolus

Geoglossaceae (jazýčkovité - jazourkovité)Geoglossum


Microglossum


Sabuloglossum


Trichoglossum

Gloeophyllaceae (trámovkovité - trámovkovité)Gloeophyllum

Gomphaceae (lievikovcovité - stročkovcovité)Gautieria


Gomphus


Ramaria

stránka : 1 [2] [3] ďaľšia
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.