neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Hydnellum peckii
autor: Milos Villaris
Atlas húb ( abecedný zoznam druhov )
Na tejto podstránke nájdete "Zoznam chránených druhov húb".

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - D - E - [F] - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Faerberia
Faerberia carbonaria
(kuriatkovec spáleniskový / liškovec spáleništní)
rod: Faerberia
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
2 

Fayodia
Fayodia bisphaerigera
(fojódka)
rod: Fayodia
čeľaď: Tricholomataceae (čírovkovité - čirůvkovité)
1 
Fistulina
Fistulina hepatica
(pečeňovec dubový / pstřeň dubový)
rod: Fistulina
čeľaď: Fistulinaceae (pečeňovcovité - pstřeňovité)
41 
Flammulaster
Flammulaster carpophilus
(flamulaster bukvicový)
rod: Flammulaster
3 

Flammulaster granulosus
(flamulaster zrnitý / kržatka zrnitá)
rod: Flammulaster
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité - vláknicovité)
1 

Flammulaster limulatus
(flamulaster žltooranžový)
rod: Flammulaster
1 

Flammulaster muricatus
(flamulaster ovešaný / kržatka ostnitá)
rod: Flammulaster
čeľaď: Inocybaceae (vláknicovité - vláknicovité)
8 


Flammulina
Flammulina elastica
(plamienka zimná dlhospóra / penízovka sametonohá dlouhovýtrusá)
rod: Flammulina
7 


Flammulina fennae
(plamienka letná / penízovka letní)
rod: Flammulina
čeľaď: Physalacriaceae ()
3 
Flammulina ononidis
(plamienka ihlicová)
rod: Flammulina
čeľaď: Physalacriaceae ()
1 
Flammulina sp.
(plamienka / penízovka)
rod: Flammulina
čeľaď: Physalacriaceae ()
62 


Flammulina velutipes
(plamienka zimná / penízovka sametonohá)
rod: Flammulina
čeľaď: Physalacriaceae ()
162 


Flavoscypha
Flavoscypha cantharella
(uško citrónovožlté / ouško citrónové)
rod: Flavoscypha
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
2 

Fomes
Fomes fomentarius
(práchnovec kopytovitý / troudnatec kopytovitý)
rod: Fomes
čeľaď: Polyporaceae (trúdnikovité - chorošovité)
18 


Fomitopsis
Fomitopsis pinicola
(práchnovček pásikavý / troudnatec pásovaný)
rod: Fomitopsis
čeľaď: Fomitopsidaceae (práchnovčekovité - troudnatcovité)
35 
Fomitopsis rosea
(práchnovček ružový / troudnatec růžový)
rod: Fomitopsis
čeľaď: Fomitopsidaceae (práchnovčekovité - troudnatcovité)
2 
Fuligo
Fuligo candida
(slizovka / slizovka bělostná)
rod: Fuligo
čeľaď: Physaraceae (vápnikovcovité - vápenatkovité)
1 
Fuligo septica var. septica
(slizovka žĺtková / slizovka tříslová)
rod: Fuligo
čeľaď: Physaraceae (vápnikovcovité - vápenatkovité)
18 
FUNGI
FUNGI sp.
(HUBY (bližšie neurčené))
rod: FUNGI
75 

Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.