neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Carduelis carduelis
autor: Luděk Lukáč
Atlas húb ( abecedný zoznam druhov )
Na tejto podstránke nájdete "Zoznam chránených druhov húb".

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - [S] - T - U - V - W - X - Z

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Sabuloglossum
Sabuloglossum arenarium
()
rod: Sabuloglossum
čeľaď: Geoglossaceae (jazýčkovité - jazourkovité)
1 
Saccharomyces
Saccharomyces cerevisiae
(kvasinka pivná)
rod: Saccharomyces
1 
Saccobolus
Saccobolus beckii
(zlepenec Beckov)
rod: Saccobolus
Saccobolus minumus
(zlepenec drobný)
rod: Saccobolus
Saccobolus versicolor
(zlepenec pestrý)
rod: Saccobolus
Sarcodon
Sarcodon fennicus
(jelenkovec)
rod: Sarcodon
1 
Sarcodon fulligineo-violaceus
(jelenkovec sivofialový)
rod: Sarcodon
Sarcodon glaucopus
(jelenkovec čučoriedkový)
rod: Sarcodon
Sarcodon imbricatus
(jelenkovec škridlicovitý / lošák jelení)
rod: Sarcodon
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
24 
Sarcodon joeides
(jelenkovec fialovomäsový / lošák fialový)
rod: Sarcodon
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
1 

Sarcodon lecopus
(jelenkovec hladký)
rod: Sarcodon
Sarcodon scabrosus
(jelenkovec horký - lošák hořký)
rod: Sarcodon
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
1 
Sarcodon versipellis
(jelenkovec balzámový - lošákovec balzámový)
rod: Sarcodon
čeľaď: Bankeraceae (bankerovité - bělozubovité)
1 
Sarcodontia
Sarcodontia crocea
(ostňovka jabloňová)
rod: Sarcodontia
čeľaď: Meruliaceae (drevomorkovité - dřevokazovité)
1 
Sarcoscypha
Sarcoscypha austriaca
(ohnivec rakúsky / ohnivec rakouský)
rod: Sarcoscypha
čeľaď: Sarcoscyphaceae (ohnivcovité - ohnivcovité)
74 


Sarcoscypha austriaca var. lutea
(ohnivec rakúsky žltý / ohnivec rakouský žlutý)
rod: Sarcoscypha
7 


Sarcoscypha coccinea
(ohnivec šarlátový / ohnivec šarlatový)
rod: Sarcoscypha
čeľaď: Sarcoscyphaceae (ohnivcovité - ohnivcovité)
48 


Sarcoscypha jurana
(ohnivec jurský / ohnivec jurský)
rod: Sarcoscypha
čeľaď: Sarcoscyphaceae (ohnivcovité - ohnivcovité)
22 

Sarcoscypha sp.
(ohnivec (bližšie neurčený))
rod: Sarcoscypha
čeľaď: Sarcoscyphaceae (ohnivcovité - ohnivcovité)
177 


Sarcosoma
Sarcosoma globosum
(mäsovec guľatý / masečník kulovitý)
rod: Sarcosoma
čeľaď: Sarcosomataceae (mäsovcovité)
2 
Sarcosphaera
Sarcosphaera coronaria
(tulipánovka fialová / baňka velkokališná)
rod: Sarcosphaera
čeľaď: Pezizaceae (čiaškovité - kustřebkovité)
75 


Sarcosphaera coronaria var. nivea
(tulipánovka fialová bledá)
rod: Sarcosphaera
4 


Sarocladium
Sarocladium strictum
(hlavospórovec obyčajný)
rod: Sarocladium
Sawadaea
Sawadaea bicornis
(savadea javorová)
rod: Sawadaea
Sawadaea tulasnei
(savadea Tulasnova)
rod: Sawadaea
Scabropezia
Scabropezia flavovirens
(drsnočiaška olivová)
rod: Scabropezia
čeľaď: Pezizaceae (čiaškovité - kustřebkovité)
1 

Schizonella
Schizonella cocconii
(trhuľka tvrdá)
rod: Schizonella
Schizonella melanogramma
(trhuľka čierna)
rod: Schizonella
Schizophyllum
Schizophyllum amplum
(škľabka plstnatá / mušlovka plstnatá)
rod: Schizophyllum
čeľaď: Schizophyllaceae (klanolupeňovkovité - klanolístkovité)
46 


Schizophyllum commune
(klanolupeňovka obyčajná / klanolístka obecná)
rod: Schizophyllum
čeľaď: Schizophyllaceae (klanolupeňovkovité - klanolístkovité)
64 


Schizopora
Schizopora flavipora
(klanopórovka drobnopórová)
rod: Schizopora
2 

Schizopora paradoxa
(klanopórovka zriedkavá)
rod: Schizopora
1 
Schizopora radula
(klanopórovka struháčikovitá)
rod: Schizopora
1 

Sclerencoelia
Sclerencoelia fascicularis
(dutinovka lužná / kornice svazčitá)
rod: Sclerencoelia
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
30 

Sclerencoelia fraxinicola
(dutinovka/kornice jasanová)
rod: Sclerencoelia
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
1 
Scleroderma
Scleroderma areolatum
(pestrec prášnicovitý / pestřec jamkatý)
rod: Scleroderma
čeľaď: Sclerodermataceae (pestrecovité - pestřecovité)
7 
Scleroderma cepa
(pestrec)
rod: Scleroderma
3 
Scleroderma citrinum
(pestrec obyčajný / pestřec obecný)
rod: Scleroderma
čeľaď: Sclerodermataceae (pestrecovité - pestřecovité)
23 
Scleroderma meridionale
(pestrec / pestřec přímořský)
rod: Scleroderma
čeľaď: Sclerodermataceae (pestrecovité - pestřecovité)
1 

Scleroderma sp.
(pestrec (bližšie neurčený))
rod: Scleroderma
čeľaď: Sclerodermataceae (pestrecovité - pestřecovité)
5 
Scleroderma verrucosum
(pestrec bradavičnatý / pestřec bradavčitý)
rod: Scleroderma
čeľaď: Sclerodermataceae (pestrecovité - pestřecovité)
3 

Sclerotinia
Sclerotinia ficariae
(hľuznatka / hlízenka orsejová)
rod: Sclerotinia
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
1 
Sclerotinia sclerotiorum
(hľuznatka obyčajná / hlízenka hlíznatá)
rod: Sclerotinia
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
22 


Sclerotinia sp.
(hľuznatka (bližšie neurčená))
rod: Sclerotinia
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
3 

Sclerotinia trifoliorum
(hľuznatka ďatelinová / hlízenka jetelová)
rod: Sclerotinia
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
4 
Sclerotium
Sclerotium complanatum
(sklerócium zrovnané)
rod: Sclerotium
Scopulariopsis
Scopulariopsis brevicaulis
(metlička krátkostopkatá)
rod: Scopulariopsis
Scutellinia
Scutellinia armatospora
(štítovnička / kosmatka)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
1 

Scutellinia cejpii
(štítovnička Cejpova)
rod: Scutellinia
Scutellinia crinita
(štítovnička / kosmatka)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
7 

Scutellinia kerguelensis
(štítovnička)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
1 
Scutellinia legaliae
(štítovnička)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae ()
Scutellinia minor
(štítovnička hraničná)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae ()
Scutellinia minutella
(štítovnička / kosmatka maličká)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
1 
Scutellinia nigrohirtula
(štítovnička čiernochlpatá / kosmatka černoplstnatá)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
8 

Scutellinia olivascens
(štítovnička olivová)
rod: Scutellinia
Scutellinia paludicola
(štítovnička močiarna)
rod: Scutellinia
Scutellinia scutellata
(štítovnička obyčajná / kosmatka štítovitá)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
12 

Scutellinia setosa
(štítovnička / kosmatka)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
6 


Scutellinia sinensis
(štítovnička / kosmatka čínská)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
Scutellinia sp.
(štítovnička (bližšie neurčená))
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
61 

Scutellinia subhirtella
(štítovnička / kosmatka chloupkatá)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
2 

Scutellinia superba
(štítovnička / kosmatka nádherná)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
2 

Scutellinia torrentis
(štítovnička horská)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
1 

Scutellinia trechispora
(štítovnička šarlátová)
rod: Scutellinia
4 

Scutellinia umbrorum
(štítovnička tmavá / kosmatka stínomilná)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
1 
Scutellinia vitreola
(štítovnička / kosmatka)
rod: Scutellinia
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
2 

Scutiger
Scutiger pes-caprae
(krásnopórovec kozí / krásnoporka kozí noha)
rod: Scutiger
čeľaď: Albatrellaceae (krásnopórovcovité - krásnopórkovité)
6 

Sebacina
Sebacina incrustans
(lojovka povliekavá / pokrytka nažloutlá)
rod: Sebacina
čeľaď: Sebacinaceae (lojovkovité)
4 
Septobasidium
Septobasidium alni
(priečinkovka jelšová)
rod: Septobasidium
Septoria
Septoria apii
(septória zelerová)
rod: Septoria
Sepultariella
Sepultariella semi-immersa
(pahrobnička ponorená)
rod: Sepultariella
čeľaď: Pyronemataceae ()
1 

Serpula
Serpula himantioides
(drevokaz lesný)
rod: Serpula
čeľaď: Serpulaceae ()
2 
Serpula lacrimans
(drevokaz slzivý)
rod: Serpula
Simocybe
Simocybe centunculus
(smeťovička / kržatka hnědoolivová)
rod: Simocybe
1 
Simocybe centunculus var. centunculus
(smeťovička / kržatka hnědoolivová)
rod: Simocybe
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité - vláknicovité)
2 

Simocybe sumptuosa
(smeťovička veľká)
rod: Simocybe
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité)
2 

Sistotrema
Sistotrema brinkmannii
(trhavka Brinkmannova)
rod: Sistotrema
Sistotrema confluens
(trhavka zrastená / rozděrka splývavá)
rod: Sistotrema
čeľaď: Hydnaceae (jelenkovité - lišákovité)
1 

Sistotrema muscicola
(trhavka machová)
rod: Sistotrema
Sistotrema oblongisporum
(trhavka štíhlovýtrusová)
rod: Sistotrema
Sistotrema raduloides
(trhavka stuháčikovitá)
rod: Sistotrema
Sistotrema sp.
(trhavka)
rod: Sistotrema
Sistotremastrum
Sistotremastrum niveocremeum
(trhavec bledokrémový)
rod: Sistotremastrum
Skeletocutis
Skeletocutis amorpha
(kostrovka beztvárna / kostrovka beztvará)
rod: Skeletocutis
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
1 
Skeletocutis carneogrisea
(kostrovka sivastá)
rod: Skeletocutis
1 

Skeletocutis kuehneri
(kostrovka Kühnerova)
rod: Skeletocutis
Skeletocutis lenis
(kostrovka zamatová)
rod: Skeletocutis
Skeletocutis nivea
(kostrovka odstávajúca)
rod: Skeletocutis
2 
Skeletocutis stellae
(kostrovka Stellina)
rod: Skeletocutis
Skeletocutis subincarnata
(kostrovka premenlivá)
rod: Skeletocutis
Smardaea
Smardaea protea
(šmardea)
rod: Smardaea
2 
Sordaria
Sordaria fimicola
(sordária)
rod: Sordaria
1 
Sorosporium
Sorosporium saponariae
(klbovka mydlová)
rod: Sorosporium
Sowerbyella
Sowerbyella brevispora
(ušnička krátkovýtrusová)
rod: Sowerbyella
Sowerbyella radiculata
(ušnička koreňujúca)
rod: Sowerbyella
1 

Sowerbyella rhenana
(ušnička krátkohlúbiková)
rod: Sowerbyella
čeľaď: Pyronemataceae ()
1 

Sparassis
(kučierka hladká)
rod:
Sparassis
Sparassis crispa
(kučierka veľká / kotrč kadeřavý)
rod: Sparassis
čeľaď: Sparassidaceae (kučierkovité - kotrčovité)
16 
Sparassis nemecii
(kučierka jedľová / kotrč Němcův)
rod: Sparassis
čeľaď: Sparassidaceae (kučierkovité - kotrčovité)
14 
Spathularia
Spathularia flavida
(lopatička žltkastá / lopatička kyjovitá)
rod: Spathularia
čeľaď: Cudoniaceae (kudóniovité (SK))
33 


Sphaceloma
Sphaceloma ampelinum
(uzlovka viničová)
rod: Sphaceloma
Sphaerobolus
Sphaerobolus stellatus
(hrachovec hviezdovitý / hrachovec hvězdovitý)
rod: Sphaerobolus
čeľaď: Geastraceae (hviezdovkovité - hvězdovkovité)
9 
Sphaerobolus terrestris
(hrachovec zemný)
rod: Sphaerobolus
Sphaerosporella
Sphaerosporella brunnea
(guľospórka hnedá)
rod: Sphaerosporella
1 

Sphaerotheca
Sphaerotheca alpina
(sféromúčka lomikameňová)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca aphanis
(sféromúčka drobnobyľová)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca balsaminae
(sféromúčka netýkavková)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca delphinii
(sféromúčka stračonôžková)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca dipsacearum
(sféromúčka štetková)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca drabae
(sféromúčka arábková)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca epilobii
(sféromúčka vŕbovková)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca euphorbiae
(sféromúčka prýštecová)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca ferruginea
(sféromúčka krvavcová)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca fugax
(sféromúčka pakostová)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca fuliginea
(sféromúčka veroniková)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca fusca
(sféromúčka kamzičníková)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca helianthemi
(sféromúčka devätorníková)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca lini
(sféromúčka ľanová)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca macularis
(sféromúčka chmeľová)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca mors-uvae
(sféromúčka egrešová)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca niesslii
(sféromúčka jarabinová)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca pannosa
(sféromúčka ružová)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca plantaginis
(sféromúčka skorocelová)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca polemonii
(sféromúčka vojnovková)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca spiraeae
(sféromúčka tavoľníková)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca thalictri
(sféromúčka žltušková)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca verbenae
(sféromúčka železníková)
rod: Sphaerotheca
Sphaerotheca volkartii
(sféromúčka dryádková)
rod: Sphaerotheca
Spinellus
Spinellus fusiger
(tŕnik / houbáš hnědý)
rod: Spinellus
čeľaď: Phycomycetaceae ()
16 
Spongipellis
Spongipellis delectans
(penovec slamovožltý)
rod: Spongipellis
Spongipellis pachyodon
(penovec zúbkatý)
rod: Spongipellis
Spongipellis spumeus
(penovec obyčajný)
rod: Spongipellis
Squamanita
Squamanita schreieri
(parazitnica Schreierova / zrnečka Schreierova)
rod: Squamanita
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 

Stachybotrys
Stachybotrys chartarum
(klasovka tmavá)
rod: Stachybotrys
Steccherinum
Steccherinum bourdotii
(srsťovec Bourdotov / ostnateček Bourdotův)
rod: Steccherinum
čeľaď: Meruliaceae (drevomorkovité - dřevokazovité)
3 

Steccherinum fimbriatum
(srsťovec strapkatý)
rod: Steccherinum
3 

Steccherinum ochraceum
(srsťovec okrovožltý / ostnateček okrový)
rod: Steccherinum
čeľaď: Meruliaceae (drevomorkovité - dřevokazovité)
11 


Steccherinum oreophilum
(srsťovec prackatý)
rod: Steccherinum
Steccherinum queletti
(srsťovec Quelétov)
rod: Steccherinum
Steccherinum sp.
(srsťovec (bližšie neurčený))
rod: Steccherinum
čeľaď: Meruliaceae (drevomorkovité - dřevokazovité)
3 
Stemonitis
Stemonitis ferruginea
(pazderka hrdzavohnedá / pazderek rezavý)
rod: Stemonitis
čeľaď: Stemonitidaceae (pazderkovité - pazderkovité)
1 
Stemonitis fusca
(pazderka hnedá / pazderek hnědý)
rod: Stemonitis
čeľaď: Stemonitidaceae (pazderkovité - pazderkovité)
9 

Stemonitis sp.
(pazderka (bližšie neurčená))
rod: Stemonitis
29 
Stemonitopsis
Stemonitopsis sp.
(pazderka (bližšie neurčená))
rod: Stemonitopsis
čeľaď: Stemonitidaceae (pazderkovité - pazderkovité)
2 
Stemphylium
Stemphylium botryosum
(tyčinkovec strapcovitý)
rod: Stemphylium
Stephanospora
Stephanospora caroticolor
(mäsovka / masovka)
rod: Stephanospora
čeľaď: Stephanosporaceae ()
11 

Stephensia
Stephensia bombycina
(štefenzia hodvábna)
rod: Stephensia
1 
Sterellum
Sterellum rufum
(kornatka svetločervenkastá)
rod: Sterellum
1 

Stereum
(pevník )
rod:
1 
Stereum
Stereum gausapatum
(pevník dubový)
rod: Stereum
Stereum hirsutum
(pevník chlpatý / pevník chlupatý)
rod: Stereum
čeľaď: Stereaceae (pevníkovité - pevníkovité)
16 

Stereum ochraceoflavum
(pevník tenký)
rod: Stereum
Stereum ostrea
(pevník ozdobný / pevník)
rod: Stereum
čeľaď: Stereaceae (pevníkovité - pevníkovité)
1 
Stereum rugosum
(pevník zvrásený)
rod: Stereum
1 
Stereum sanguinolentum
(pevník červenejúci / pevník krvavějící)
rod: Stereum
čeľaď: Stereaceae (pevníkovité - pevníkovité)
3 
Stereum sp.
(pevník (bližšie neurčený))
rod: Stereum
čeľaď: Stereaceae (pevníkovité - pevníkovité)
1 
Stereum subtomentosum
(pevník žltnúci / pevník plstnatý)
rod: Stereum
čeľaď: Stereaceae (pevníkovité - pevníkovité)
5 
Stigmatea
Stigmatea robertianii
(stigmatka pakostová)
rod: Stigmatea
Strobilomyces
Strobilomyces strobilaceus
(šiškovec šupinatý / šiškovec černý)
rod: Strobilomyces
čeľaď: Boletaceae (hríbovité - hřibovité)
21 
Strobilurus
Strobilurus esculentus
(peniazočka smreková / penízovka smrková)
rod: Strobilurus
čeľaď: Physalacriaceae ()
51 


Strobilurus sp.
(peniazočka (bližšie neurčená))
rod: Strobilurus
čeľaď: Physalacriaceae ()
12 
Strobilurus stephanocystis
(peniazočka húževnatá / penízovka provázková)
rod: Strobilurus
čeľaď: Physalacriaceae ()
6 
Strobilurus tenacellus
(peniazočka horkastá / penízovka nahořklá)
rod: Strobilurus
čeľaď: Physalacriaceae ()
5 
Stropharia
Stropharia aeruginosa
(golierovka zelenkastá / límcovka měděnková)
rod: Stropharia
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
27 
Stropharia caerulea
(golierovka zelenomodrá / límcovka modrá)
rod: Stropharia
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
18 

Stropharia cearulea
()
rod: Stropharia
Stropharia coronilla
(golierovka ovenčená / límcovka věnčená)
rod: Stropharia
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
7 
Stropharia hornemannii
(golierovka mohutná)
rod: Stropharia
Stropharia inuncta
(golierovka bledosivá)
rod: Stropharia
Stropharia melanosperma
(golierovka tmavovýtrusná)
rod: Stropharia
1 

Stropharia pseudocyanea
(golierovka belavomodrastá)
rod: Stropharia
3 
Stropharia rugosoannulata
(golierovka slamomilná / límcovka vrásčitoprstenná)
rod: Stropharia
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
3 

Stropharia semiglobata
(golierovka pologuľovitá / límcovka polokulovitá)
rod: Stropharia
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
5 

Stropharia sp.
(golierovka (bližšie neurčená))
rod: Stropharia
čeľaď: Strophariaceae (golierovkovité - límcovkovité)
11 

Strossmayeria
Strossmayeria basitricha
(štrosmajerka brvivá)
rod: Strossmayeria
Suillellus
Suillellus luridus
(hríb siný / hřib koloděj)
rod: Suillellus
čeľaď: Boletaceae (hríbovité - hřibovité)
66 


Suillellus rubrosanguineus
(hríb úhľadný horský / hřib Moserův)
rod: Suillellus
čeľaď: Boletaceae (hríbovité - hřibovité)
14 


Suillus
Suillus bellinii
(masliak / klouzek Belliniho)
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité)
4 
Suillus bovinus
(masliak kravský / klouzek kravský)
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité - klouzkovité)
10 
Suillus cavipes
(hríbovec dutohlúbikový / hřib dutonohý)
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité - klouzkovité)
15 
Suillus collinitus
(masliak kopcový / klouzek žíhaný)
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité - klouzkovité)
14 
Suillus flavidus
(masliak močiarny)
rod: Suillus
Suillus granulatus
(masliak zrnitý / klouzek zrnitý)
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité - klouzkovité)
18 
Suillus grevillei
(masliak smrekovcový / klouzek sličný)
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité - klouzkovité)
27 
Suillus lakei
(masliak douglaskový / klouzek douglaskový)
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité - klouzkovité)
6 
Suillus luteus
(masliak obyčajný / klouzek obecný)
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité - klouzkovité)
16 
Suillus nueschii
(masliak citrónovožltý)
rod: Suillus
Suillus placidus
(masliak biely / klouzek bílý)
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité - klouzkovité)
3 
Suillus plorans
(masliak limbový)
rod: Suillus
1 

Suillus sibiricus
(masliak sibírsky / klouzek sibiřský)
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité - klouzkovité)
2 
Suillus sibiricus var. helveticus
(masliak sibírsky vysokohorský)
rod: Suillus
Suillus sp.
(masliak (bližšie neurčený))
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité - klouzkovité)
Suillus tridentinus
(masliak tridentský / klouzek tridentský)
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité - klouzkovité)
14 
Suillus variegatus
(masliak strakatý / hřib strakoš)
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité - klouzkovité)
15 
Suillus viscidus
(masliak lepkavý / klouzek slizký)
rod: Suillus
čeľaď: Suillaceae (masliakovité - klouzkovité)
9 
Synchytrium
Synchytrium anemonae
(rakovinovec sasankový)
rod: Synchytrium
Synchytrium endobioticum
(rakovinovec zemiakový)
rod: Synchytrium
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.