Aktualizovaný zoznam druhov vtákov SR akt.: 11.4.2009
   
  zmenené taxony -   
  pridané taxony -   
     
Pôvodné názvy Nové názvy Vedecké názvy
jastrab lesný jastrab veľký Accipiter gentilis
jastrab krahulec jastrab krahulec Accipiter nisus
trsteniarik škriekavý trsteniarik veľký Acrocephalus arundinaceus
trsteniarik krovinný trsteniarik krovinný Acrocephalus dumetorum
trsteniarik tamaryškový šašiniarik tenkozobý Acrocephalus melanopogon
trsteniarik vodný trsteniarik vodný Acrocephalus paludicola
trsteniarik spevavý trsteniarik obyčajný Acrocephalus palustris
trsteniarik bahenný trsteniarik bahenný Acrocephalus scirpaceus
trsteniarik pásikový trsteniarik malý Acrocephalus schoenobaenus
kalužiak riečny kalužiačik malý Actitis hypoleucos
mlynárka dlhochvostá mlynárka dlhochvostá Aegithalos caudatus
kuvik kapcavý pôtik kapcavý Aegolius funereus
sup tmavohnedý sup tmavohnedý Aegypius monachus
škovránok poľný škovránok poľný Alauda arvensis
rybárik riečny rybárik obyčajný Alcedo atthis
  hus egyptská Alopochen aegyptiacus
kačica ostrochvostá kačica ostrochvostá Anas acuta
  kačica lyžičiarka Anas clypeata
kačica chrapkavá kačica chrapka Anas crecca
kačica hvízdavá kačica hvizdárka Anas penelope
kačica divá kačica divá Anas platyrhynchos
kačica chrapľavá kačica chrapačka Anas querquedula
kačica chripľavá kačica chripľavka Anas strepera
hus bieločelá hus bieločelá Anser albifrons
hus divá hus divá Anser anser
hus krátkozobá hus krátkozobá Anser brachyrhynchus
  snežnica čiernokrídla Anser caerulescens
hus piskľavá hus malá Anser erythropus
hus siatinná hus siatinná Anser fabalis
žeriav stepný žeriavec stepný Anthropoides vigro
ľabtuška poľná ľabťuška poľná Anthus campestris
ľabtuška červenohrdlá ľabtuška červenohrdlá Anthus cervinus
ľabtuška lúčna ľabtuška lúčna Anthus pratensis
ľabtuška vrchovská ľabtuška vrchovská Anthus spinoletta
ľabtuška lesná ľabtuška hôrna Anthus trivialis
dážďovník tmavý dázďovník obyčajný Apus apus
dážďovník skalný dázďovník skalný Apus melba
orol hrubozobý orol hrubozobý Aquila clanga
orol kráľovský orol kráľovský Aquila heliaca
orol skalný orol skalný Aquila chrysaetos
orol stepný orol stepný Aquila nipalensis
orol krikľavý orol krikľavý Aquila pomarina
volavka popolavá volavka popolavá Ardea cinerea
volavka purpurová volavka purpurová Ardea purpurea
volavka vlasatá čaplička vlasatá Ardeola ralloides
kamenár strakatý kamenár strakatý Arenaria interpres
myšiarka močiarná myšiarka močiarna Asio flammeus
myšiarka ušatá myšiarka ušatá Asio otus
kuvik plačlivý kuvik obyčajný Athene noctua
  chochlačka obojková Aythya collaris
chochlačka sivá chochlačka sivá Aythya ferina
chochlačka vrkočatá chochlačka vrkočatá Aythya fuligula
chochlačka morská chochlačka morská Aythya marila
chochlačka bielooká chochlačka bielooká Aythya nyroca
chochláč severský chochláč severský Bombycilla garrulus
jariabok hôrny jariabok hôrny Bonasa bonasia
bučiak trsťový bučiak veľký Botaurus stellaris
bernikla tmavá bernikla tmavá Branta bernicla
bernikla bielobradá bernikla veľká Branta canadensis
bernikla bielolíca bernikla bielolíca Branta leucopsis
bernikla červenokrká červenokrčka pestrá Branta ruficollis
výr skalný výr skalný Bubo bubo
volavka chochlatá hltavka chochlatá Bubulcus ibis
hlaholka severská hlaholka obyčajná Bucephala clangula
ležiak úhorový ležiak obyčajný Burhinus oedicnemus
myšiak lesný myšiak hôrny Buteo buteo
myšiak severský myšiak severský Buteo lagopus
myšiak hrdzavý myšiak hrdzavý Buteo rufinus
škovránok krátkoprstý škovránka krátkoprstá Calandrella brachydactyla
strnádka severská ostrohárka severská Calcarius lapponicus
pobrežník belavý pieskárik belavý Calidris alba
pobrežník čiernozobý pobrežník obyčajný Calidris alpina
pobrežník hrdzavý pobrežník hrdzavý Calidris canutus
pobrežník krivozobý pobrežník krivozobý Calidris ferruginea
pobrežník morský pobrežník morský Calidris maritima
pobrežník škvrnitý pobrežník škvrnitý Calidris melanotos
pobrežník malý pobrežník malý Calidris minuta
pobrežník sivý pobrežník sivý Calidris temminckii
lelek lesný lelek obyčajný Caprimulgus europaeus
stehlík konopiar stehlík konôpkár Carduelis cannabina
stehlík pestrý stehlík obyčajný Carduelis carduelis
stehlík čečetavý stehlík čečetavý Carduelis flammea
stehlík horský stehlík horský Carduelis flavirostris
stehlík belavý stehlík polárny Carduelis hornemanni
stehlík zelený zelienka obyčajná Carduelis chloris
stehlík čížavý stehlík čížavý Carduelis spinus
hýľ karmínový červenák karmínový Carpodacus erythrinus
kôrovník krátkoprstý kôrovník krátkoprstý Certhia brachydactyla
kôrovník dlhoprstý kôrovník dlhoprstý Certhia familiaris
bocian biely bocian biely Ciconia ciconia
bocian čierny bocian čierny Ciconia nigra
vodnár potočný vodnár obyčajný Cinclus cinclus
hadiar krátkoprstý hadiar krátkoprstý Circaetus gallicus
kaňa močiarna kaňa močiarna Circus aeruginosus
kaňa sivá kaňa sivá Circus cyaneus
kaňa stepná kaňa stepná Circus macrourus
kaňa popolavá kaňa popolavá Circus pygargus
kukavica chochlatá kukavica chochlatá Clamator glandarius
kačica ľadová ľadovka dlhochvostá Clangula hyemalis
glezg hrubozobý glezg obyčajný Coccothraustes coccothraustes
holub plúžik holub plúžik Columba oenas
holub hrivnák holub hrivnák Columba palumbus
krakľa belasá krakľa belasá Coracias garrulus
krkavec čierny krkavec čierny Corvus corax
vrana túlavá vrana obyčajná Corvus corone
havran poľný havran čierny Corvus frugilegus
kavka tmavá kavka obyčajná Corvus monedula
prepelica poľná prepelica poľná Coturnix coturnix
chriašteľ poľný chrapkáč poľný Crex crex
kukučka jarabá kukučka obyčajná Cuculus canorus
labuť tundrová labuť malá Cygnus columbianus
labuť spevavá labuť spevavá Cygnus cygnus
labuť veľká labuť veľká Cygnus olor
belorítka domová belorítka obyčajná Delichon urbica
ďateľ bielochrbtý ďateľ bielochrbtý Dendrocopos leucotos
ďateľ veľký ďateľ veľký Dendrocopos major
ďateľ prostredný ďateľ prostredný Dendrocopos medius
ďateľ malý ďateľ malý Dendrocopos minor
ďateľ hnedkavý ďateľ hnedkavý Dendrocopos syriacus
ďateľ čierny tesár čierny Dryocopus martius
volavka biela beluša veľká Egretta alba
volavka striebristá beluša malá Egretta garzetta
strnádka ciavá strnádka cia Emberiza cia
strnádka žltá strnádka obyčajná Emberiza citrinella
strnádka záhradná strnádka záhradná Emberiza hortulana
strnádka čiernohlavá strnádka čiernohlavá Emberiza melanocephala
strnádka trsťová strnádka trstinová Emberiza schoeniclus
škovránok ušatý uškárik vrchovský Eremophila alpestris
slávik červienka červienka obyčajná Erithacus rubecula
sokol kobec sokol kobec Falco columbarius
sokol rároh sokol rároh Falco cherrug
sokol bielopazúravý sokol bielopazúravý Falco naumanni
sokol sťahovavý sokol sťahovavý Falco peregrinus
sokol lastovičiar sokol lastovičiar Falco subbuteo
sokol myšiar sokol myšiar Falco tinnunculus
sokol červenonohý sokol kobcovitý Falco vespertinus
muchárik bielokrký muchárik bielokrký Ficedula albicollis
muchárik čiernohlavý muchárik čiernohlavý Ficedula hypoleuca
muchárik červenohrdlý muchárik malý Ficedula parva
pinka lesná pinka obyčajná Fringilla coelebs
pinka severská pinka severská Fringilla montifringilla
lyska čierna lyska čierna Fulica atra
pipíška chochlatá pipíška chochlatá Galerida cristata
močiarnica mekotavá močiarnica mekotavá Gallinago gallinago
močiarnica lúčna močiarnica tichá Gallinago media
sliepočka zelenonohá sliepočka vodná Gallinula chloropus
sojka škriekavá sojka obyčajná Garrulus glandarius
potáplica bledozobá potáplica bielozobá Gavia adamsii
potáplica severská potáplica stredná Gavia arctica
potáplica ľadová potáplica veľká Gavia immer
potáplica štíhlozobá potáplica malá Gavia stellata
rybár krátkozobý rybárka krátkozobá Gelochelidon nilotica
prieložník čiernokrídly prieložník čiernokrídly Glareola nordmanni
prieložník stepný prieložník obyčajný Glareola pratincola
kuvik vrabčí kuvičok vrabčí Glaucidium passerinum
žeriav popolavý žeriav popolavý Grus grus
sup bielohlavý sup bielohlavý Gyps fulvus
lastúrničiar strakatý lastúrničiar strakatý Haematopus ostralegus
orliak morský orliak morský Haliaeetus albicilla
orol myšiakovitý orol malý Hieraaetus pennatus
šišila bocianovitá šišila bocianovitá Himantopus himantopus
sedmohlások hájový sedmohlások obyčajný Hippolais icterina
sedmohlások bledý sedmohlások bledý Hippolais pallida
  lastovička skalná Hirundo daurica
lastovička domová lastovička obyčajná Hirundo rustica
kačica strakatá kamenárka strakatá Histrionicus histrionicus
kulík morský kulík morský Charadrius alexandrinus
kulík riečny kulík riečny Charadrius dubius
kulík piesočný kulík piesočný Charadrius hiaticula
kulík vrchovský kulík vrchovský Charadrius morinellus
cíbik stepný cíbik stepný Chettusia gregaria
drop hrivnatý drop hrivnatý Chlamydotis undulata
rybár bahenný čorík bahenný Chlidonias hybridus
rybár bielokrídly čorík bielokrídly Chlidonias leucopterus
rybár čierny čorík čierny Chlidonias niger
bučiačik močiarny bučiačik obyčajný Ixobrychus minutus
krutihlav hnedý krutohlav obyčajný Jynx torquilla
strakoš červenochrbtý strakoš obyčajný Lanius collurio
strakoš sivý strakoš veľký Lanius excubitor
strakoš kolesár strakoš kolesár Lanius minor
strakoš červenohlavý strakoš červenohlavý Lanius senator
čajka striebristá čajka striebristá Larus argentatus
čajka bielohlavá čajka bielohlavá Larus cachinnans
čajka sivá čajka sivá Larus canus
čajka obrúčkozobá čajka obrúčkozobá Larus delawarensis
čajka tmavá čajka tmavá Larus fuscus
čajka bledá čajka bledá Larus hyperboreus
čajka morská čajka morská Larus marinus
čajka čiernohlavá čajka čiernohlavá Larus melanocephalus
čajka malá čajka malá Larus minutus
čajka smejivá čajka smejivá Larus ridibundus
pobrežník ploskozobý brehárik ploskozobý Limicola falcinellus
brehár hrdzavý brehár hrdzavý Limosa lapponica
brehár čiernochvostý brehár obyčajný Limosa limosa
svrčiak riečny svrčiak riečny Locustella fluviatilis
svrčiak slávikovitý svrčiak slávikovitý Locustella luscinioides
svrčiak zelenkavý svrčiak zelenkavý Locustella naevia
krivonos smrekový krivonos obyčajný Loxia curvirostra
krivonos bielokrídly krivonos bielokrídly Loxia leucoptera
škovránok stromový škovránok stromový Lullula arborea
slávik tmavý slávik veľký Luscinia luscinia
slávik krovinový slávik obyčajný Luscinia megarhynchos
slávik modrák slávik modrák Luscinia svecica
močiarnica tichá močiarnička tichá Lymnocryptes minimus
turpan tmavý turpan tmavý Melanitta fusca
turpan čierny turpan čierny Melanitta nigra
potápač biely potápač malý Mergus albellus
potápač veľký potápač veľký Mergus merganser
potápač dlhozobý potápač prostredný Mergus serrator
včelárik zlatý včelárik zlatý Merops apiaster
  strnádka lúčna Miliaria calandra
haja tmavá haja tmavá Milvus migrans
haja červená haja červená Milvus milvus
skaliar pestrý skaliar pestrý Monticola saxatilis
skaliar modrý skaliar modrý Monticola solitarius
snehárka vrchovská snehárka vrchovská Montifringilla nivalis
trasochvost biely trasochvost biely Motacilla alba
trasochvost horský trasochvost horský Motacilla cinerea
trasochvost žltohlavý trasochvost žltohlavý Motacilla citreola
trasochvost žltý trasochvost žltý Motacilla flava
muchár sivý muchár sivý Muscicapa striata
sup biely zdochlinár biely Neophron percnopterus
hrdzavka potápavá hrdzavka potápavá Netta rufina
orešnica perlovaná orešnica perlavá Nucifraga caryocatactes
hvizdák veľký hvizdák veľký Numenius arquata
hvizdák pásavohlavý hvizdák malý Numenius phaeopus
hvizdák tenkozobý hvizdák tenkozobý Numenius tenuirostris
belaňa tundrová belaňa tundrová Nyctea scandiaca
bučiak nočný chavkoš nočný Nycticorax nycticorax
  skaliarik púšťový Oenanthe deserti
skaliarik okrový skaliarik okrový Oenanthe hispanica
skaliarik sivý skaliarik sivý Oenanthe oenanthe
vlha hájová vlha obyčajná Oriolus oriolus
drop fúzatý drop veľký Otis tarda
výrik lesný výrik obyčajný Otus scops
potápnica bielohlavá potápnica bielohlavá Oxyura leucocephala
kršiak rybožravý kršiak rybár Pandion haliaetus
fúzatka trsťová fúzatka trstinová Panurus biarmicus
sýkorka uhliarka sýkorka uhliarka Parus ater
sýkorka belasá sýkorka belasá Parus caeruleus
sýkorka chochlatá sýkorka chochlatá Parus cristatus
sýkorka lazúrová sýkorka lazúrová Parus cyanus
sýkorka bielolíca sýkorka veľká Parus major
sýkorka čiernohlavá sýkorka čiernohlavá Parus montanus
sýkorka lesklohlavá sýkorka hôrna Parus palustris
vrabec domový vrabec domový Passer domesticus
vrabec poľný vrabec poľný Passer montanus
pelikán kučeravý pelikán kučeravý Pelecanus crispus
pelikán ružový pelikán obyčajný Pelecanus onocrotalus
jarabica poľná jarabica poľná Perdix perdix
sojka zlovestná škriekavec zlovestný Perisoreus infaustus
včelár lesný včelár obyčajný Pernis apivorus
kormorán chochlatý kormorán chochlatý Phalacrocorax aristotelis
kormorán veľký kormorán veľký Phalacrocorax carbo
kormorán malý kormorán malý Phalacrocorax pygmaeus
lyskonoh ploskozobý lyskonoh ploskozobý Phalaropus fulicarius
lyskonoh úzkozobý lyskonoh úzkozobý Phalaropus lobatus
bažant poľovný bažant obyčajný Phasianus colchicus
pobrežník bojovný bojovník bahenný Philomachus pugnax
  plameniak červený Phoenicopterus ruber
žltochvost domový žltochvost domový Phoenicurus ochruros
žltochvost lesný žltochvost hôrny Phoenicurus phoenicurus
kolibkárik horský kolibkárik horský Phylloscopus bonelli
kolibkárik čipčavý kolibkárik čipčavý Phylloscopus collybita
kolibkárik žltkastotemenný kolibkárik žltkastotemenný Phylloscopus inornatus
  kolibkárik králikovitý Phylloscopus proregulus
kolibkárik sykavý kolibkárik sykavý Phylloscopus sibilatrix
kolibkárik zelený kolibkárik zelený Phylloscopus trochiloides
kolibkárik spevavý kolibkárik spevavý Phylloscopus trochilus
straka čiernozobá straka obyčajná Pica pica
ďateľ trojprstý ďubník trojprstý Picoides tridactylus
žlna sivá žlna sivá Picus canus
žlna zelená žlna zelená Picus viridis
hýľ krivonosovitý smrečiar krivonosý Pinicola enucleator
lyžičiar biely lyžičiar obyčajný Platalea leucorodia
strnádka snežná snehuľa severská Plectrophenax nivalis
ibis hnedý ibisovec hnedý Plegadis falcinellus
kulík zlatý kulík zlatý Pluvialis apricaria
kulík bledý kulík bledý Pluvialis squatarola
potápka ušatá potápka ušatá Podiceps auritus
potápka chochlatá potápka chochlatá Podiceps cristatus
potápka červenokrká potápka červenokrká Podiceps grisegena
potápka čiernokrká potápka čiernokrká Podiceps nigricollis
chriašteľ malý chriašť malý Porzana parva
chriašteľ bodkovaný chriašť bodkovaný Porzana porzana
chriašteľ najmenší chriašť najmenší Porzana pusilla
vrchárka červenkavá vrchárka červenkavá Prunella collaris
vrchárka modrá vrchárka modrá Prunella modularis
vrchárka okrová vrchárka okrová Prunella montanella
čavka žltozobá čavka žltozobá Pyrrhocorax graculus
hýľ lesný hýľ obyčajný Pyrrhula pyrrhula
chriašteľ vodný chriašteľ vodný Rallus aquaticus
šabliarka modronohá šabliarka modronohá Recurvirostra avosetta
králiček ohnivohlavý králik ohnivohlavý Regulus ignicapillus
králiček zlatohlavý králik zlatohlavý Regulus regulus
kúdelníčka lužná kúdelníčka lužná Remiz pendulinus
brehuľa hnedá brehuľa obyčajná Riparia riparia
čajka trojprstá čajka trojprstá Rissa tridactyla
pàhľaviar červenkastý pŕhľaviar červenkastý Saxicola rubetra
pàhľaviar čiernohlavý pŕhľaviar čiernohlavý Saxicola torquata
sluka lesná sluka hôrna Scolopax rusticola
kanárik záhradný kanárik poľný Serinus serinus
brhlík lesný brhlík obyčajný Sitta europaea
kajka morská kajka obyčajná Somateria mollissima
pomorník dlhochvostý pomorník malý Stercorarius longicaudus
pomorník príživný pomorník príživný Stercorarius parasiticus
pomorník širokochvostý pomorník stredný Stercorarius pomarinus
rybár bieločelý rybár malý Sterna albifrons
rybár veľkozobý čegrava veľkozobá Sterna caspia
rybár riečny rybár obyčajný Sterna hirundo
rybár dlhochvostý rybár dlhochvostý Sterna paradisaea
rybár sivý rybár sivý Sterna sandvicensis
hrdlička záhradná hrdlička záhradná Streptopelia decaocto
hrdlička poľná hrdlička poľná Streptopelia turtur
sova lesná sova obyčajná Strix aluco
sova dlhochvostá sova dlhochvostá Strix uralensis
škorec ružový pastier ružový Sturnus roseus
škorec lesklý škorec obyčajný Sturnus vulgaris
kuvik krahuľcovitý krahuľa hôrna Surnia ulula
penica čiernohlavá penica čiernohlavá Sylvia atricapilla
penica slávikovitá penica slávikovitá Sylvia borin
penica hnedokrídla penica obyčajná Sylvia communis
penica popolavá penica popolavá Sylvia curruca
penica jarabá penica jarabá Sylvia nisoria
stepiar ostrochvostý labkáň stepný Syrrhaptes paradoxus
kazarka hrdzavá húska hrdzavá Tadorna ferruginea
kazarka pestrá húska pestrá Tadorna tadorna
potápka hnedá potápka malá Tachybaptus ruficollis
tetrov hoľniak tetrov obyčajný Tetrao tetrix
tetrov hlucháň hlucháň obyčajný Tetrao urogallus
drop obojkový drop malý Tetrax tetrax
murárik červenokrídly murárik červenokrídly Tichodroma muraria
kalužiak tmavý kalužiak tmavý Tringa erythropus
kalužiak močiarny kalužiak močiarny Tringa glareola
kalužiak sivý kalužiak sivý Tringa nebularia
kalužiak perlavý kalužiak perlavý Tringa ochropus
kalužiak štíhly kalužiak štíhly Tringa stagnatilis
kalužiak červenonohý kalužiak červenonohý Tringa totanus
oriešok hnedý oriešok obyčajný Troglodytes troglodytes
drozd červenkastý drozd červenkastý Turdus iliacus
drozd čierny drozd čierny Turdus merula
drozd plavý drozd plavý Turdus philomelos
drozd čvíkotavý drozd čvíkotavý Turdus pilaris
drozd kolohrivý drozd kolohrivý Turdus torquatus
drozd trskotavý drozd trskotavý Turdus viscivorus
plamienka driemavá plamienka driemavá Tyto alba
dudok chochlatý dudok obyčajný Upupa epops
cíbik chochlatý cíbik chochlatý Vanellus vanellus
kalužiak obrátenozobý brodník sivý Xenus cinereus