neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Anacamptis fragrans
autor: Martin Veverka
Atlas rastlín ( Flóra Európy )
O ATLASE


Administrátori sekcie: Jarmila Richmanová, Robert Šuvada, Peter Bagin, Kristián Bacsa, Richard Hrivnák
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - D - E - [F] - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Fagonia
Fagonia cretica
()
rod: Fagonia
čeľaď: Zygophyllaceae (jarmovcovité)
5 
Fagopyrum
Fagopyrum esculentum
(pohánka jedlá)
rod: Fagopyrum
čeľaď: Polygonaceae (stavikrvovité)
4 
Fagus
Fagus orientalis
(buk)
rod: Fagus
čeľaď: Fagaceae (bukovité)
2 
Fagus sylvatica
(buk lesný)
rod: Fagus
čeľaď: Fagaceae (bukovité)
36 
Falcaria
Falcaria vulgaris
(kosáčik obyčajný)
rod: Falcaria
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
9 
Fallopia
Fallopia aubertii
(pohánkovec Aubertov )
rod: Fallopia
čeľaď: Polygonaceae (stavikrvovité)
4 
Fallopia convolvulus
(pohánkovec ovíjavý)
rod: Fallopia
čeľaď: Polygonaceae (stavikrvovité)
8 
Fallopia dumetorum
(pohánkovec kroviskovitý)
rod: Fallopia
čeľaď: Polygonaceae (stavikrvovité)
6 
Fallopia sachalinensis
(pohánkovec sachalínsky)
rod: Fallopia
čeľaď: Polygonaceae (stavikrvovité)
Fedia
Fedia cornucopiae subsp. cornucopiae
()
rod: Fedia
čeľaď: Valerianaceae (valeriánovité)
1 
Fedia cornucopiae subsp. graciliflora
()
rod: Fedia
čeľaď: Valerianaceae (valeriánovité)
3 
Ferula
Ferula communis
(feruľa)
rod: Ferula
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
8 
Ferula linkii
(feruľa)
rod: Ferula
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Ferula sadleriana
(feruľa Sadlerova)
rod: Ferula
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
10 
Ferula tingitana
(feruľa)
rod: Ferula
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Festuca
Festuca altissima
(kostrava lesná)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Festuca amethystina
(kostrava ametystová)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Festuca arundinacea
(kostrava trsťovníkovitá)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
3 
Festuca arundinacea subsp. uechtriziana
(kostrava trsťovníkovitá Uechtrizova)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
4 
Festuca carpatica
(kostrava karpatská)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Festuca drymeja
(kostrava horská)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
Festuca gigantea
(kostrava obrovská)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
6 
Festuca heterophylla
(kostrava rôznolistá)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Festuca ovina
(kostrava ovčia)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
3 
Festuca pallens
(kostrava tvrdá)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
6 
Festuca paniculata
(kostrava)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Festuca picturata
(kostrava sfarbená)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
4 
Festuca pratensis
(kostrava lúčna)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Festuca pseudodalmatica
(kostrava padalmátska)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
3 
Festuca rubra
(kostrava červená)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
3 

Festuca rupicola
(kostrava žliabkatá)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
7 
Festuca supina
(kostrava nízka)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Festuca tatrae
(kostrava tatranská)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Festuca vaginata
(kostrava pošvatá)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Festuca valesiaca
(kostrava valeská)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
3 
Festuca versicolor
(kostrava pestrá)
rod: Festuca
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
4 
Fibigia
Fibigia clypeata
()
rod: Fibigia
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Ficaria
Ficaria bulbifera
(blyskáč cibuľkatý)
rod: Ficaria
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
54 
Ficaria calthifolia
(blyskáč záružľolistý)
rod: Ficaria
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
14 
Ficus
Ficus carica
(figovník obyčajný)
rod: Ficus
čeľaď: Moraceae (morušovité)
4 
Filaginella
Filaginella uliginosa
(bielolístok barinný)
rod: Filaginella
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
13 
Filago
Filago lutescens
(bielolist žltkastý)
rod: Filago
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
2 
Filago pyramidata
(bielolist)
rod: Filago
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Filago vulgaris
(bielolist obyčajný)
rod: Filago
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
6 
Filipendula
Filipendula ulmaria
(túžobník brestový)
rod: Filipendula
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
8 
Filipendula ulmaria subsp. denudata
(túžobník brestový obnažený)
rod: Filipendula
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
3 
Filipendula vulgaris
(túžobník obyčajný)
rod: Filipendula
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
19 
Foeniculum
Foeniculum vulgare
(fenikel obyčajný)
rod: Foeniculum
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
4 
Forsskaolea
Forsskaolea angustifolia
()
rod: Forsskaolea
čeľaď: Urticaceae (pŕhľavovité)
1 
Forsythia
Forsythia × intermedia
(zlatovka prostredná)
rod: Forsythia
Forsythia europaea
(zlatovka európska)
rod: Forsythia
čeľaď: Oleaceae (olivovité)
1 
Forsythia suspensa
(zlatovka previsnutá)
rod: Forsythia
čeľaď: Oleaceae (Olivovité)
1 
Forsythia x intermedia
(zlatovka prostredná)
rod: Forsythia
čeľaď: Oleaceae (Olivovité)
2 
Fragaria
Fragaria moschata
(jahoda drúzgavicová)
rod: Fragaria
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
17 
Fragaria vesca
(jahoda obyčajná)
rod: Fragaria
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
19 
Fragaria virginiana
(jahoda virgínska)
rod: Fragaria
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
Fragaria viridis
(jahoda trávnicová)
rod: Fragaria
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
8 
Frangula
Frangula alnus
(krušina jelšová)
rod: Frangula
čeľaď: Rhamnaceae (rešetliakovité)
10 
Frangula rupestris
(krušina)
rod: Frangula
čeľaď: Rhamnaceae (rešetliakovité)
1 
Frankenia
Frankenia hirsuta
()
rod: Frankenia
čeľaď: Frankeniaceae ()
2 
Frankenia laevis
()
rod: Frankenia
čeľaď: Frankeniaceae ()
1 
Frankenia pulverulenta
()
rod: Frankenia
čeľaď: Frankeniaceae ()
1 
Fraxinus
Fraxinus excelsior
(jaseň štíhly)
rod: Fraxinus
čeľaď: Oleaceae (olivovité)
11 
Fraxinus ornus
(jaseň mannový)
rod: Fraxinus
čeľaď: Oleaceae (olivovité)
23 
Freesia
Freesia refracta
()
rod: Freesia
čeľaď: Iridaceae (kosatcovité)
2 
Fritillaria
Fritillaria graeca
(korunkovka grécka)
rod: Fritillaria
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
Fritillaria lusitanica
(korunkovka)
rod: Fritillaria
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Fritillaria meleagris
(korunkovka strakatá)
rod: Fritillaria
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
123 
Fritillaria messanensis subsp. gracilis
(korunkovka)
rod: Fritillaria
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
2 
Fritillaria orientalis
(korunkovka)
rod: Fritillaria
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Fritillaria pontica
(korunkovka)
rod: Fritillaria
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Fumana
Fumana arabica
(devätorka)
rod: Fumana
čeľaď: Cistaceae (cistovité)
2 
Fumana laevipes
(devätorka)
rod: Fumana
čeľaď: Cistaceae (cistovité)
1 
Fumana procumbens
(devätorka rozprestretá)
rod: Fumana
čeľaď: Cistaceae (cistovité)
14 
Fumana thymifolia
(devätorka)
rod: Fumana
čeľaď: Cistaceae (cistovité)
1 
Fumaria
Fumaria capreolata
(zemedym popínavý)
rod: Fumaria
čeľaď: Fumariaceae (zemedymovité)
2 
Fumaria officinalis
(zemedym lekársky)
rod: Fumaria
čeľaď: Fumariaceae (zemedymovité)
13 
Fumaria parviflora
(zemedym malokvetý)
rod: Fumaria
čeľaď: Fumariaceae (zemedymovité)
1 
Fumaria rostellata
(zemedym zobáčikatý)
rod: Fumaria
čeľaď: Fumariaceae (zemedymovité)
6 
Fumaria schleicheri
(zemedym Schleicherov)
rod: Fumaria
čeľaď: Fumariaceae (zemedymovité)
3 
Fumaria vaillantii
(zemedym Vaillantov)
rod: Fumaria
čeľaď: Fumariaceae (zemedymovité)
9 
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.