neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Anacamptis fragrans
autor: Martin Veverka
Atlas rastlín ( Flóra Európy )
O ATLASE


Administrátori sekcie: Jarmila Richmanová, Robert Šuvada, Peter Bagin, Kristián Bacsa, Richard Hrivnák
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
[A] - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Abies
Abies alba
(jedľa biela)
rod: Abies
čeľaď: Pinaceae (borovicovité)
9 

Abies borisii-regis
(jedľa)
rod: Abies
čeľaď: Pinaceae (borovicovité)
1 
Abies nebrodensis
(jedľa)
rod: Abies
3 
Abutilon
Abutilon theophrasti
(podslnečník Theofrastov)
rod: Abutilon
čeľaď: Malvaceae (slezovité)
13 
Acacia
Acacia retinodes
(akácia)
rod: Acacia
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Acacia saligna
(akácia)
rod: Acacia
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
3 
Acantholimon
Acantholimon ulicinum
()
rod: Acantholimon
čeľaď: Plumbaginaceae (olovníkovité)
3 
Acanthus
Acanthus hungaricus
(akant)
rod: Acanthus
čeľaď: Acanthaceae (akantovité)
2 
Acanthus mollis
(akant)
rod: Acanthus
čeľaď: Acanthaceae (akantovité)
8 
Acanthus spinosus
(akant)
rod: Acanthus
čeľaď: Acanthaceae (akantovité)
2 
Acer
Acer campestre
(javor poľný)
rod: Acer
čeľaď: Aceraceae (javorovité)
11 
Acer heldreichii
(javor)
rod: Acer
čeľaď: Aceraceae (javorovité)
1 
Acer hyrcanum
(javor)
rod: Acer
čeľaď: Aceraceae (javorovité)
1 
Acer monspessulanum
(javor montpeliérsky)
rod: Acer
čeľaď: Aceraceae (javorovité)
4 
Acer obtusifolium
(javor)
rod: Acer
čeľaď: Aceraceae (javorovité)
2 
Acer opalus subsp. obtusatum
(javor)
rod: Acer
čeľaď: Aceraceae (javorovité)
1 
Acer platanoides
(javor mliečny)
rod: Acer
čeľaď: Aceraceae (javorovité)
15 
Acer pseudoplatanus
(javor horský)
rod: Acer
čeľaď: Aceraceae (javorovité)
13 
Acer saccharinum
(javor cukrový)
rod: Acer
čeľaď: Aceraceae (javorovité)
7 
Acer sempervirens
(javor vždyzelený)
rod: Acer
čeľaď: Aceraceae (javorovité)
1 
Acer tataricum
(javor tatarský)
rod: Acer
čeľaď: Aceraceae (javorovité)
5 
Aceras
Aceras anthropophorum
()
rod: Aceras
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
8 
Acetosa
Acetosa thyrsiflora
(štiav kytkokvetý)
rod: Acetosa
čeľaď: Polygonaceae (stavikrvovité)
Achillea
Achillea abrotanoides
(rebríček)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Achillea ageratifolia
(rebríček)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Achillea aspleniifolia
(rebríček slezinníkolistý)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
7 
Achillea atrata
(rebríček)
rod: Achillea
3 
Achillea chrysocoma
(rebríček)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Achillea clavennae
(rebríček)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
4 
Achillea clypeolata
(rebríček)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Achillea coarctata
(rebríček)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Achillea collina
(rebríček kopcový)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
2 
Achillea cretica
(rebríček krétsky)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Achillea crithmifolia
(rebríček jemnolistý)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
4 
Achillea distans
(rebríček oddialený)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
5 
Achillea grandifolia
(rebríček)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Achillea impatiens
(rebríček)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Achillea lingulata
(rebríček)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
2 
Achillea millefolium subsp. alpestris
(rebríček obyčajný alpínsky)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
4 
Achillea millefolium subsp. millefolium
(rebríček obyčajný pravý)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
15 
Achillea multifida
(rebríček)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Achillea nobilis
(rebríček vznešený)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
11 
Achillea ochroleuca
(rebríček hrebenitý)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
7 
Achillea pannonica
(rebríček panónsky)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
4 
Achillea pratensis
(rebríček lúčny)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
3 
Achillea pseudopectinata
(rebríček)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Achillea ptarmica
(rebríček bertrámový)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
7 
Achillea setacea
(rebríček štetinatý)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Achillea thracica
(rebríček)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Achillea urumoffii
(rebríček)
rod: Achillea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Achnatherum
Achnatherum bromoides
()
rod: Achnatherum
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Achnatherum calamagrostis
()
rod: Achnatherum
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Achyranthes
Achyranthes aspera
()
rod: Achyranthes
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
2 
Acinos
Acinos alpinus
(dušovka alpínska)
rod: Acinos
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
18 
Acinos arvensis
(dušovka roľná)
rod: Acinos
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
6 
Acinos arvensis subsp. villosus
(dušovka roľná vlnatá)
rod: Acinos
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
6 
Acokanthera
Acokanthera oblongifolia
()
rod: Acokanthera
čeľaď: Apocynaceae (zimozeleňovité)
1 
Aconitum
Aconitum anthora
(prilbica jedhojová)
rod: Aconitum
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
18 
Aconitum firmum subsp. firmum
(prilbica tuhá pravá)
rod: Aconitum
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
22 
Aconitum firmum subsp. moravicum
( prilbica tuhá moravská)
rod: Aconitum
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
9 
Aconitum lasiocarpum
(prilbica chlpatoplodá)
rod: Aconitum
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
Aconitum moldavicum
(prilbica moldavská)
rod: Aconitum
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
15 
Aconitum plicatum
(prilbica)
rod: Aconitum
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
3 
Aconitum variegatum
(prilbica pestrá)
rod: Aconitum
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
43 
Aconitum vulparia
(prilbica žltá)
rod: Aconitum
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
21 
Aconitum x cammarum
(prilbica strakatá)
rod: Aconitum
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
3 
Acorellus
Acorellus pannonicus
(šachorček panónsky)
rod: Acorellus
čeľaď: Cyperaceae (šachorovité)
4 
Acorus
Acorus calamus
(puškvorec obyčajný)
rod: Acorus
čeľaď: Araceae (áronovité)
4 
Acosta
Acosta arenaria
(nevädzka piesočná)
rod: Acosta
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Acosta rhenana
(nevädzka porýnska)
rod: Acosta
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
19 
Acosta rutifolia
(nevädzka)
rod: Acosta
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Actaea
Actaea spicata
(samorastlík klasnatý)
rod: Actaea
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
13 
Adenocarpus
Adenocarpus foliolosus
()
rod: Adenocarpus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Adenophora
Adenophora liliifolia
(zvonovec ľaliolistý)
rod: Adenophora
čeľaď: Campanulaceae (zvončekovité)
22 
Adenostyles
Adenostyles alliariae
(mačucha cesnačkovitá)
rod: Adenostyles
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
12 
Adenostyles leucophylla
(mačucha)
rod: Adenostyles
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Adiantum
Adiantum capillus-veneris
(adiant Venušin)
rod: Adiantum
čeľaď: Adiantaceae (adiantovité)
5 
Adonis
Adonis aestivalis
(hlaváčik letný)
rod: Adonis
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
43 
Adonis annua
(hlaváčik ročný)
rod: Adonis
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
2 
Adonis flammea
(hlaváčik plamenný)
rod: Adonis
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
24 
Adonis vernalis
(hlaváčik jarný)
rod: Adonis
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
172 
Adoxa
Adoxa moschatellina
(pižmovka mošusová)
rod: Adoxa
čeľaď: Adoxaceae (pižmovkovité)
15 
Aegialophila
Aegialophila cretica
()
rod: Aegialophila
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Aegialophila pumila
()
rod: Aegialophila
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Aegilops
Aegilops cylindrica
(mnohoštet valcovitý)
rod: Aegilops
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
6 
Aegilops geniculata
(mnohoštet)
rod: Aegilops
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Aegilops triuncialis
(mnohoštet)
rod: Aegilops
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Aegopodium
Aegopodium podagraria
(kozonoha hostcová)
rod: Aegopodium
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
4 
Aeonium
Aeonium arboreum
()
rod: Aeonium
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
2 
Aeonium arboreum subsp. holochrysum
()
rod: Aeonium
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Aeonium aureum
()
rod: Aeonium
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Aeonium canariense
()
rod: Aeonium
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Aeonium haworthii
()
rod: Aeonium
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Aeonium lindleyi
()
rod: Aeonium
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Aeonium percarneum
()
rod: Aeonium
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Aeonium simsii
()
rod: Aeonium
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Aeonium tabuliforme
()
rod: Aeonium
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Aeonium urbicum
()
rod: Aeonium
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Aesculus
Aesculus hippocastanum
(pagaštan konský)
rod: Aesculus
čeľaď: Hippocastanaceae (pagaštanovité)
27 
Aesculus pavia
(pagaštan paviový)
rod: Aesculus
čeľaď: Hippocastanaceae (pagaštanovité)
Aethionema
Aethionema arabicum
(sivuľka)
rod: Aethionema
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Aethionema iberideum
(sivuľka)
rod: Aethionema
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Aethionema saxatile
(sivuľka skalná)
rod: Aethionema
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
15 
Aethionema saxatile subsp. graecum
(sivuľka skalná grécka)
rod: Aethionema
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Aethusa
Aethusa cynapium
(tetucha kozia)
rod: Aethusa
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
9 
Aethusa cynapium subsp. cynapioides
(tetucha kozia krátkoobalná)
rod: Aethusa
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
3 
Agaloma
Agaloma marginata
(mliečnikovka obrúbená)
rod: Agaloma
čeľaď: Euphorbiaceae (mliečnikovité)
2 
Agave
Agave americana
(agava americká)
rod: Agave
čeľaď: Agavaceae (agávovité)
2 
Ageratina
Ageratina adenophora
()
rod: Ageratina
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Agrimonia
Agrimonia eupatoria
(repík lekársky)
rod: Agrimonia
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
15 
Agrimonia pilosa
(repík sibírsky)
rod: Agrimonia
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
Agrimonia procera
(repík voňavý)
rod: Agrimonia
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
1 
Agropyron
Agropyron pectinatum
(žitniak hrebenitý)
rod: Agropyron
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
8 
Agrostemma
Agrostemma githago
(kúkoľ poľný)
rod: Agrostemma
čeľaď: Caryophyllaceae (klinčekovité)
21 
Agrostis
Agrostis canina
(psinček psí)
rod: Agrostis
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Agrostis capillaris
(psinček tenučký)
rod: Agrostis
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
5 
Agrostis rupestris
(psinček skalný)
rod: Agrostis
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
3 
Agrostis stolonifera
(psinček poplazový)
rod: Agrostis
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Agrostis vinealis
(psinček tuhý)
rod: Agrostis
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Aichryson
Aichryson laxum
()
rod: Aichryson
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Ailanthus
Ailanthus altissima
(pajaseň žliazkatý)
rod: Ailanthus
čeľaď: Simaroubaceae (simarubovité)
8 
Aira
Aira caryophyllea
(ovsienka mnohokvetá)
rod: Aira
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Aira cupaniana
(ovsienka)
rod: Aira
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Aizoon
Aizoon canariense
()
rod: Aizoon
čeľaď: Aizoaceae (poludňovkovité)
1 
Ajuga
Ajuga bombycina
(zbehovec)
rod: Ajuga
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Ajuga genevensis
(zbehovec ženevský)
rod: Ajuga
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
31 
Ajuga iva
(zbehovec)
rod: Ajuga
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Ajuga pyramidalis
(zbehovec ihlanovitý)
rod: Ajuga
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
14 
Ajuga reptans
(zbehovec plazivý)
rod: Ajuga
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
37 
Ajuga salicifolia
(zbehovec)
rod: Ajuga
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Ajuga x hybrida
(zbehovec hybridný)
rod: Ajuga
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
Alcea
Alcea rugosa
(ibiš)
rod: Alcea
čeľaď: Malvaceae (slezovité)
2 
Alchemilla
Alchemilla glabra
(alchemilka holá)
rod: Alchemilla
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
1 
Alchemilla glaucescens
(alchemilka sivkastá)
rod: Alchemilla
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
1 
Alchemilla jumrukczalica
(alchemilka)
rod: Alchemilla
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
1 
Alchemilla monticola
(alchemilka pasienková)
rod: Alchemilla
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
6 


Alchemilla subcrenata
(alchemilka vrúbkovaná)
rod: Alchemilla
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
1 
Alchemilla vulgaris
(alchemilka obyčajná)
rod: Alchemilla
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
1 
Alchemilla xanthochlora
(alchemilka žltozelená)
rod: Alchemilla
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
2 
Aldrovanda
Aldrovanda vesiculosa
(aldrovandka pľuzgierkatá)
rod: Aldrovanda
čeľaď: Droseraceae (rosičkovité)
Alisma
Alisma gramineum
(žabník trávovitý)
rod: Alisma
čeľaď: Alismataceae (žabníkovité)
1 
Alisma lanceolatum
(žabník kopijovitý)
rod: Alisma
čeľaď: Alismataceae (žabníkovité)
5 
Alisma plantago-aquatica
(žabník skorocelový)
rod: Alisma
čeľaď: Alismataceae (žabníkovité)
28 
Alkanna
Alkanna orientalis
(alkana)
rod: Alkanna
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
2 
Alkanna primuliflora
(alkana)
rod: Alkanna
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
1 
Alkanna stribrnyi
(alkana)
rod: Alkanna
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
1 
Alkanna tinctoria
(alkana farbiarska)
rod: Alkanna
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
24 
Alliaria
Alliaria petiolata
(cesnačka lekárska)
rod: Alliaria
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
15 
Allium
Allium amethystinum
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Alliaceae (cesnakovité)
1 
Allium ampeloprasum
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
2 
Allium angulosum
(cesnak hranatý)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
17 
Allium atropurpureum
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Allium atroviolaceum
(cesnak čiernofialový)
rod: Allium
čeľaď: Alliaceae (cesnakovité)
3 
Allium carinatum
(cesnak člnkovitý)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
12 
Allium carinatum subsp. pulchellum
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Alliaceae (cesnakovité)
2 
Allium cepa
(cesnak cibuľový)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
3 
Allium cristophii
(cesnak kovovolesklý)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Allium cupani
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
2 
Allium denudatum
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Alliaceae (cesnakovité)
1 
Allium flavum
(cesnak žltý)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
25 
Allium giganteum
(cesnak obrovský)
rod: Allium
čeľaď: Alliaceae (cesnakovité)
1 
Allium guttatum
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Allium moschatum
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Allium neapolitanum
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
2 
Allium obliquum
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Allium ochroleucum
(cesnak bledožltý)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
12 
Allium oleraceum
(cesnak planý)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
16 
Allium paniculatum
(cesnak metlinatý)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
4 
Allium roseum
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
2 
Allium rotundum
(cesnak guľovitý)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
11 
Allium saxatile
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Allium schoenoprasum
(cesnak pažítkový)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
7 
Allium schoenoprasum subsp. alpinum
(cesnak pažítkový alpínsky)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
15 
Allium scorodoprasum
(cesnak orešcový)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
15 
Allium senescens subsp. montanum
(cesnak sivkastý horský)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
21 
Allium siculum
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Allium sphaerocephalon
(cesnak guľatohlavý)
rod: Allium
čeľaď: Alliaceae (cesnakovité)
7 
Allium strictum
(cesnak tuhý)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
9 
Allium triquetrum
(cesnak)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Allium ursinum
(cesnak medvedí)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
31 
Allium victorialis
(cesnak hadí)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
14 
Allium vineale
(cesnak poľný)
rod: Allium
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
7 
Alnus
Alnus glutinosa
(jelša lepkavá)
rod: Alnus
čeľaď: Betulaceae (brezovité)
18 
Alnus incana
(jelša sivá)
rod: Alnus
čeľaď: Betulaceae (brezovité)
2 
Alnus suaveolens
(jelša voňavá)
rod: Alnus
čeľaď: Betulaceae (brezovité)
2 
Alnus viridis
(jelša zelená)
rod: Alnus
čeľaď: Betulaceae (brezovité)
5 
Aloe
Aloe arborescens
(aloa stromčekovitá)
rod: Aloe
čeľaď: Aloaceae (aloeovité)
3 
Alopecurus
Alopecurus aequalis
(psiarka plavá)
rod: Alopecurus
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
7 
Alopecurus geniculatus
(psiarka kolienkatá)
rod: Alopecurus
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
9 
Alopecurus gerardii
(psiarka)
rod: Alopecurus
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Alopecurus pratensis
(psiarka lúčna)
rod: Alopecurus
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
10 
Alopecurus rendlei
(psiarka)
rod: Alopecurus
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Althaea
Althaea cannabina
(ibiš konopovitý)
rod: Althaea
čeľaď: Malvaceae (slezovité)
12 
Althaea hirsuta
(ibiš chlpatý)
rod: Althaea
čeľaď: Malvaceae (slezovité)
9 
Althaea officinalis
(ibiš lekársky)
rod: Althaea
čeľaď: Malvaceae (slezovité)
14 
Althaea pallida
(ibiš bledý)
rod: Althaea
čeľaď: Malvaceae (slezovité)
9 
Althaea rosea
(ibiš ružový)
rod: Althaea
čeľaď: Malvaceae (slezovité)
5 
Althaea taurinensis
(ibiš turínsky)
rod: Althaea
čeľaď: Malvaceae (slezovité)
14 
Alyssoides
Alyssoides utriculata
()
rod: Alyssoides
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Alyssum
Alyssum akamasicum
(tarica)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Alyssum alyssoides
(tarica kališnatá)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
17 
Alyssum desertorum
(tarica stepná)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
8 
Alyssum hirsutum
(tarica srstnatá)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (bôbovité)
1 
Alyssum montanum
(tarica kopcová)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
20 
Alyssum montanum subsp. brymii
(tarica kopcová Brymova)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
5 
Alyssum montanum subsp. gmelinii
(tarica kopcová Gmelinova)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
7 
Alyssum montanum subsp. montanum
(tarica kopcová pravá)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
17 
Alyssum murale
(tarica múrová)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Alyssum obtusifolium
(tarica)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Alyssum ovirense
(tarica)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
7 
Alyssum pirinicum
(tarica)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
3 
Alyssum repens
(tarica)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Alyssum simplex
(tarica)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (bôbovité)
1 
Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum
(tarica krivolaká rôznolistá)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
4 
Alyssum tortuosum subsp. tortuosum
(tarica krivolaká pravá)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
5 
Alyssum umbellatum
(tarica)
rod: Alyssum
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Amaranthus
Amaranthus albus
(láskavec biely)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
5 
Amaranthus blitoides
(láskavec blitovitý)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
4 
Amaranthus blitum
(láskavec blitový)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
6 
Amaranthus bouchonii
(láskavec Bouchonov)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
1 
Amaranthus caudatus
(láskavec chvostnatý)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
1 
Amaranthus crispus
(láskavec kučeravý)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
3 
Amaranthus cruentus
(láskavec metlinatý)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
2 
Amaranthus emarginatus
(láskavec vyštrbený)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
6 
Amaranthus graecizans
(láskavec grécky)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
Amaranthus hypochondriacus
(láskavec červený)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
3 
Amaranthus powellii
(láskavec zelenoklasý)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
6 
Amaranthus retroflexus
(láskavec ohnutý)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
7 
Amaranthus viridis
(láskavec zelený)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
1 
Amaranthus x galii
(láskavec)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
6 
Amaranthus x soproniensis
(láskavec)
rod: Amaranthus
čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité)
2 
Amaryllis
Amaryllis belladonna
()
rod: Amaryllis
čeľaď: Amaryllidaceae (amarylkovité)
2 
Ambrosia
Ambrosia artemisiifolia
(ambrózia palinolistá)
rod: Ambrosia
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
9 
Amelanchier
Amelanchier ovalis
(muchovník vajcovitý)
rod: Amelanchier
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
18 
Ammophila
Ammophila arenaria
()
rod: Ammophila
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Amorpha
Amorpha fruticosa
(beztvarec krovitý)
rod: Amorpha
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
4 
Ampelodesmos
Ampelodesmos mauritanica
()
rod: Ampelodesmos
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Amygdalus
Amygdalus communis
(mandľa obyčajná)
rod: Amygdalus
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
2 
Amygdalus nana
(mandľa nízka)
rod: Amygdalus
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
25 
Anacamptis
Anacamptis boryi
(červenohlav)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
5 
Anacamptis collina
(červenohlav)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
6 
Anacamptis coriophora
(červenohlav ploštičný)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
66 
Anacamptis fragrans
(červenohlav)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
6 
Anacamptis laxiflora
(červenohlav riedkokvetý)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
11 
Anacamptis longicornu
(červenohlav)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
6 
Anacamptis morio
(červenohlav obyčajný)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
229 
Anacamptis morio subsp. albanica
(červenohlav)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
4 
Anacamptis morio subsp. champagneuxii
(červenohlav)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
1 
Anacamptis palustris
(červenohlav močiarny)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
41 
Anacamptis palustris subsp. elegans
(červenohlav močiarny úhľadný)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
22 
Anacamptis papilionacea
(červenohlav)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
9 
Anacamptis papilionacea subsp. papilionacea
(červenohlav)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
4 
Anacamptis pyramidalis
(červenohlav ihlanovitý)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
74 
Anacamptis sancta
(červenohlav)
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
2 
Anacamptis urvilleana
()
rod: Anacamptis
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
3 
Anacyclus
Anacyclus valentinus
()
rod: Anacyclus
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
3 
Anagallis
Anagallis arvensis
(drchnička roľná)
rod: Anagallis
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
33 
Anagallis foemina
(drchnička belasá)
rod: Anagallis
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
11 
Anagyris
Anagyris foetida
()
rod: Anagyris
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Anagyris latifolia
()
rod: Anagyris
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Anaphalis
Anaphalis margaritacea
(plesňulka perlovitá)
rod: Anaphalis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
3 
Anchusa
Anchusa aegyptiaca
(smohla)
rod: Anchusa
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
1 
Anchusa caespitosa
(smohla)
rod: Anchusa
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
1 
Anchusa davidovii
(smohla)
rod: Anchusa
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
1 
Anchusa italica
(smohla talianska)
rod: Anchusa
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
7 
Anchusa officinalis
(smohla lekárska)
rod: Anchusa
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
20 
Anchusa procera
(smohla)
rod: Anchusa
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
2 
Anchusa variegata
(smohla)
rod: Anchusa
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
2 
Anchusella
Anchusella cretica
()
rod: Anchusella
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
2 
Andrachne
Andrachne telephioides
()
rod: Andrachne
čeľaď: Euphorbiaceae (mliečnikovité)
1 
Andromeda
Andromeda polifolia
(andromédka sivolistá)
rod: Andromeda
čeľaď: Ericaceae (vresovcovité)
13 
Androsace
Androsace chamaejasme
(pochybok nízky)
rod: Androsace
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
26 
Androsace elongata
(pochybok dlhostopkatý)
rod: Androsace
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
20 
Androsace lactea
(pochybok biely)
rod: Androsace
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
13 
Androsace maxima
(pochybok najväčší)
rod: Androsace
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
20 
Androsace obtusifolia
(pochybok tupolistý)
rod: Androsace
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
7 
Androsace septentrionalis
(pochybok severný)
rod: Androsace
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
Androsace villosa
(pochybok huňatý)
rod: Androsace
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
24 
Andryala
Andryala integrifolia
()
rod: Andryala
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Andryala pinnatifida
()
rod: Andryala
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Anemone
Anemone apennina
(veternica apeninská)
rod: Anemone
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
6 
Anemone blanda
(veternica vznešená)
rod: Anemone
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
7 
Anemone coronaria
(veternica)
rod: Anemone
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
7 
Anemone hortensis
(veternica)
rod: Anemone
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
4 
Anemone hupehensis
(veternica hupehenská)
rod: Anemone
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
2 
Anemone narcissiflora
(veternica narcisokvetá)
rod: Anemone
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
39 
Anemone nemorosa
(veternica hájna)
rod: Anemone
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
79 
Anemone palmata
(veternica)
rod: Anemone
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
1 
Anemone pavonina
(veternica pestrá)
rod: Anemone
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
4 
Anemone ranunculoides
(veternica iskerníkovitá)
rod: Anemone
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
66 
Anemone sylvestris
(veternica lesná)
rod: Anemone
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
64 
Anemone trifolia
(veternica)
rod: Anemone
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
2 
Angelica
Angelica pancicii
(angelika Pančičova)
rod: Angelica
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Angelica sylvestris
(angelika lesná)
rod: Angelica
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
19 
Antennaria
Antennaria carpatica
(plešivec karpatský)
rod: Antennaria
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
8 
Antennaria dioica
(plešivec dvojdomý)
rod: Antennaria
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
26 
Anthemis
Anthemis ammophila
(ruman)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Anthemis arvensis
(ruman roľný)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
9 
Anthemis cotula
(ruman smradľavý)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
5 
Anthemis cretica subsp. carpatica
(ruman)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
2 
Anthemis cretica subsp. cretica
(ruman)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
3 
Anthemis cretica subsp. tenuiloba
(ruman)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Anthemis macedonica subsp. orbelica
(ruman)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Anthemis parnassica
(ruman)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Anthemis regis-borisii
(ruman)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Anthemis ruthenica
(ruman rusínsky)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
9 
Anthemis tenuiloba
(ruman)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Anthemis tricolor
(ruman)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Anthemis urvilleana
(ruman)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
3 
Anthemis virescens
(ruman)
rod: Anthemis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Anthericum
Anthericum liliago
(jagavka ľaliovitá)
rod: Anthericum
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Anthericum ramosum
(jagavka konáristá)
rod: Anthericum
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
25 
Anthoxanthum
Anthoxanthum alpinum
(tomka alpínska)
rod: Anthoxanthum
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Anthoxanthum aristatum
(tomka)
rod: Anthoxanthum
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Anthoxanthum odoratum
(tomka voňavá)
rod: Anthoxanthum
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
7 
Anthriscus
Anthriscus caucalis
(trebuľka ježcová)
rod: Anthriscus
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
2 
Anthriscus cerefolium
(trebuľka voňavá)
rod: Anthriscus
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
5 
Anthriscus cerefolium subsp. trichospermus
(trebuľka voňavá štetinatoplodá)
rod: Anthriscus
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
6 
Anthriscus nitidus
(trebuľka lesklá)
rod: Anthriscus
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
2 
Anthriscus sylvestris
(trebuľka lesná)
rod: Anthriscus
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
10 
Anthyllis
Anthyllis aurea
(bôľhoj)
rod: Anthyllis
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Anthyllis barba-jovis
(bôľhoj)
rod: Anthyllis
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
2 
Anthyllis cytisoides
(bôľhoj)
rod: Anthyllis
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
3 
Anthyllis hermanniae subsp. hermanniae
(bôľhoj)
rod: Anthyllis
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Anthyllis montana
(bôľhoj)
rod: Anthyllis
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Anthyllis montana subsp. jacquinii
(bôľhoj horský Jacquinov)
rod: Anthyllis
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
3 
Anthyllis vulneraria
(bôľhoj lekársky)
rod: Anthyllis
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
19 
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris
(bôľhoj lekársky alpínsky)
rod: Anthyllis
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
12 
Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri
(bôľhoj)
rod: Anthyllis
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Anthyllis vulneraria subsp. maura
(bôľhoj)
rod: Anthyllis
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
3 
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla
(bôľhoj lekársky mnoholistý)
rod: Anthyllis
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
3 
Antirrhinum
Antirrhinum majus
(papuľka väčšia)
rod: Antirrhinum
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
7 
Antirrhinum majus subsp. tortuosum
(papuľka)
rod: Antirrhinum
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
3 
Antirrhinum siculum
(papuľka sicílska)
rod: Antirrhinum
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
4 
Apera
Apera interrupta
(metlička pretrhovaná)
rod: Apera
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Apera spica-venti
(metlička obyčajná)
rod: Apera
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
11 
Aphanes
Aphanes arvensis
(drobnobyľ roľná)
rod: Aphanes
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
5 


Apium
Apium graveolens
(zeler voňavý)
rod: Apium
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
Apium nodiflorum
(zeler)
rod: Apium
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Apium repens
(zeler plazivý)
rod: Apium
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
4 
Aposeris
Aposeris foetida
(razivka smradľavá)
rod: Aposeris
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
16 
Aptenia
Aptenia cordifolia
()
rod: Aptenia
čeľaď: Aizoaceae ()
3 
Aquilegia
Aquilegia atrata
(orlíček červenofialový)
rod: Aquilegia
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
2 
Aquilegia aurea
(orlíček)
rod: Aquilegia
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
1 
Aquilegia nigricans
(orlíček černastý)
rod: Aquilegia
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
1 
Aquilegia vulgaris
(orlíček obyčajný)
rod: Aquilegia
čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité)
65 
Arabidopsis
Arabidopsis thaliana
(arábkovka Thalova)
rod: Arabidopsis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
14 
Arabis
Arabis alpina
(arábka alpínska)
rod: Arabis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
13 
Arabis alpina subsp. caucasica
(arábka kaukazská)
rod: Arabis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
3 
Arabis auriculata
(arábka uškatá)
rod: Arabis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
8 
Arabis ferdinandi-coburgi
(arábka)
rod: Arabis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Arabis glabra
(arábka strmobyľová)
rod: Arabis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
13 
Arabis hirsuta
(arábka chlpatá)
rod: Arabis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
15 
Arabis nova
(arábka nová)
rod: Arabis
4 
Arabis pauciflora
(arábka málokvetá)
rod: Arabis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
5 


Arabis sagittata
(arábka šípovitá)
rod: Arabis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
5 
Arabis soyeri
(arábka dúškolistá)
rod: Arabis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
Arabis soyeri subsp. subcoriacea
(arábka dúškolistá lesklá)
rod: Arabis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
5 
Arabis turrita
(arábka ovisnutá)
rod: Arabis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
11 
Arabis verna
(arábka)
rod: Arabis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
2 
Arachis
Arachis hypogaea
(podzemnica olejná)
rod: Arachis
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Araucaria
Araucaria heterophylla
(araukária štíhla)
rod: Araucaria
čeľaď: Araucariaceae (araukáriovité)
1 
Arbutus
Arbutus andrachne
()
rod: Arbutus
čeľaď: Ericaceae (vresovcovité)
1 
Arbutus unedo
()
rod: Arbutus
čeľaď: Ericaceae (vresovcovité)
2 
Archangelica
Archangelica officinalis
(archangelika lekárska)
rod: Archangelica
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
14 
Arctium
Arctium lappa
(lopúch väčší)
rod: Arctium
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
9 
Arctium minus
(lopúch menší)
rod: Arctium
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
6 
Arctium nemorosum
(lopúch hájny)
rod: Arctium
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
2 
Arctium tomentosum
(lopúch plstnatý)
rod: Arctium
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
15 
Arctium x ambiguum
(lopúch)
rod: Arctium
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
3 
Arctium x mixtum
(lopúch)
rod: Arctium
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
2 
Arctostaphylos
Arctostaphylos uva-ursi
(medvedica lekárska)
rod: Arctostaphylos
čeľaď: Ericaceae (vresovcovité)
18 
Arctotheca
Arctotheca calendula
()
rod: Arctotheca
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Arctous
Arctous alpina
(medvedík alpínsky)
rod: Arctous
čeľaď: Ericaceae (vresovcovité)
9 
Aremonia
Aremonia agrimonoides
(repíček repíkovitý)
rod: Aremonia
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
8 
Arenaria
Arenaria balearica
(piesočnica)
rod: Arenaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Arenaria biflora
(piesočnica)
rod: Arenaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Arenaria conferta subsp. serpentini
(piesočnica)
rod: Arenaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Arenaria filicaulis subsp. graeca
(piesočnica)
rod: Arenaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Arenaria grandiflora
(piesočnica veľkokvetá)
rod: Arenaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
3 
Arenaria leptoclados
(piesočnica štíhla)
rod: Arenaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
3 
Arenaria rhodopaea
(piesočnica)
rod: Arenaria
čeľaď: Caryophyllaceae (klinčekovité)
1 
Arenaria serpyllifolia
(piesočnica dúškolistá)
rod: Arenaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
9 
Arenaria tenella
(piesočnica brvitá)
rod: Arenaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
18 
Arenaria tetraquetra
(piesočnica)
rod: Arenaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Argemone
Argemone mexicana
()
rod: Argemone
čeľaď: Papaveraceae (makovité)
1 
Argemone ochroleuca
()
rod: Argemone
čeľaď: Papaveraceae (makovité)
1 
Argusia
Argusia sibirica
()
rod: Argusia
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
1 
Argyranthemum
Argyranthemum broussonetii
()
rod: Argyranthemum
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Argyranthemum foeniculaceum
()
rod: Argyranthemum
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Argyranthemum frutescens
()
rod: Argyranthemum
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Argyranthemum gracile
()
rod: Argyranthemum
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Argyrolobium
Argyrolobium zanonii
()
rod: Argyrolobium
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Arisarum
Arisarum vulgare
()
rod: Arisarum
čeľaď: Araceae (áronovité)
4 
Aristolochia
Aristolochia baetica
(vlkovec)
rod: Aristolochia
čeľaď: Aristolochiaceae (vlkovcovité)
1 
Aristolochia clematitis
(vlkovec obyčajný)
rod: Aristolochia
čeľaď: Aristolochiaceae (vlkovcovité)
15 
Aristolochia pallida
(vlkovec)
rod: Aristolochia
čeľaď: Aristolochiaceae (vlkovcovité)
2 
Aristolochia rotunda
(vlkovec)
rod: Aristolochia
čeľaď: Aristolochiaceae (vlkovcovité)
1 
Armeria
Armeria alpina
(trávnička alpínska)
rod: Armeria
čeľaď: Plumbaginaceae (olovníkovité)
14 
Armeria pungens
(trávnička)
rod: Armeria
čeľaď: Plumbaginaceae (olovníkovité)
2 
Armeria rumelica
(trávnička)
rod: Armeria
čeľaď: Plumbaginaceae (olovníkovité)
2 
Armeria vulgaris
(trávnička obyčajná)
rod: Armeria
čeľaď: Plumbaginaceae (olovníkovité)
16 
Armeria vulgaris subsp. vulgaris
(trávnička obyčajná pravá)
rod: Armeria
čeľaď: Plumbaginaceae (olovníkovité)
4 
Armoracia
Armoracia macrocarpa
(chren veľkoplodý)
rod: Armoracia
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
4 
Armoracia rusticana
(chren dedinský)
rod: Armoracia
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
14 
Arnica
Arnica montana
(arnika horská)
rod: Arnica
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
5 
Arnoseris
Arnoseris minima
(jahňačka najmenšia)
rod: Arnoseris
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
Arrhenatherum
Arrhenatherum elatius
(ovsík obyčajný)
rod: Arrhenatherum
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
10 
Artemisia
Artemisia absinthium
(palina pravá)
rod: Artemisia
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
12 
Artemisia annua
(palina ročná)
rod: Artemisia
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
7 
Artemisia austriaca
(palina rakúska)
rod: Artemisia
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
8 
Artemisia campestris
(palina poľná)
rod: Artemisia
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
8 
Artemisia campestris subsp. lednicensis
(palina poľná lednická)
rod: Artemisia
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Artemisia eriantha
(palina skalná)
rod: Artemisia
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
9 
Artemisia pancicii
(palina Pančičova)
rod: Artemisia
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
5 
Artemisia ramosa
(palina)
rod: Artemisia
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Artemisia santonicum subsp. patens
(palina slanomilná rozložitá)
rod: Artemisia
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
12 
Artemisia scoparia
(palina metlovitá)
rod: Artemisia
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
8 
Artemisia thuscula
(palina)
rod: Artemisia
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Artemisia vulgaris
(palina obyčajná)
rod: Artemisia
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
7 
Arum
Arum alpinum
(áron alpský)
rod: Arum
čeľaď: Araceae (áronovité)
36 
Arum creticum
(áron)
rod: Arum
čeľaď: Araceae (áronovité)
2 
Arum italicum
(áron)
rod: Arum
čeľaď: Araceae (áronovité)
4 
Arum maculatum
(áron škvrnitý)
rod: Arum
čeľaď: Araceae (áronovité)
1 
Aruncus
Aruncus vulgaris
(udatník lesný)
rod: Aruncus
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
10 
Arundo
Arundo donax
()
rod: Arundo
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Asarum
Asarum europaeum
(kopytník európsky)
rod: Asarum
čeľaď: Aristolochiaceae (vlkovcovité)
52 
Asclepias
Asclepias syriaca
(glejovka americká)
rod: Asclepias
čeľaď: Asclepiadaceae (glejovkovité)
20 
Asparagus
Asparagus acutifolius
(asparágus)
rod: Asparagus
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
2 
Asparagus albus
()
rod: Asparagus
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
2 
Asparagus asparagoides
(asparágus)
rod: Asparagus
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Asparagus horridus
(asparágus)
rod: Asparagus
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
2 
Asparagus officinalis
(asparágus lekársky)
rod: Asparagus
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
12 
Asparagus plocamoides
(asparágus)
rod: Asparagus
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Asparagus tenuifolius
(asparágus)
rod: Asparagus
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Asparagus verticillatus
(asparágus)
rod: Asparagus
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
1 
Asperugo
Asperugo procumbens
(ostrolist ležatý)
rod: Asperugo
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
10 
Asperula
Asperula aristata subsp. scabra
(marinka)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenkovité)
1 
Asperula arvensis
(marinka roľná)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenkovité)
2 
Asperula capitata
(marinka)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenkovité)
1 
Asperula cretacea
(marinka)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenkovité)
1 
Asperula cynanchica
(marinka psia)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenovité)
14 
Asperula doerfleri
(marinka)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenkovité)
1 
Asperula involucrata
(marinka)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenkovité)
1 
Asperula neilreichii
(marinka Neilreichova)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenovité)
7 
Asperula purpurea
(marinka)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenkovité)
1 
Asperula scutellaris
(marinka)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenkovité)
1 
Asperula suberosa
(marinka)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenkovité)
1 
Asperula taurina
(marinka)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenovité)
3 
Asperula taygetea
(lipkavec)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenovité)
1 
Asperula tinctoria
(marinka farbiarska)
rod: Asperula
čeľaď: Rubiaceae (marenovité)
5 
Asphodeline
Asphodeline lutea
()
rod: Asphodeline
čeľaď: Asphodelaceae (asfodelovité)
6 
Asphodeline taurica
()
rod: Asphodeline
čeľaď: Xanthorrhoeaceae (asfodelovité)
1 
Asphodelus
Asphodelus albus
(asfodelus)
rod: Asphodelus
čeľaď: Asphodelaceae (asfodelovité)
4 
Asphodelus ayardii
(asfodelus)
rod: Asphodelus
čeľaď: Xanthorrhoeaceae (asfodelovité)
1 
Asphodelus fistulosus
(asfodelus)
rod: Asphodelus
čeľaď: Asphodelaceae (asfodelovité)
2 
Asphodelus ramosus
(asfodelus)
rod: Asphodelus
čeľaď: Asphodelaceae (asfodelovité)
7 
Asphodelus tenuifolius
()
rod: Asphodelus
čeľaď: Asphodelaceae (asfodelovité)
2 
Asplenium
Asplenium adiantum-nigrum
(slezinník čierny)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
7 
Asplenium adulterinum
(slezinník nepravý)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
4 
Asplenium cuneifolium
(slezinník klinovolistý)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
5 
Asplenium fissum
(slezinník)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
1 
Asplenium hemionitis
(slezinník)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
1 
Asplenium lepidum
(slezinník pôvabný)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
1 
Asplenium onopteris
(slezinník)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
1 
Asplenium platyneuron
(slezinník)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
5 
Asplenium ruta-muraria
(slezinník rutovitý)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
9 
Asplenium septentrionale
(slezinník severný)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
15 
Asplenium trichomanes
(slezinník červený)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
18 
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens
(slezinník červený tmavohnedý)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
1 
Asplenium viride
(slezinník zelený)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
6 
Asplenium x alternifolium
(slezinník nemecký)
rod: Asplenium
čeľaď: Aspleniaceae (slezinníkovité)
1 
Aster
Aster alpinus
(astra alpínska)
rod: Aster
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
67 
Aster alpinus subsp. glabratus
(astra alpínska lysá)
rod: Aster
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Aster amelloides
(astra spišská)
rod: Aster
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
34 
Asteriscus
Asteriscus maritimus
(hviezdička)
rod: Asteriscus
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
2 
Asteriscus sericeus
()
rod: Asteriscus
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Astracantha
Astracantha arnacantha subsp. aitosensis
()
rod: Astracantha
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astracantha parnassi subsp. parnassi
()
rod: Astracantha
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
3 
Astracantha thracica
()
rod: Astracantha
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astragalus
Astragalus alopecurus
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astragalus alpinus
(kozinec alpínsky)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
28 
Astragalus angustifolius
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
3 
Astragalus asper
(kozinec drsný)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
14 
Astragalus australis
(kozinec južný)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
20 
Astragalus austriacus
(kozinec rakúsky)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
14 
Astragalus balearicus
(kozinec baleársky)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
5 
Astragalus centralpinus
(kozinec)
rod: Astragalus
1 
Astragalus cicer
(kozinec cícerovitý)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
13 
Astragalus corniculatus
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astragalus danicus
(kozinec dánsky)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
14 
Astragalus dasyanthus
(kozinec drsnokvetý)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astragalus depressus
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
2 
Astragalus exscapus
(kozinec bezbyľový)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
17 
Astragalus frigidus
(kozinec ľadový)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
15 
Astragalus glaux
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astragalus glycyphylloides
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astragalus glycyphyllos
(kozinec sladkolistý)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
8 
Astragalus hamosus
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
2 
Astragalus leontinus
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astragalus monspessulanus
(kozinec montpelliérsky)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
5 
Astragalus norvegicus
(kozinec nórsky)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
22 
Astragalus onobrychis
(kozinec vičencovitý)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
22 
Astragalus pelecinus
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astragalus penduliflorus
(kozinec ovisnutý)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
9 
Astragalus physocalyx
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
3 
Astragalus ponticus
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astragalus roemeri
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astragalus sempervirens
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astragalus sesameus
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
2 
Astragalus siculus
(kozinec sicílsky)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
2 
Astragalus spruneri
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astragalus varius
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astragalus vesicarius
(kozinec mechúrikatý)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
Astragalus vesicarius subsp. albidus
(kozinec mechúrikatý belavý)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
25 
Astragalus wilmottianus
(kozinec)
rod: Astragalus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Astrantia
Astrantia carniolica
(jarmanka)
rod: Astrantia
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Astrantia major
(jarmanka väčšia)
rod: Astrantia
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
17 
Astrantia minor
(jarmanka)
rod: Astrantia
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Astrodaucus
Astrodaucus littoralis
()
rod: Astrodaucus
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Astydamia
Astydamia latifolia
()
rod: Astydamia
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Asyneuma
Asyneuma anthericoides
(klasovec)
rod: Asyneuma
čeľaď: Campanulaceae (zvončekovité)
1 
Asyneuma canescens
(klasovec sivastý)
rod: Asyneuma
čeľaď: Campanulaceae (zvončekovité)
15 
Asyneuma pichleri
(klasovec )
rod: Asyneuma
čeľaď: Campanulaceae (zvončekovité)
1 
Athyrium
Athyrium distentifolium
(papradka alpínska)
rod: Athyrium
čeľaď: Woodsiaceae (papradkovité)
3 
Athyrium filix-femina
(papradka samičia)
rod: Athyrium
čeľaď: Woodsiaceae (papradkovité)
5 
Atractylis
Atractylis cancellata
()
rod: Atractylis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Atractylis preauxiana
()
rod: Atractylis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Atriplex
Atriplex glauca
(loboda)
rod: Atriplex
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
1 
Atriplex halimus
(loboda)
rod: Atriplex
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
1 
Atriplex hortensis
(loboda záhradná)
rod: Atriplex
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
3 
Atriplex littoralis
(loboda pobrežná)
rod: Atriplex
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
7 
Atriplex oblongifolia
(loboda podlhovastolistá)
rod: Atriplex
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
6 
Atriplex patula
(loboda konáristá)
rod: Atriplex
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
3 
Atriplex prostrata
(loboda rozprestretá)
rod: Atriplex
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
4 
Atriplex rosea
(loboda ružová)
rod: Atriplex
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
3 
Atriplex sagittata
(loboda lesklá)
rod: Atriplex
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
6 
Atriplex semibaccata
(loboda)
rod: Atriplex
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
1 
Atriplex tatarica
(loboda tatárska)
rod: Atriplex
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
3 
Atropa
Atropa bella-donna
(ľuľkovec zlomocný)
rod: Atropa
čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité)
17 
Aubrieta
Aubrieta columnae
()
rod: Aubrieta
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Aubrieta deltoidea
(tarička rovnobežníkovitá)
rod: Aubrieta
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Aubrieta gracilis
()
rod: Aubrieta
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Aubrieta gracilis subsp. glabrescens
()
rod: Aubrieta
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Aurinia
Aurinia saxatilis
(taričník skalný)
rod: Aurinia
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
27 
Austrocylindropuntia
Austrocylindropuntia subulata
(opuncia)
rod: Austrocylindropuntia
čeľaď: Cactaceae (kaktusovité)
1 
Avena
Avena fatua
(ovos hluchý)
rod: Avena
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
5 
Avenella
Avenella flexuosa
(metluška krivolaká)
rod: Avenella
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Avenula
Avenula planiculmis
(ovsica dvojrezná)
rod: Avenula
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
6 
Avenula pubescens
(ovsica páperistá)
rod: Avenula
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
9 


Avenula versicolor
(ovsica pestrá)
rod: Avenula
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
4 
Azolla
Azolla filiculoides
(azola papraďovitá)
rod: Azolla
čeľaď: Azollaceae (azolovité)
2 
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.