neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Hydnellum peckii
autor: Milos Villaris
Atlas húb ( abecedný zoznam druhov )
Na tejto podstránke nájdete "Zoznam chránených druhov húb".

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - [D] - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Dacrymyces
Dacrymyces capitatus
(slzovec / kropilka stopkatá)
rod: Dacrymyces
čeľaď: Dacrymycetaceae (slzovcovité - kropilkovité)
2 

Dacrymyces chrysospermus
(slzovec oranžovočervený / kropilka dlanitá)
rod: Dacrymyces
čeľaď: Dacrymycetaceae (slzovcovité - kropilkovité)
4 
Dacrymyces minor
(slzovec malý / kropilka menší)
rod: Dacrymyces
čeľaď: Dacrymycetaceae (slzovcovité - kropilkovité)
3 

Dacrymyces sp.
(slzovec (bližšie neurčený))
rod: Dacrymyces
čeľaď: Dacrymycetaceae (slzovcovité - kropilkovité)
10 

Dacrymyces stillatus
(slzovec rôsolovitý / kropilka rosolovitá)
rod: Dacrymyces
čeľaď: Dacrymycetaceae (slzovcovité - kropilkovité)
7 
Dacrymyces tortus
(slzovec ihličnanový)
rod: Dacrymyces
1 
Dacryobolus
Dacryobolus karstenii
(hrboľkovec Karstenov)
rod: Dacryobolus
Dacryobolus sudans
(hrboľkovec malý)
rod: Dacryobolus
Dacryonaema
Dacryonaema rufum
(slzovka ryšavá)
rod: Dacryonaema
Daedalea
Daedalea quercina
(sieťkovec dubový / síťkovec dubový)
rod: Daedalea
čeľaď: Fomitopsidaceae (práchnovčekovité - troudnatcovité)
9 
Daedaleopsis
Daedaleopsis confragosa
(sieťkovček červenkastý / síťkovec načervenalý)
rod: Daedaleopsis
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
22 
Daedaleopsis tricolor
(sieťkovček trojfarebný / síťkovec trojbarevný)
rod: Daedaleopsis
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
9 

Daldinia
Daldinia childiae
(daldínia drobná / sazovka Childové)
rod: Daldinia
čeľaď: Xylariaceae ()
3 
Daldinia concentrica
(daldínia koncentrická / sazovka kruhatá)
rod: Daldinia
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
18 

Daldinia fissa
(daldínia zbrázdená)
rod: Daldinia
Dasyscyphella
Dasyscyphella nivea
(chlpáčik snehobiely / chlupáček sněžný)
rod: Dasyscyphella
čeľaď: Hyaloscyphaceae (krásavičkovité - brvenkovité)
2 

Dasyscyphus
Dasyscyphus citrinescens
(krásavka citrónová)
rod: Dasyscyphus
Dasyscyphus clavisporus
(krásavka kyjovitovýtrusná)
rod: Dasyscyphus
Dasyscyphus leucostomus
(krásavka belavá)
rod: Dasyscyphus
Dasyscyphus patulus
(krásavka pootvorená)
rod: Dasyscyphus
Datronia
Datronia mollis
(pórovka mäkká / outkovka měkká)
rod: Datronia
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
8 

Datronia stereoides
(pórovka drobnopórová)
rod: Datronia
Delicatula
Delicatula integrella
(rebernačka drobná / žebernatka maličká)
rod: Delicatula
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
7 

Dendrocollybia
Dendrocollybia racemosa
(peniazovka vetvistá / penízovka větvená)
rod: Dendrocollybia
1 
Dendrothele
Dendrothele acerina
(borkohubka javorová)
rod: Dendrothele
čeľaď: Corticiaceae ()
1 
Dentipellis
Dentipellis fragilis
(zubáčik krehký / ostnateček křehký)
rod: Dentipellis
čeľaď: Hericiaceae (koralovcovité - korálovcovité)
4 

Dermea
Dermea cerasi
(kôrnatka)
rod: Dermea
čeľaď: Dermateaceae ()
3 

Dermea prunastri
(kôrnatka)
rod: Dermea
čeľaď: Dermateaceae ()
1 
Dermoloma
Dermoloma cuneifolium
(čiruľka tmavosivá)
rod: Dermoloma
Dermoloma josserandii
(čiruľka Josserandova)
rod: Dermoloma
Desmazierella
Desmazierella acicola
(dezmazierelka borovicová / kosmatka borová)
rod: Desmazierella
čeľaď: Chorioactidaceae ()
4 

Diatrype
Diatrype bullata
(diatrypka / korovitka vakovitá)
rod: Diatrype
čeľaď: Diatrypaceae (diatrypkovité - korovitkovité)
6 
Diatrype disciformis
(diatrypka diskovitá / korovitka terčovitá)
rod: Diatrype
čeľaď: Diatrypaceae (diatrypkovité - korovitkovité)
6 


Diatrype stigma
(diatrypka bodkovaná / korovitka tečkovaná)
rod: Diatrype
čeľaď: Diatrypaceae (diatrypkovité - korovitkovité)
4 


Diatrypella
Diatrypella favacea
(diatrypelka jelšová / diatrypelka olšová)
rod: Diatrypella
1 

Diatrypella quercina
(diatrypka / polštářnatka dubová )
rod: Diatrypella
čeľaď: Diatrypaceae (diatrypkovité - korovitkovité)
1 
Dichomitus
Dichomitus campestris
(trúdnikovník poľný)
rod: Dichomitus
2 
Dichomitus squalens
(trúdnikovník borovicový)
rod: Dichomitus
Diplocarpon
Diplocarpon mespili
(diplokarpon hruškový)
rod: Diplocarpon
Diplomitoporus
Diplomitoporus flavescens
(diplomitopórovec žltkastý)
rod: Diplomitoporus
Diplomitoporus lindbladii
(diplomitopórovec popolavý)
rod: Diplomitoporus
Discina
Discina ancilis
(discinka hnedá / destice chřapáčová)
rod: Discina
čeľaď: Discinaceae (discinkovité - desticovité)
53 


Discina melaleuca
(discinka)
rod: Discina
2 

Discina parma
(discinka žltohnedá / destice okrouhlá)
rod: Discina
čeľaď: Discinaceae (discinkovité - desticovité)
1 
Discinella
Discinella terrestris
(pánvičkovka zemní (CZ))
rod: Discinella
čeľaď: Helotiaceae (voskovičkovité (CZ))
2 
Disciotis
Disciotis venosa
(misovka žilkovaná / terčovnice síťnatá)
rod: Disciotis
čeľaď: Morchellaceae (smrčkovité - smržovité)
28 

Disciseda
Disciseda arida
(žaludík pieskomilný)
rod: Disciseda
Disciseda bovista
(žaludík tvrdý / žaludice tvrdá)
rod: Disciseda
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
1 

Disciseda calva
(žaludík lysý / žaludice lysá)
rod: Disciseda
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
1 

Disciseda candida
(žaludík belostný)
rod: Disciseda
Disciseda cervina
(žaludík jelení)
rod: Disciseda
Donkioporia
Donkioporia expansa
(donkovka vankúšikovitá)
rod: Donkioporia
Drepanopeziza
Drepanopeziza ribis
(pačiaška rýbezľová)
rod: Drepanopeziza
Dumontinia
Dumontinia tuberosa
(hľuznatka veternicová / hlízenka sasanková)
rod: Dumontinia
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
80 


Durella
Durella commutata
(tvrduľka premenlivá)
rod: Durella
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.