neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Ursus arctos
autor: Josef Čech
Atlas vtáctva ( vtáky žijúce na území Slovenska )

Podstránky:
• "Zoznam ohrozených druhov vtákov Slovenska"
• "Aktualizovaný kompletný zoznam druhov vtákov SR" (11.04.2009)

Zoznamy poskytol: SOVS

prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - [C] - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - X

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Calcarius
Calcarius lapponicus
(ostrohárka severská)
rod: Calcarius
čeľaď: Emberizidae ()
1 
Calidris
Calidris alba
(pieskárik belavý)
rod: Calidris
čeľaď: Scolopacidae ()
17 
Calidris alpina
(pobrežník obyčajný)
rod: Calidris
čeľaď: Scolopacidae ()
33 
Calidris canutus
(pobrežník hrdzavý)
rod: Calidris
čeľaď: Scolopacidae ()
4 
Calidris ferruginea
(pobrežník krivozobý)
rod: Calidris
čeľaď: Scolopacidae ()
3 
Calidris maritima
(pobrežník morský)
rod: Calidris
čeľaď: Scolopacidae ()
3 
Calidris minuta
(pobrežník malý)
rod: Calidris
čeľaď: Scolopacidae ()
8 
Calidris temminckii
(pobrežník sivý)
rod: Calidris
čeľaď: Scolopacidae ()
3 
Caprimulgus
Caprimulgus europaeus
(lelek obyčajný)
rod: Caprimulgus
čeľaď: Caprimulgidae ()
3 
Carduelis
Carduelis cannabina
(stehlík konôpkár)
rod: Carduelis
čeľaď: Fringillidae ()
26 
Carduelis carduelis
(stehlík obyčajný)
rod: Carduelis
čeľaď: Fringillidae ()
99 
Carduelis chloris
(zelienka obyčajná)
rod: Carduelis
čeľaď: Fringillidae (pinkovité)
103 
Carduelis flammea
(stehlík čečetavý)
rod: Carduelis
čeľaď: Fringillidae ()
4 
Carduelis spinus
(stehlík čížavý)
rod: Carduelis
čeľaď: Fringillidae ()
62 
Carpodacus
Carpodacus erythrinus
(červenák karmínový)
rod: Carpodacus
čeľaď: Fringillidae ()
2 
Certhia
Certhia brachydactyla
(kôrovník krátkoprstý)
rod: Certhia
čeľaď: Certhiidae ()
3 
Certhia familiaris
(kôrovník dlhoprstý)
rod: Certhia
čeľaď: Certhiidae ()
35 
Charadrius
Charadrius dubius
(kulík riečny)
rod: Charadrius
čeľaď: Charadriidae ()
59 
Charadrius hiaticula
(kulík piesočný)
rod: Charadrius
čeľaď: Charadriidae ()
10 
Charadrius morinellus
(kulík vrchovský)
rod: Charadrius
čeľaď: Charadriidae ()
1 
Chlidonias
Chlidonias hybridus
(čorík bahenný)
rod: Chlidonias
čeľaď: Sternidae ()
3 
Chlidonias leucopterus
(čorík bielokrídly)
rod: Chlidonias
čeľaď: Sternidae ()
1 
Chlidonias niger
(čorík čierny)
rod: Chlidonias
čeľaď: Sternidae ()
4 
Ciconia
Ciconia ciconia
(bocian biely)
rod: Ciconia
čeľaď: Ciconiidae ()
85 
Ciconia nigra
(bocian čierny)
rod: Ciconia
čeľaď: Ciconiidae ()
32 
Cinclus
Cinclus cinclus
(vodnár obyčajný)
rod: Cinclus
čeľaď: Cinclidae ()
25 
Circaetus
Circaetus gallicus
(hadiar krátkoprstý)
rod: Circaetus
čeľaď: Accipitridae ()
1 
Circus
Circus aeruginosus
(kaňa močiarna)
rod: Circus
čeľaď: Accipitridae ()
18 
Circus cyaneus
(kaňa sivá)
rod: Circus
čeľaď: Accipitridae ()
5 
Circus pygargus
(kaňa popolavá)
rod: Circus
čeľaď: Accipitridae ()
1 
Clangula
Clangula hyemalis
(ľadovka dlhochvostá)
rod: Clangula
čeľaď: Anatidae ()
2 
Coccothraustes
Coccothraustes coccothraustes
(glezg obyčajný)
rod: Coccothraustes
čeľaď: Fringillidae ()
105 
Columba
Columba livia
(holub skalný)
rod: Columba
čeľaď: Columbidae ()
2 
Columba oenas
(holub plúžik)
rod: Columba
čeľaď: Columbidae ()
3 
Columba palumbus
(holub hrivnák)
rod: Columba
čeľaď: Columbidae ()
43 
Coracias
Coracias garrulus
(krakľa belasá)
rod: Coracias
čeľaď: Coraciidae ()
15 
Corvus
Corvus corax
(krkavec čierny)
rod: Corvus
čeľaď: Corvidae ()
30 
Corvus cornix
(vrana popolavá)
rod: Corvus
čeľaď: Corvidae ()
14 
Corvus corone
(vrana čierna)
rod: Corvus
čeľaď: Corvidae ()
1 
Corvus frugilegus
(havran čierny)
rod: Corvus
čeľaď: Corvidae ()
15 
Corvus monedula
(kavka obyčajná)
rod: Corvus
čeľaď: Corvidae ()
27 
Corvus splendens
(vrana lesklá)
rod: Corvus
čeľaď: Corvidae ()
3 
Crex
Crex crex
(chrapkáč poľný)
rod: Crex
čeľaď: Rallidae ()
1 
Cuculus
Cuculus canorus
(kukučka obyčajná)
rod: Cuculus
čeľaď: Cuculidae ()
15 
Cyanopica
Cyanopica cyanus
(modraňa belasokrídla)
rod: Cyanopica
čeľaď: Corvidae ()
1 
Cygnus
Cygnus columbianus
(labuť malá)
rod: Cygnus
čeľaď: Anatidae ()
1 
Cygnus cygnus
(labuť spevavá)
rod: Cygnus
čeľaď: Anatidae ()
23 
Cygnus olor
(labuť veľká)
rod: Cygnus
čeľaď: Anatidae ()
164 
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.