neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Anacamptis pyramidalis
autor: Ján Zábojník
pozvanka

O atlase rastlín
( stručná metodika )
Atlas rastlín zahŕňa voľne rastúce druhy vyšších rastlín vyskytujúcich sa na území Európy.
Nomenklatúra je spracovaná za pomoci prác Marholda a Hindáka (1998), Kubáta a kol. (2002) a webových zdrojov: IPNI (International Plant Names Index) a Checklistu Kráľovskej botanickej záhrady v Kew.
V prípade taxónov rozlíšených na poddruhy je autorská citácia pri nominátnych podruhoch z technických dôvodov prechodne uvedená až na konci celého mena, nie za druhovým menom, ako to býva štandardne. Fotografie neisto determinovaných, ľahko zameniteľných taxónov sú v prípade potreby zlúčené pod menom agregátneho taxónu (napr. Leucanthemum vulgare agg.). V podobe agregátnych taxónov, alebo sekcií sú uvedené aj taxóny, ktorých určenie na nižšiu taxonomickú jednotku je komplikované (napr. Rubus fruticosus agg ., sekcie rodu Taraxacum).
Zákonom chránené druhy Slovenska a druhy uvedené v Červenom zozname rastlín Slovenska v kategórii VU a vyššej sú označené piktogramom „§“.
Ak by ste radi obohatili atlas o ďalšie druhy a pekné fotografie, poteší nás, ak sa stanete prispievateľom.
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.