neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Charadrius dubius
autor: Ivan Godál
Atlas húb ( abecedný zoznam druhov )
Na tejto podstránke nájdete "Zoznam chránených druhov húb".

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - [M] - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Macowanites
Macowanites candidus
(plávkovec biely)
rod: Macowanites
2 
Macrocystidia
Macrocystidia cucumis
(smeťovček uhorkový / cystidovka rybovonná)
rod: Macrocystidia
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
13 

Macrolepiota
Macrolepiota excoriata
(bedľa čipkovaná)
rod: Macrolepiota
1 
Macrolepiota konradii
(bedľa Konradova / bedla Konradova)
rod: Macrolepiota
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
5 
Macrolepiota mastoidea
(bedľa štíhla)
rod: Macrolepiota
8 


Macrolepiota procera
(bedľa vysoká / bedla vysoká)
rod: Macrolepiota
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
79 
Macrolepiota prominens
(bedľa vyniknutá / bedla vyniklá)
rod: Macrolepiota
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
1 

Macrolepiota sp.
(bedľa (bližšie neurčená))
rod: Macrolepiota
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
10 
Macrotyphula
Macrotyphula fistulosa var. contorta
(kyjovka / kyj zkroucený)
rod: Macrotyphula
čeľaď: Typhulaceae (pálkovkovité- paluškovité)
5 

Macrotyphula fistulosa var. fistulosa
(kyjovka rúrkovitá / kyj rourkovitý)
rod: Macrotyphula
čeľaď: Typhulaceae (pálkovkovité- paluškovité)
32 
Macrotyphula juncea
(kyjovka tenká / kyj niťovitý)
rod: Macrotyphula
čeľaď: Typhulaceae (pálkovkovité- paluškovité)
11 


Macrotyphula sp.
(kyjovka (bližšie neurčená))
rod: Macrotyphula
čeľaď: Typhulaceae (pálkovkovité- paluškovité)
5 
Marasmiellus
Marasmiellus candidus
(tancuľka biela / špička bělostná)
rod: Marasmiellus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
2 

Marasmiellus ramealis
(tancuľka konáriková / špička větevná)
rod: Marasmiellus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
7 
Marasmiellus vaillantii
(tancuľka / špička Vaillantova)
rod: Marasmiellus
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
2 
Marasmius
Marasmius alliaceus
(tanečnica cesnaková / špička cibulová)
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
24 

Marasmius androsaceus
(tanečnica čiernohlúbiková / špička žíněná)
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
11 

Marasmius bulliardii
(tanečnica Bulliardova / špička Bulliardova)
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
4 
Marasmius cohaerens
(tanečnica rohovinová / špička rohonohá)
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
4 

Marasmius curreyi
(tanečnica / špička travinná)
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
3 
Marasmius epiphylloides
(tanečnica / špička břečťanová)
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
2 

Marasmius epiphyllus
(tanečnica listová)
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
3 

Marasmius oreades
(tanečnica poľná / špička obecná)
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
8 
Marasmius rotula
(tanečnica golieriková / špička kolovitá)
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
15 
Marasmius setosus
(tanečnica)
rod: Marasmius
1 
Marasmius sp.
(tanečnica (bližšie neurčená))
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
2 
Marasmius torquescens
(tanečnica kožovitá / špička kroutivá)
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
5 

Marasmius ventalloi
(tanečnica / špička piniová)
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
2 


Marasmius wettsteinii
(tanečnica / špička Wettsteinova)
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
3 

Marasmius wynneae
(tanečnica fialovosivá / špička Wynneové)
rod: Marasmius
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
1 
Marcelleina
Marcelleina georgii
(marceleina Georgeova)
rod: Marcelleina
1 

Mattirolomyces
Mattirolomyces terfezioides
(hľuzovka)
rod: Mattirolomyces
čeľaď: Pezizaceae (čiaškovité - kustřebkovité)
3 

Megacollybia
Megacollybia platyphylla
(povraznica širokolupeňová / penízovka širokolupenná)
rod: Megacollybia
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
11 
Melampsorella
Melampsorella caryophyllacearum
(metlovka jedľová)
rod: Melampsorella
1 
Melanogaster
Melanogaster ambiguus
(černúšik pochybný / černoušek obojetný)
rod: Melanogaster
čeľaď: Paxillaceae (čechračkovité - čechratkovité)
5 

Melanogaster broomeanus
(černúšik Broomeov / černoušek Broomeův)
rod: Melanogaster
čeľaď: Paxillaceae (čechračkovité - čechratkovité)
3 

Melanogaster sp.
(černúšik (bližšie neurčený))
rod: Melanogaster
čeľaď: Paxillaceae (čechračkovité - čechratkovité)
4 
Melanogaster variegatus
(černúšik strakatý / černoušek pestrý)
rod: Melanogaster
čeľaď: Paxillaceae (čechračkovité - čechratkovité)
2 

Melanoleuca
Melanoleuca cognata var. cognata
(tmavuľka žltohnedá / tmavobělka žlutavá)
rod: Melanoleuca
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 

Melanoleuca grammopodia
(tmavuľka ryhovaná / tmavobělka rýhonohá)
rod: Melanoleuca
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
5 

Melanoleuca sp.
(tmavuľka (bližšie neurčená))
rod: Melanoleuca
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
6 

Melanoleuca verrucipes
(tmavuľka bradavičnatá / tmavobělka bradavčitá)
rod: Melanoleuca
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
3 
Melanomma
Melanomma pulvis-pyrius
(černěnka pospolitá (CZ))
rod: Melanomma
čeľaď: Melanommataceae (černěnkovité (CZ))
2 
Melanophyllum
Melanophyllum haematospermum
(tmavolupeňovka krvavá / černolupen krvavý)
rod: Melanophyllum
čeľaď: Agaricaceae (pečiarkovité - pečárkovité)
10 

Melastiza
Melastiza cornubiensis
(tanierovka / mistička)
rod: Melastiza
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
10 

Meripilus
Meripilus giganteus
(vejárovec obrovský / vějířovec obrovský)
rod: Meripilus
čeľaď: Meripilaceae ()
10 
Merismodes
Merismodes fasciculata
(padrobnica)
rod: Merismodes
1 
Metatrichia
Metatrichia vesparium
(metatrichia / vosnatka červená)
rod: Metatrichia
čeľaď: Trichiaceae (vlasnačkovité - vlasatkovité)
20 
Microglossum
Microglossum griseoviride
(drobnojazýček sivozelený / pazoubek sivozelený )
rod: Microglossum
čeľaď: Geoglossaceae (jazýčkovité - jazourkovité)
14 


Microglossum olivaceum
(drobnojazýček)
rod: Microglossum
čeľaď: Geoglossaceae ()
3 

Micromphale
Micromphale foetidum
(tanečnica smradľavá / špička páchnoucí)
rod: Micromphale
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
16 

Micromphale perforans
(špička prevŕtaná)
rod: Micromphale
4 
Microstoma
Microstoma protracta
(ohnivček zimný / ohnivec zimní)
rod: Microstoma
čeľaď: Sarcoscyphaceae (ohnivcovité - ohnivcovité)
41 

Miladina
Miladina lecithina
(miladina / miladinka vodní (žlutá))
rod: Miladina
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
4 
Mitrophora
Mitrophora semilibera
(smrčok hybridný / smrž polovolný)
rod: Mitrophora
čeľaď: Morchellaceae (smrčkovité - smržovité)
47 


Mitrula
Mitrula paludosa
(čiapočka močiarna / čapulka bahenní)
rod: Mitrula
čeľaď: Incertae sedis ()
32 
Mniaecia
Mniaecia jungermanniae
(pečeňovkovec trsovkový)
rod: Mniaecia
1 

Mollisia
Mollisia cinerea f. cinerea
(molízia obyčajná / terčenka popelavá)
rod: Mollisia
čeľaď: Dermateaceae (kožatkovité (CZ))
8 


Mollisia discolor
(molízia)
rod: Mollisia
1 
Mollisia hydrophila
(molízia / terčenka)
rod: Mollisia
čeľaď: Dermateaceae (kožatkovité (CZ))
2 

Mollisia ligni
(molízia drevová / terčenka)
rod: Mollisia
čeľaď: Dermateaceae (kožatkovité (CZ))
4 

Mollisia rosae
(molízia)
rod: Mollisia
1 
Monilia
Monilia fructigena
(monília malvicová)
rod: Monilia
1 
Monilinia
Monilinia baccarum
(monília bobuľová / hlízenka borůvková)
rod: Monilinia
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
1 
Morchella
Morchella angusticeps
(smrčok černastorebrový / smrž úzkohlavý)
rod: Morchella
čeľaď: Morchellaceae (smrčkovité - smržovité)
12 

Morchella conica
(smrčok kužeľovitý / smrž kuželovitý)
rod: Morchella
čeľaď: Morchellaceae (smrčkovité - smržovité)
100 


Morchella crassipes
(smrčok hrubohlúbikový / smrž tlustonohý)
rod: Morchella
čeľaď: Morchellaceae (smrčkovité - smržovité)
4 
Morchella elata
(smrčok vysoký / smrž vysoký)
rod: Morchella
čeľaď: Morchellaceae (smrčkovité - smržovité)
9 


Morchella esculenta
(smrčok jedlý / smrž obecný)
rod: Morchella
čeľaď: Morchellaceae (smrčkovité - smržovité)
67 


Morchella importuna
(smrčok )
rod: Morchella
čeľaď: Morchellaceae (smrčkovité - smržovité)
17 


Morchella sp.
(smrčok (bližšie neurčený))
rod: Morchella
čeľaď: Morchellaceae (smrčkovité - smržovité)
27 

Morchella steppicola
(smrčok stepný smrž stepní)
rod: Morchella
čeľaď: Morchellaceae (smrčkovité - smržovité)
5 


Morchella vulgaris
(smrčok obyčajný / smrž jedlý)
rod: Morchella
čeľaď: Morchellaceae (smrčkovité - smržovité)
85 


Mucidula
Mucidula mucida
(sliznačka obyčajná / slizečka porcelánová)
rod: Mucidula
čeľaď: Physalacriaceae ()
73 


Mucor
Mucor plumbeus
(pleseň ostnatá)
rod: Mucor
4 
Mucronella
Mucronella calva
(pichliačovka holá)
rod: Mucronella
1 
Mutinus
Mutinus caninus
(psovka obyčajná / psivka obecná)
rod: Mutinus
čeľaď: Phallaceae (hadovkovité - hadovkovité)
34 
Mutinus ravenelii
(psovka Ravenellova)
rod: Mutinus
3 
Mycena
Mycena abramsii
(prilbička Abramsova)
rod: Mycena
3 

Mycena acicula
(prilbička ihličková / helmovka jehličkovitá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
19 


Mycena adonis
(prilbička zorničková / helmovka jitřenková)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
3 

Mycena adscendens
(prilbička)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
1 
Mycena aetites
(prilbička sivolupeňová / helmovka šedolupenná)
rod: Mycena
1 
Mycena amicta
(prilbička modrastá / helmovka modravá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
1 
Mycena arcangeliana
(prilbička olivovožltá / helmovka Oortova)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
18 


Mycena aurantiomarginata
(prilbička oranžovoobrúbená / helmovka zlatolemá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
11 
Mycena capillaris
(prilbička vlasová / helmovka vlasová)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
1 
Mycena citrinomarginata
(prilbička žltoobrúbená)
rod: Mycena
1 

Mycena corynephora
(prilbička / helmovka)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
6 


Mycena crocata
(prilbička šafránová / helmovka šafránová)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
42 


Mycena cyanorhiza
(prilbička modrokorienkastá / helmovka modrokořenná)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
2 
Mycena diosma
(prilbička dvojvonná)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
1 

Mycena epipterygia
(prilbička slizká / helmovka slizká)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
28 
Mycena epipterygia var. viscosa
(prilbička slizká želatínová / helmovka slizká lepkavá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
15 
Mycena flavoalba
(prilbička žltobiela)
rod: Mycena
1 

Mycena galericulata
(prilbička ružovolupeňová / helmovka tuhonohá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
32 


Mycena galopus var. galopus
(prilbička mliečna / helmovka mléčná)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
7 

Mycena galopus var. nigra
(prilbička mliečna / helmovka mléčná černá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
9 


Mycena haematopus
(prilbička krvavomliečna / helmovka krvonohá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
62 


Mycena hiemalis
(prilbička zimná / helmovka zimní)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
3 

Mycena inclinata
(prilbička naklonená / helmovka leponohá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
9 
Mycena leptocephala
(prilbička inovaťová)
rod: Mycena
1 

Mycena leptophylla
(prilbička / helmovka)
rod: Mycena
2 

Mycena meliigena
(prilbička)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
5 
Mycena metata
(prilbička / helmovka kuželovitá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
2 
Mycena niveipes
(prilbička bielohlúbiková)
rod: Mycena
1 

Mycena olivaceomarginata
(prilbička)
rod: Mycena
1 

Mycena pelianthina
(prilbička zúbkovaná / helmovka zoubkatá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
7 

Mycena polyadelpha
(prilbička)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
1 
Mycena polygramma
(prilbička ryhovaná / helmovka rýhonohá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
16 
Mycena pseudocorticola
(prilbička / helmovka koromilná)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
8 


Mycena pterigena
(prilbička papradinová / helmovka kapradinová)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
4 

Mycena pura
(prilbička reďkovková / helmovka ředkvičková)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
33 


Mycena pura f. alba
(prilbička reďkovková biela / helmovka ředkvičková bílá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
2 
Mycena purpureofusca
(prilbička fialovookrajová / helmovka hnědopurpurová)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
7 
Mycena renati
(prilbička žltohlúbiková / helmovka žlutonohá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
121 


Mycena rosea
(prilbička ružovkastá / helmovka narůžovělá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
37 


Mycena rosella
(prilbička ružová / helmovka růžová)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
15 


Mycena rubromarginata
(prilbička červenoobrúbená / helmovka červenobřitká)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
22 


Mycena sanguinolenta
(prilbička krvavá / helmovka krvavá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
10 


Mycena seynesii
(prilbička / helmovka)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité)
1 
Mycena sp.
(prilbička (bližšie neurčená))
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
124 

Mycena speirea
(prilbička tenkohlúbiková)
rod: Mycena
3 
Mycena stipata
(prilbička chlórová / helmovka louhová)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
8 

Mycena strobilicola
(prilbička šišková / helmovka šiškomilná)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
40 


Mycena stylobates
(prilbička diskovitá / helmovka diskovitá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
4 

Mycena tintinnabulum
(prilbička hnedosivá / helmovka pařezová)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
65 


Mycena viridimarginata
(prilbička zelenoobrúbená / helmovka zelenobřitá)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
1 
Mycena vitilis
(prilbička tenká)
rod: Mycena
1 
Mycena vulgaris
(prilbička obyčajná / helmovka obecná)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
3 

Mycena zephirus
(prilbička zefírová / helmovka zefírová)
rod: Mycena
čeľaď: Mycenaceae (prilbičkovité - helmovkovité)
10 


Mycetinis
Mycetinis querceus
(tanečnica / špička česnekovonná)
rod: Mycetinis
1 
Mycetinis scorodonius
(tanečnica orešcová / špička česneková)
rod: Mycetinis
čeľaď: Marasmiaceae (tanečnicovité - špičkovité)
3 
Mycoacia
Mycoacia uda
(ihlohubka mokrá)
rod: Mycoacia
1 
Mycoaciella
Mycoaciella bispora
(ihlohubkovka dvojvýtrusná)
rod: Mycoaciella
čeľaď: Meruliaceae (drevomorkovité - dřevokazovité)
2 

Myriosclerotinia
Myriosclerotinia curreyana
(pahľuznatka Curreyova)
rod: Myriosclerotinia
1 

Myriostoma
Myriostoma coliforme
(mnohokrčka dierkovaná)
rod: Myriostoma
6 
Myxomphalia
Myxomphalia maura
(uhľovka lúčovitá / kalichovka spáleništní)
rod: Myxomphalia
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
5 

Myxomycetes
Myxomycetes sp.
(slizovka (bližšie neurčená))
rod: Myxomycetes
71 

Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.