neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Anacamptis fragrans
autor: Martin Veverka
Atlas motýľov ( denné a nočné motýle )
Atlas obsahuje cez 9500 druhov motýľov. Nie všetky druhy majú aj slovenský názov. Preto pre zobrazenie kompletného zoznamu voľte latinské zobrazenie!


Zoznam vypracovali: Henrik Kalivoda a Viliam Ridzoň

prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - [Z]

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Zanclognatha
Zanclognatha lunalis
(pamora hnedá)
rod: Zanclognatha
čeľaď: Noctuidae (morovité)
1 
Zanclognatha tarsipennalis
(pamora hnedožltá)
rod: Zanclognatha
čeľaď: Noctuidae (morovité)
3 
Zanclognatha zelleralis
(pamora Zellerova)
rod: Zanclognatha
čeľaď: Noctuidae (morovité)
3 
Zarcinia
Zarcinia melanozestas
()
rod: Zarcinia
čeľaď: Galacticidae ()
Zebeeba
Zebeeba falsalis
()
rod: Zebeeba
čeľaď: Noctuidae (morovité)
2 
Zegris
Zegris eupheme
()
rod: Zegris
čeľaď: Pieridae (mlynárikovité)
Zegris pyrothoe
()
rod: Zegris
čeľaď: Pieridae (mlynárikovité)
Zeiraphera
Zeiraphera griseana
(obaľovač smrekovcový)
rod: Zeiraphera
čeľaď: Tortricidae (obaľovačovité)
Zeiraphera isertana
(obaľovač hálkový)
rod: Zeiraphera
čeľaď: Tortricidae (obaľovačovité)
5 
Zeiraphera ratzeburgiana
(obaľovač Ratzeburgov)
rod: Zeiraphera
čeľaď: Tortricidae (obaľovačovité)
Zeiraphera rufimitrana
(obaľovač červenohlavý)
rod: Zeiraphera
čeľaď: Tortricidae (obaľovačovité)
Zekelita
Zekelita antiqualis
(pamora)
rod: Zekelita
čeľaď: Noctuidae (morovité)
4 
Zekelita ravalis
()
rod: Zekelita
čeľaď: Noctuidae (morovité)
Zekelita ravulalis
()
rod: Zekelita
čeľaď: Noctuidae (morovité)
Zekelita revolutalis
()
rod: Zekelita
čeľaď: Noctuidae (morovité)
Zelleria
Zelleria abisella
()
rod: Zelleria
čeľaď: Yponomeutidae (priadzovcovité)
Zelleria hepariella
(priadzovec jaseňový)
rod: Zelleria
čeľaď: Yponomeutidae (priadzovcovité)
2 
Zelleria oleastrella
()
rod: Zelleria
čeľaď: Yponomeutidae (priadzovcovité)
Zelleria plumbeella
()
rod: Zelleria
čeľaď: Yponomeutidae (priadzovcovité)
Zelleria wolffi
()
rod: Zelleria
čeľaď: Yponomeutidae (priadzovcovité)
Zenodochium
Zenodochium monopetali
()
rod: Zenodochium
čeľaď: Blastobasidae (humusovkovité)
Zenodochium polyphagum
()
rod: Zenodochium
čeľaď: Blastobasidae (humusovkovité)
Zenodochium sostra
()
rod: Zenodochium
čeľaď: Blastobasidae (humusovkovité)
Zenodochium xylophagum
()
rod: Zenodochium
čeľaď: Blastobasidae (humusovkovité)
Zernyia
Zernyia granataria
()
rod: Zernyia
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
Zerynthia
Zerynthia caucasica
()
rod: Zerynthia
čeľaď: Papilionidae (vidlochvostovité)
Zerynthia cerisy
(pestroň balkánsky)
rod: Zerynthia
čeľaď: Papilionidae (vidlochvostovité)
18 
Zerynthia cretica
(pestroň krétsky)
rod: Zerynthia
čeľaď: Papilionidae (vidlochvostovité)
5 
Zerynthia polyxena
(pestroň vlkovcový)
rod: Zerynthia
čeľaď: Papilionidae (vidlochvostovité)
260 
Zerynthia rumina
(pestroň)
rod: Zerynthia
čeľaď: Papilionidae (vidlochvostovité)
8 
Zethes
Zethes insularis
()
rod: Zethes
čeľaď: Noctuidae (morovité)
3 
Zeuzera
Zeuzera pyrina
(drevotoč hruškový)
rod: Zeuzera
čeľaď: Cossidae (drevotočovité)
18 
Zizeeria
Zizeeria karsandra
()
rod: Zizeeria
čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
Zizeeria knysna
(modráčik)
rod: Zizeeria
čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
9 
Zonora
Zonora concatenalis
()
rod: Zonora
čeľaď: Pyralidae (vijačkovité)
Zophodia
Zophodia grossulariella
(vijačka egrešová)
rod: Zophodia
čeľaď: Pyralidae (vijačkovité)
Zygaena
Zygaena angelicae
(vretienka ľadencová)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
7 
Zygaena anthyllidis
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena brizae
(vretienka pichliačová)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
4 
Zygaena carniolica
(vretienka vičencová)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
53 
Zygaena centaureae
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena contaminei
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena corsica
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena cynarae
(vretienka smldníková)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
1 
Zygaena dorycnii
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena ephialtes
(vretienka ranostajová)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
40 
Zygaena erythrus
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena exulans
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
1 
Zygaena fausta
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
1 
Zygaena filipendulae
(vretienka obyčajná)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
163 
Zygaena hilaris
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena ignifera
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena laeta
(vretienka neskorá)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
9 
Zygaena lavandulae
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena lonicerae
(vretienka päťbodá)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
64 
Zygaena loti
(vretienka kozincová)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
100 
Zygaena minos
(vretienka Minos)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
5 
Zygaena nevadensis
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena occitanica
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena orana
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena osterodensis
(vretienka hrachorová)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
28 
Zygaena oxytropis
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena punctum
(vretienka kotúčová)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
9 
Zygaena purpuralis
(vretienka dúšková)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
32 
Zygaena rhadamanthus
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena romeo
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena rubicundus
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena sarpedon
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena sedi
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena transalpina
()
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
Zygaena trifolii
(vretienka ďatelinová)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
4 
Zygaena viciae
(vretienka viková)
rod: Zygaena
čeľaď: Zygaenidae (vretienkovité)
10 
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.