neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Hydnellum peckii
autor: Milos Villaris
Atlas húb ( abecedný zoznam druhov )
Na tejto podstránke nájdete "Zoznam chránených druhov húb".

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - D - E - F - [G] - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Gaeumannomyces
Gaeumannomyces graminis
(sieťoplodka trávová)
rod: Gaeumannomyces
Galerina
Galerina badipes
(kapucňovka hnedohlúbiková)
rod: Galerina
Galerina calyptrata
(kapucňovka múčna)
rod: Galerina
Galerina graminea
()
rod: Galerina
čeľaď: Cortinariaceae (pavučinovcovité - pavučincovité)
3 

Galerina hypnorum
(kapucňovka machová / čepičatka mechová)
rod: Galerina
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
2 
Galerina marginata
(kapucňovka okrovohnedastá / čepičatka jehličnanová)
rod: Galerina
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
52 


Galerina nana
(kapucňovka nízka)
rod: Galerina
Galerina paludosa
(kapucňovka močiarna / čepičatka močálová)
rod: Galerina
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
4 

Galerina pumila
(kapucňovka prilbičkovitá)
rod: Galerina
Galerina sp.
(kapucňovka (bližšie neurčená))
rod: Galerina
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
14 

Galerina unicolor
(kapucňovka jednofarebná)
rod: Galerina
Galeropsis
Galeropsis desertorum
(hrotovka stepná / špičatička stepní)
rod: Galeropsis
2 
Galeropsis lateritia
(hrotovka / špičatička stepní)
rod: Galeropsis
čeľaď: Bolbitiaceae (hnojovcovité - slzečníkovité)
1 
Gamundia
Gamundia striatula
()
rod: Gamundia
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
1 
Ganoderma
Ganoderma applanatum
(lesklokôrovka plochá / lesklokorka ploská)
rod: Ganoderma
čeľaď: Ganodermataceae (lesklokôrovkovité - lesklokorkovité)
19 
Ganoderma australe
(lesklokôrovka tmavá)
rod: Ganoderma
Ganoderma carnosum
(lesklokôrovka ihličnanová / lesklokorka jehličnanová)
rod: Ganoderma
čeľaď: Ganodermataceae (lesklokôrovkovité - lesklokorkovité)
2 

Ganoderma lucidum
(lesklokôrovka obyčajná / lesklokorka lesklá)
rod: Ganoderma
čeľaď: Ganodermataceae (lesklokôrovkovité - lesklokorkovité)
38 


Ganoderma pfeifferi
(lesklokôrovka Pfeifferova)
rod: Ganoderma
Ganoderma resinaceum
(lesklokôrovka živicovitá / lesklokorka pryskyřičnatá)
rod: Ganoderma
čeľaď: Ganodermataceae (lesklokôrovkovité - lesklokorkovité)
2 
Ganoderma valesiacum
(lesklokôrovka valeská)
rod: Ganoderma
Gastrosporium
Gastrosporium simplex
(prašnačka korienkatá)
rod: Gastrosporium
Gautieria
Gautieria morchellaeformis
(strapatec smrčkovitý / smržovec smržovitý)
rod: Gautieria
čeľaď: Gomphaceae (lievikovcovité - stročkovcovité)
2 

Gautieria otthii
(strapatec Otthov)
rod: Gautieria
2 
Gautieria trabutii
(strapatec ostnatovýtrusný / smržovec)
rod: Gautieria
čeľaď: Gomphaceae (lievikovcovité - stročkovcovité)
1 

Geastrum
Geastrum berkeleyi
(hviezdovka Berkeleyova / hvězdovka Berkeleyova)
rod: Geastrum
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)
16 

Geastrum berkeleyi var. continentale
(hviezdovka Berkeleyova stredoeurópska)
rod: Geastrum
Geastrum campestre
(hviezdovka drsná)
rod: Geastrum
2 
Geastrum corollinum
(hviezdovka bradavičnatá / hvězdovka bradavková)
rod: Geastrum
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)
3 
Geastrum coronatum
(hviezdovka tmavá)
rod: Geastrum
Geastrum fimbriatum
(hviezdovka strapkatá / hvězdovka brvitá)
rod: Geastrum
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)
37 


Geastrum floriforme
(hviezdovka kvetovitá / hvězdovka kvítkovitá)
rod: Geastrum
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)
2 
Geastrum fornicatum
(hviezdovka klenbová / hvězdovka klembová)
rod: Geastrum
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)
8 


Geastrum hungaricum
(hviezdovka maďarská)
rod: Geastrum
Geastrum melanocephalum
(hviezdovka vlasatá / hvězdovka vlasohlavá)
rod: Geastrum
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)
4 
Geastrum minimum
(hviezdovka malá / hvězdovka maličká)
rod: Geastrum
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)
6 
Geastrum pectinatum
(hviezdovka dlhokŕčková / hvězdovka dlouhokrká)
rod: Geastrum
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)
8 

Geastrum pouzarii
(hviezdovka Pouzarova / hvězdovka Pouzarova)
rod: Geastrum
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)
4 

Geastrum pseudolimbatup
(hviezdovka stepná)
rod: Geastrum
Geastrum quadrifidum
(hviezdovka štvorcípová / hvězdovka smrková)
rod: Geastrum
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité)
26 


Geastrum rufescens
(hviezdovka červenkastá / hvězdovka červenavá)
rod: Geastrum
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)
19 


Geastrum schmidelii
(hviezdovka Schmidelova)
rod: Geastrum
6 
Geastrum smardae var. slovenicum
(hviezdovka Šmardova slovenská)
rod: Geastrum
Geastrum sp.
(hviezdovka (bližšie neurčená))
rod: Geastrum
11 
Geastrum striatum
(hviezdovka golierikovitá / hvězdovka límečková)
rod: Geastrum
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)
10 

Geastrum triplex
(hviezdovka trojitá / hvězdovka trojitá)
rod: Geastrum
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)
43 


Genea
Genea sphaerica
(genea)
rod: Genea
čeľaď: Pyronemataceae ()
1 

Genea verrucosa
(genea / zemnička bradavčitá)
rod: Genea
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
2 

Geoglossum
Geoglossum atropurpureum
(jazýček)
rod: Geoglossum
čeľaď: Geoglossaceae ()
1 

Geoglossum fallax
(jazýček šupinkatý / pazoubek klamný)
rod: Geoglossum
čeľaď: Geoglossaceae (jazýčkovité - jazourkovité)
7 

Geoglossum glabrum
(jazýček / pazoubek černý)
rod: Geoglossum
čeľaď: Geoglossaceae (jazýčkovité - jazourkovité)
2 

Geoglossum glutinosum
(jazýček)
rod: Geoglossum
čeľaď: Geoglossaceae (jazýčkovité - jazourkovité)
1 

Geoglossum nigritum
(jazýček)
rod: Geoglossum
čeľaď: Geoglossaceae (jazýčkovité - jazourkovité)
2 

Geoglossum sp.
(jazýček (bližšie neurčený))
rod: Geoglossum
čeľaď: Geoglossaceae (jazýčkovité - jazourkovité)
4 
Geoglossum umbratile
(jazýček / pazoubek tmavočerný)
rod: Geoglossum
čeľaď: Geoglossaceae (jazýčkovité - jazourkovité)
4 

Geopora
Geopora arenicola
(hrobnička piesočná / hrobenka pískomilná)
rod: Geopora
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
13 

Geopora arenosa
(hrobnička / hrobenka písečná)
rod: Geopora
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
2 

Geopora sepulta
(hrobnička)
rod: Geopora
čeľaď: Pyronemataceae ()
2 

Geopora sumneriana
(hrobnička)
rod: Geopora
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
1 

Geopyxis
Geopyxis alpina
(pohárik alpský / zvoneček alpský)
rod: Geopyxis
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
2 

Geopyxis carbonaria
(pohárik spáleniskový / zvoneček uhelný)
rod: Geopyxis
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
26 


Geotrichum
Geotrichum candidum
(pozemka belostná)
rod: Geotrichum
Gerronema
Gerronema strombodes
(kališnica žltkastolupeňová)
rod: Gerronema
1 

Gleocystidiellum
Gleocystidiellum luridum
(chrastuľka hnedožltá)
rod: Gleocystidiellum
Gliocladium
Gliocladium penicillioides
(glejovníčka penicilovitá)
rod: Gliocladium
Gliophorus
Gliophorus laetus
(lúčnica sliznatá / voskovka veselá)
rod: Gliophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
4 
Gliophorus perplexus
(lúčnica tehlová/voskovka cihlová)
rod: Gliophorus
3 

Gliophorus psittacinus
(lúčnica žltozelená / voskovka papouščí)
rod: Gliophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
43 


Gliophorus reginae
(lúčnica kráľovská /voskovka)
rod: Gliophorus
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
2 
Gloeophyllum
Gloeophyllum abietinum
(trámovka jedľová)
rod: Gloeophyllum
2 
Gloeophyllum odoratum
(trámovka anízová / anýzovník vonný)
rod: Gloeophyllum
čeľaď: Gloeophyllaceae (trámovkovité - trámovkovité)
3 
Gloeophyllum sepiarium
(trámovka plotová / trámovka plotní)
rod: Gloeophyllum
čeľaď: Gloeophyllaceae (trámovkovité - trámovkovité)
7 
Gloeophyllum trabeum
(trámovka premenlivá)
rod: Gloeophyllum
Gloeoporus
Gloeoporus dichrous
(slizopórovka dvojfarebná)
rod: Gloeoporus
1 
Gloeoporus pannocinctus
(voskopórovček zelenkastý)
rod: Gloeoporus
1 

Gloeoporus taxicola
(slizopórovka radová / dřevokaz borový)
rod: Gloeoporus
čeľaď: Meruliaceae (drevomorkovité - dřevokazovité)
6 
Glyphium
Glyphium elatum
(glýfium)
rod: Glyphium
1 
Godronia
Godronia ribis
(tvrdokôrka ríbezľová)
rod: Godronia
Gomphidius
Gomphidius glutinosus
(sliziak mazľavý / slizák mazlavý)
rod: Gomphidius
čeľaď: Gomphidiaceae (sliziakovité - slizákovité)
69 
Gomphidius maculatus
(sliziak škvrnitý / slizák skvrnitý)
rod: Gomphidius
čeľaď: Gomphidiaceae (sliziakovité - slizákovité)
7 


Gomphidius roseus
(sliziak ružový / slizák růžový)
rod: Gomphidius
čeľaď: Gomphidiaceae (sliziakovité - slizákovité)
17 


Gomphus
Gomphus clavatus
(lievikovec kyjakovitý / stročkovec kyjovitý)
rod: Gomphus
čeľaď: Gomphaceae (lievikovcovité - stročkovcovité)
42 


Graddonia
Graddonia coracina
(gradónia vodomilná)
rod: Graddonia
čeľaď: Leotiomycetidae ()
Grifola
Grifola frondosa
(trsovnica lupeňovitá / trsnatec lupenitý)
rod: Grifola
čeľaď: Meripilaceae (vejárovcovité - vějířovcovité)
4 
Guepinia
Guepinia helvelloides
(rôsolovec červený / rosolovec červený)
rod: Guepinia
čeľaď: Incertae sedis ()
40 


Guepiniopsis
Guepiniopsis buccina
(trasľavka pohárikovitá)
rod: Guepiniopsis
6 

Gymnoascus
Gymnoascus reessii
(nahovrecko Reesovo)
rod: Gymnoascus
Gymnopilus
Gymnopilus junonius
(šupinovec nádherný / šupinovka nádherná)
rod: Gymnopilus
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
11 


Gymnopilus microsporus
(šupinovec drobnovýtrusný)
rod: Gymnopilus
Gymnopilus penetrans
(šupinovec nevoňavý / šupinovka nevonná)
rod: Gymnopilus
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
13 


Gymnopilus picreus
(šupinovec / šupinovka poprášená)
rod: Gymnopilus
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
4 
Gymnopilus sapineus
(šupinovec jedľový / šupinovka jedlová)
rod: Gymnopilus
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
2 

Gymnopilus sp.
(šupinovec (bližšie neurčený))
rod: Gymnopilus
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
10 
Gymnopus
Gymnopus acervatus
(peniazovka nakopená)
rod: Gymnopus
3 
Gymnopus aquosus
(peniazovka bledá / penízovka vodnatá)
rod: Gymnopus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
3 

Gymnopus brassicolens
(peniazovka kapustová)
rod: Gymnopus
Gymnopus confluens
(peniazovka trsovitá / penízovka splývavá)
rod: Gymnopus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
16 


Gymnopus cookei
(peniazovka Cookova)
rod: Gymnopus
1 
Gymnopus dryophilus
(peniazovka dubová / penízovka dubová)
rod: Gymnopus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
9 
Gymnopus erythropus
(peniazovka červenohlúbiková / penízovka červenonohá)
rod: Gymnopus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
8 
Gymnopus fuscopurpureus
(peniazovka hnedočervená)
rod: Gymnopus
1 

Gymnopus fusipes
(peniazovka vretenohlúbiková / penízovka vřetenonohá)
rod: Gymnopus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
35 

Gymnopus hariolorum
(peniazovka zrastená / penízovka věštecká)
rod: Gymnopus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
9 
Gymnopus herinkii
(peniazovka brezová)
rod: Gymnopus
Gymnopus hybridus
(peniazovka hybridná)
rod: Gymnopus
Gymnopus impudicus
(peniazovka odporná / penízovka nestoudná)
rod: Gymnopus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
2 

Gymnopus ocior
(peniazovka hnedá / penízovka srostlá)
rod: Gymnopus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
4 
Gymnopus peronatus
(peniazovka štipľavá / penízovka hřebílkatá)
rod: Gymnopus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
4 

Gymnopus quercophilus
(peniazovka)
rod: Gymnopus
Gymnopus sp.
(peniazovka (bližšie neurčená))
rod: Gymnopus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
7 
Gymnopus tuberosa
(peniazovka hľúzkovitá)
rod: Gymnopus
Gymnosporangium
Gymnosporangium clavariiforme
(hrdzavka hlohová)
rod: Gymnosporangium
4 
Gymnosporangium cornutum
(hrdzavka jarabinová)
rod: Gymnosporangium
Gymnosporangium sabinae
(hrdzavka hrušková / rez hrušňová)
rod: Gymnosporangium
čeľaď: Pucciniaceae (hrdzovité - rzi)
9 

Gyrodon
Gyrodon lividus
(hríbovník jelšový / podloubník sinný)
rod: Gyrodon
čeľaď: Paxillaceae (čechračkovité - čechratkovité)
5 

Gyromitra
Gyromitra esculenta
(ušiak obyčajný / ucháč obecný)
rod: Gyromitra
čeľaď: Discinaceae (discinkovité - desticovité)
44 


Gyromitra fastigiata
(ušiak zväzkovitý / ucháč svazčitý)
rod: Gyromitra
čeľaď: Discinaceae (discinkovité - desticovité)
44 


Gyromitra gigas
(ušiak obrovský / ucháč obrovský)
rod: Gyromitra
čeľaď: Discinaceae (discinkovité - desticovité)
50 


Gyromitra infula
(ušiak mitrovitý / ucháč čepcovitý)
rod: Gyromitra
čeľaď: Discinaceae (discinkovité - desticovité)
60 


Gyromitra leucoxantha
(ušiak)
rod: Gyromitra
čeľaď: Discinaceae ()
1 
Gyroporus
Gyroporus castaneus
(hríbnik gaštanovohnedý / hřib kaštanový)
rod: Gyroporus
čeľaď: Gyroporaceae (hríbnikovité - hřibovité)
12 

Gyroporus cyanescens
(hríbnik modrejúci / hřib siný)
rod: Gyroporus
čeľaď: Gyroporaceae (hríbnikovité - hřibovité)
14 


Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.