neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Anacamptis fragrans
autor: Martin Veverka
Atlas rastlín ( Flóra Európy )
O ATLASE


Administrátori sekcie: Jarmila Richmanová, Robert Šuvada, Peter Bagin, Kristián Bacsa, Richard Hrivnák
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - [S] - T - U - V - W - X - Y - Z

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Sagina
Sagina apetala
(machovička bezkorunná)
rod: Sagina
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Sagina nodosa
(machovička uzlatá)
rod: Sagina
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
7 
Sagina procumbens
(machovička položená)
rod: Sagina
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
10 
Sagina saginoides
(machovička Linného)
rod: Sagina
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
4 
Sagina subulata
(machovička šidlovitá)
rod: Sagina
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
3 
Sagittaria
Sagittaria latifolia
(šípovka)
rod: Sagittaria
čeľaď: Alismataceae (žabníkovité)
2 
Sagittaria sagittifolia
(šípovka vodná)
rod: Sagittaria
čeľaď: Alismataceae (žabníkovité)
14 
Salicornia
Salicornia europaea agg.
(slanorožec)
rod: Salicornia
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
3 
Salicornia herbacea
(slanorožec bylinný)
rod: Salicornia
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
1 
Salix
Salix alba
(vŕba biela)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
8 
Salix alpina
(vŕba alpínska)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
9 
Salix aurita
(vŕba ušatá)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
5 
Salix babylonica
(vŕba babylonská)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
2 
Salix canariensis
(vŕba)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
1 
Salix caprea
(vŕba rakytová)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
22 
Salix cinerea
(vŕba popolavá)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
2 
Salix elaeagnos
(vŕba sivá)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
4 
Salix euxina
(vŕba krehká)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
4 
Salix helvetica
(vŕba švajčiarska)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
4 
Salix herbacea
(vŕba bylinná)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
8 
Salix kitaibeliana
(vŕba Kitaibelova)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
9 
Salix lapponum
(vŕba laponská)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
2 
Salix myrtilloides
(vŕba čučoriedkovitá)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
1 
Salix pentandra
(vŕba päťtyčinková)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
5 
Salix phylicifolia
( vŕba bobkolistá)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
3 
Salix purpurea
(vŕba purpurová)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
8 
Salix reticulata
(vŕba sieťkovaná)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
17 
Salix retusa
(vŕba tupolistá)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
10 
Salix rosmarinifolia
(vŕba rozmarínolistá)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
9 
Salix silesiaca
(vŕba sliezska)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
9 
Salix starkeana
(vŕba sivozelená)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
1 
Salix triandra
(vŕba trojtyčinková)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
2 
Salix viminalis
(vŕba košikárska)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
3 
Salix waldsteiniana
(vŕba)
rod: Salix
čeľaď: Salicaceae (vŕbovité)
1 
Salsola
Salsola kali
(slanobyľ draslomilná)
rod: Salsola
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
11 
Salsola soda
(slanobyľ)
rod: Salsola
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
1 
Salsola tragus
(slanobyľ)
rod: Salsola
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
1 
Salsola vermiculata
(slanobyľ)
rod: Salsola
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
1 
Salvia
Salvia aethiopis
(šalvia etiopská)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
9 
Salvia argentea
(šalvia)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
2 
Salvia austriaca
(šalvia rakúska)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
9 
Salvia canariensis
(šalvia)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Salvia glutinosa
(šalvia lepkavá)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
24 
Salvia microphylla
(šalvia)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Salvia nemorosa
(šalvia hájna)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
11 
Salvia nutans
(šalvia)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Salvia officinalis
(šalvia lekárska)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
7 
Salvia pratensis
(šalvia lúčna)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
35 
Salvia ringens
(šalvia)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Salvia sclarea
(šalvia muškátová)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
3 
Salvia transsylvanica
(šalvia)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Salvia verbenaca
(šalvia železníkovitá)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Salvia verticillata
(šalvia praslenitá)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
13 
Salvia viridis
(šalvia zelená)
rod: Salvia
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
2 
Salvinia
Salvinia natans
(salvínia plávajúca)
rod: Salvinia
čeľaď: Salviniaceae (salvíniovité)
14 
Sambucus
Sambucus ebulus
(baza chabzdová)
rod: Sambucus
čeľaď: Caprifoliaceae (zemolezovité)
14 
Sambucus nigra
(baza čierna)
rod: Sambucus
čeľaď: Caprifoliaceae (zemolezovité)
15 
Sambucus racemosa
(baza červená)
rod: Sambucus
čeľaď: Caprifoliaceae (zemolezovité)
13 
Samolus
Samolus valerandi
(soľanka Valerandova)
rod: Samolus
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
7 
Sanguisorba
Sanguisorba minor
(krvavec menší)
rod: Sanguisorba
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
29 
Sanguisorba officinalis
(krvavec lekársky)
rod: Sanguisorba
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
10 
Sanicula
Sanicula europaea
(žindava európska)
rod: Sanicula
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
9 
Saponaria
Saponaria bellidifolia
(mydlica)
rod: Saponaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
2 
Saponaria ocymoides
(mydlica)
rod: Saponaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
2 
Saponaria officinalis
(mydlica lekárska)
rod: Saponaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
11 
Saponaria pumila
(mydlica nízka)
rod: Saponaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
2 
Sarcoca
Sarcoca esculenta
(líčidlovka jedlá)
rod: Sarcoca
čeľaď: Phytolaccaceae (líčidlovité)
12 
Sarcopoterium
Sarcopoterium spinosum
()
rod: Sarcopoterium
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
3 
Sarothamnus
Sarothamnus scoparius
(prútnatec metlovitý)
rod: Sarothamnus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
16 
Satureja
Satureja coerulea
(saturejka)
rod: Satureja
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Satureja hortensis
(saturejka záhradná)
rod: Satureja
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
3 
Satureja thymbra
(saturejka)
rod: Satureja
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
2 
Saussurea
Saussurea alpina
(pabodliak alpínsky)
rod: Saussurea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
4 
Saussurea discolor
(pabodliak rôznofarebný)
rod: Saussurea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
5 
Saussurea pygmaea
(pabodliak nízky)
rod: Saussurea
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
8 
Saviniona
Saviniona acerifolia
()
rod: Saviniona
čeľaď: Malvaceae (slezovité)
1 
Saxifraga
Saxifraga adscendens
(lomikameň vystupujúci)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
13 
Saxifraga adscendens subsp. discolor
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
2 
Saxifraga aizoides
(lomikameň vždyzelený)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
18 
Saxifraga androsacea
(lomikameň pochybkový)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
21 
Saxifraga bryoides
(lomikameň machovitý)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
12 
Saxifraga bulbifera
(lomikameň cibuľkatý)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
22 
Saxifraga caesia
(lomikameň sivý)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
16 
Saxifraga carpatica
(lomikameň karpatský)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
21 
Saxifraga carpetana subsp. graeca
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
2 
Saxifraga cernua
(lomikameň ovisnutý)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
10 
Saxifraga crustata
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
3 
Saxifraga cuneifolia subsp. robusta
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
2 
Saxifraga exarata
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
1 
Saxifraga ferdinandi-coburgi
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
1 
Saxifraga glabella
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikamenovité)
1 
Saxifraga globulifera
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
1 
Saxifraga granulata
(lomikameň zrnitý)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
10 
Saxifraga grisebachii
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
4 
Saxifraga hieraciifolia
(lomikameň jastrabníkolistý)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
17 
Saxifraga luteoviridis
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
2 
Saxifraga marginata
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
4 
Saxifraga moschata
(lomikameň pižmový)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
22 
Saxifraga muscoides
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
1 
Saxifraga mutata
(lomikameň pozmenený)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
14 
Saxifraga oppositifolia
(lomikameň protistojnolistý)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
35 
Saxifraga paniculata
(lomikameň metlinatý)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
31 
Saxifraga pedemontana subsp. cymosa
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikamenovité)
1 
Saxifraga retusa
(lomikameň zohnutolistý)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
16 
Saxifraga rotundifolia
(lomikameň okrúhlolistý)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
7 
Saxifraga scardica
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
1 
Saxifraga sedoides
(lomikameň)
rod: Saxifraga
4 
Saxifraga sempervivum
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
1 
Saxifraga squarrosa
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
3 
Saxifraga stellaris
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikamenovité)
4 
Saxifraga tridactylites
(lomikameň trojprstý)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
20 
Saxifraga wahlenbergii
(lomikameň trváci)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
14 
Saxifraga x patens
(lomikameň)
rod: Saxifraga
čeľaď: Saxifragaceae (lomikameňovité)
10 
Scabiosa
Scabiosa argentea
(hlaváč)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
2 
Scabiosa atropurpurea
(hlaváč tmavopurpurový)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
2 
Scabiosa banatica
(hlaváč banátsky)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
2 
Scabiosa canescens
(hlaváč sivastý)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
7 
Scabiosa columbaria
(hlaváč fialový)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
1 
Scabiosa cretica
(hlaváč)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
2 
Scabiosa graminifolia
(hlaváč)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
2 
Scabiosa lucida subsp. calcicola
(hlaváč lesklý vápnomilný)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
11 
Scabiosa lucida subsp. lucida
(hlaváč lesklý pravý)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
17 
Scabiosa micrantha
(hlaváč)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
1 
Scabiosa ochroleuca
(hlaváč žltkastý)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
22 
Scabiosa rotata
(hlaváč)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
1 
Scabiosa triandra
(hlaváč južný)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
4 
Scabiosa webbiana
(hlaváč)
rod: Scabiosa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
1 
Scandix
Scandix pecten-veneris
(česák hrebenitý)
rod: Scandix
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
2 
Sceptridium
Sceptridium multifidum
(vratičník mnohozárezový)
rod: Sceptridium
čeľaď: Ophioglossaceae (hadivkovité)
9 
Scheuchzeria
Scheuchzeria palustris
(blatnica močiarna)
rod: Scheuchzeria
čeľaď: Scheuchzeriaceae (blatnicovité)
12 
Schizogyne
Schizogyne glaberrima
()
rod: Schizogyne
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Schizogyne sericea
()
rod: Schizogyne
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Schoenoplectus
Schoenoplectus lacustris
(škripinec jazerný)
rod: Schoenoplectus
čeľaď: Cyperaceae (šachorovité)
7 
Schoenoplectus pungens
(škripinec)
rod: Schoenoplectus
čeľaď: Cyperaceae (šachorovité)
3 
Schoenoplectus supinus
(škripinec nízky)
rod: Schoenoplectus
čeľaď: Cyperaceae (šachorovité)
8 
Schoenoplectus tabernaemontani
(škripinec dvojbliznový)
rod: Schoenoplectus
čeľaď: Cyperaceae (šachorovité)
10 
Schoenoplectus triqueter
(škripinec trojhranný)
rod: Schoenoplectus
čeľaď: Cyperaceae (šachorovité)
3 
Schoenus
Schoenus ferrugineus
(šašina hrdzavá)
rod: Schoenus
čeľaď: Cyperaceae (šachorovité)
6 
Schoenus nigricans
(šašina černastá)
rod: Schoenus
čeľaď: Cyperaceae (šachorovité)
5 
Scilla
Scilla autumnalis
(scila)
rod: Scilla
čeľaď: Hyacinthaceae (hyacintovité)
2 
Scilla bifolia agg.
(scila)
rod: Scilla
čeľaď: Hyacinthaceae (hyacintovité)
89 
Scilla bifolia subsp. rara
(scila)
rod: Scilla
čeľaď: Hyacinthaceae (hyacintovité)
3 
Scilla bifolia subsp. spetana
(scila dvojlistá)
rod: Scilla
čeľaď: Hyacinthaceae (hyacintovité)
1 
Scilla bithynica
(scila)
rod: Scilla
čeľaď: Hyacinthaceae (hyacintovité)
1 
Scilla drunensis
(scila severná)
rod: Scilla
čeľaď: Hyacinthaceae (hyacintovité)
11 
Scilla drunensis subsp. buekkensis
(scila severná bukovská)
rod: Scilla
čeľaď: Hyacinthaceae (hyacintovité)
40 
Scilla kladnii
(scila Kladného)
rod: Scilla
čeľaď: Hyacinthaceae (hyacintovité)
63 
Scilla luciliae
(scila žiarivá)
rod: Scilla
čeľaď: Hyacinthaceae (hyacintovité)
11 
Scilla peruviana
(scila)
rod: Scilla
čeľaď: Hyacinthaceae (hadivkovité)
1 
Scilla vindobonensis
(scila viedenská)
rod: Scilla
čeľaď: Hyacinthaceae (hyacintovité)
40 
Scirpoides
Scirpoides holoschoenus
(šarinka obyčajná)
rod: Scirpoides
čeľaď: Cyperaceae (šachorovité)
14 
Scirpus
Scirpus sylvaticus
(škripina lesná)
rod: Scirpus
čeľaď: Cyperaceae (šachorovité)
4 
Scleranthus
Scleranthus annuus
(sklerant ročný)
rod: Scleranthus
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
9 
Scleranthus perennis
(sklerant trváci)
rod: Scleranthus
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
6 
Scleranthus perennis subsp. marginatus
(sklerant trváci)
rod: Scleranthus
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Scleranthus polycarpos
(sklerant mnohoplodý)
rod: Scleranthus
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
6 
Sclerochloa
Sclerochloa dura
(tvrdica obyčajná)
rod: Sclerochloa
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
3 
Scolymus
Scolymus grandiflorus
()
rod: Scolymus
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
1 
Scolymus hispanicus
()
rod: Scolymus
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
9 
Scolymus maculatus
()
rod: Scolymus
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
3 
Scopolia
Scopolia carniolica
(skopólia kranská)
rod: Scopolia
čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité)
12 
Scorpiurus
Scorpiurus muricatus
()
rod: Scorpiurus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Scorzonera
Scorzonera austriaca
(hadomor rakúsky)
rod: Scorzonera
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
22 
Scorzonera hispanica
(hadomor španielsky)
rod: Scorzonera
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
4 
Scorzonera humilis
(hadomor nízky)
rod: Scorzonera
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
14 
Scorzonera mollis
(hadomor)
rod: Scorzonera
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
1 
Scorzonera parviflora
(hadomor maloúborový)
rod: Scorzonera
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
8 
Scorzonera purpurea
(hadomor purpurový)
rod: Scorzonera
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
36 
Scorzonera rosea
(hadomor ružový)
rod: Scorzonera
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
15 
Scorzonera undulata subsp. deliciosa
(hadomor)
rod: Scorzonera
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
3 
Scorzonera villosa
(hadomor)
rod: Scorzonera
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
1 
Scorzonera villosa
(hadomor)
rod: Scorzonera
1 
Scrophularia
Scrophularia bulgarica
(krtičník)
rod: Scrophularia
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
1 
Scrophularia canina
(krtičník psí)
rod: Scrophularia
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
3 
Scrophularia lucida
(krtičník)
rod: Scrophularia
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
1 
Scrophularia nodosa
(krtičník hľuznatý)
rod: Scrophularia
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
11 
Scrophularia peregrina
(krtičník)
rod: Scrophularia
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
2 
Scrophularia sambucifolia
(krtičník)
rod: Scrophularia
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
1 
Scrophularia scopolii
(krtičník Scopoliho)
rod: Scrophularia
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
9 
Scrophularia smithii
(krtičník)
rod: Scrophularia
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
1 
Scrophularia trifoliata
(krtičník)
rod: Scrophularia
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
1 
Scrophularia umbrosa
(krtičník tôňomilný)
rod: Scrophularia
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
6 
Scrophularia vernalis
(krtičník jarný)
rod: Scrophularia
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
14 
Scutellaria
Scutellaria alpina
(šišak)
rod: Scutellaria
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
2 
Scutellaria altissima
(šišak najvyšší)
rod: Scutellaria
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
6 
Scutellaria columnae
(šišak)
rod: Scutellaria
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Scutellaria galericulata
(šišak vrúbkovaný)
rod: Scutellaria
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
17 
Scutellaria hastifolia
(šišak gracovitý)
rod: Scutellaria
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
6 
Scutellaria orientalis subsp. pinnatifida
(šišak)
rod: Scutellaria
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Secale
Secale sylvestre
(raž)
rod: Secale
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Securigera
Securigera cretica
(ranostajovec)
rod: Securigera
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Securigera elegans
(ranostajovec širokolístkový)
rod: Securigera
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Securigera parviflora
(ranostajovec)
rod: Securigera
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Securigera varia
(ranostajovec pestrý)
rod: Securigera
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
22 
Sedum
Sedum acre
(rozchodník prudký)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
23 
Sedum aetnense
(rozchodník)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Sedum album
(rozchodník biely)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
24 
Sedum alpestre
(rozchodník alpínsky)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistové)
15 
Sedum anglicum
(rozchodník)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Sedum annuum
(rozchodník ročný)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
6 
Sedum atratum
(rozchodník černastý)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
16 
Sedum caeruleum
(rozchodník)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
6 
Sedum caespitosum
(rozchodník)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
3 
Sedum cepaea
(rozchodník)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolisté)
3 
Sedum dasyphyllum
(rozchodník)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
2 
Sedum hispanicum
(rozchodník španielsky)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
7 
Sedum litoreum
(rozchodník)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Sedum magellense
(rozchodník)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
2 
Sedum neglectum subsp. sopianae
(rozchodník nebadaný)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Sedum ochroleucum
(rozchodník)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
2 
Sedum pallidum
(rozchodník)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Sedum rupestre
(rozchodník skalný)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistové)
9 
Sedum sarmentosum
(rozchodník plazivý)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Sedum sediforme
(rozchodník)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Sedum sexangulare
(rozchodník šesťradový)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
12 
Sedum stefco
(rozchodník)
rod: Sedum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Selaginella
Selaginella denticulata
(plavúnka)
rod: Selaginella
čeľaď: Selaginellaceae (plavúnkovité)
3 
Selaginella helvetica
(plavúnka švajčiarska)
rod: Selaginella
čeľaď: Selaginellaceae (plavúnkovité)
5 
Selaginella selaginoides
(plavúnka brvitá)
rod: Selaginella
čeľaď: Selaginellaceae (plavúnkovité)
4 
Selinum
Selinum carvifolia
(olšovník rascolistý)
rod: Selinum
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
7 
Semele
Semele androgyna
()
rod: Semele
čeľaď: Ruscaceae (listnatcovité)
1 
Sempervivum
Sempervivum arachnoideum
(skalnica pavučinatá)
rod: Sempervivum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistové)
5 
Sempervivum matricum
(skalnica matranská)
rod: Sempervivum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
11 
Sempervivum tectorum
(skalnica strechová)
rod: Sempervivum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
1 
Sempervivum wettsteinii subsp. heterophyllum
(skalnica Wettsteinova veľkolistá)
rod: Sempervivum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
9 
Sempervivum wettsteinii subsp. wettsteinii
(skalnica Wettsteinova pravá)
rod: Sempervivum
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
34 
Senecio
Senecio abrotanifolius
(starček abrotanolistý)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
4 
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus
(starček abrotanolistý karpatský)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
13 
Senecio abrotanifolius subsp. tiroliensis
(starček abrotanolistý tirolský)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
2 
Senecio angulatus
(starček)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Senecio doria
(starček zlatožltý)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
6 
Senecio doronicum
(starček)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Senecio erraticus
(starček bludný)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
11 
Senecio erucifolius subsp. erucifolius
(starček erukolistý pravý)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
12 
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius
(starček erukolistý úzkolistý)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
4 
Senecio flavus
(starček)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Senecio germanicus
(starček nemecký)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
6 


Senecio hercynicus
(starček hercýnsky)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
13 


Senecio inaequidens
(starček juhoafrický)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
7 
Senecio incanus subsp. carniolicus
(starček sivý kranský)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
25 
Senecio jacobaea
(starček Jakubov)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
22 
Senecio macedonicus
(starček)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Senecio ovatus
(starček vajcovitolistý)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
14 
Senecio paludosus
(starček barinný)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
4 
Senecio pancicii
(starček)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Senecio sarracenicus
(starček poriečny)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
3 
Senecio scopolii
(starček)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Senecio squalidus subsp. rupestris
(starček)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Senecio subalpinus
(starček subalpínsky)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
17 
Senecio sylvaticus
(starček lesný)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
8 
Senecio teneriffae
(starček)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Senecio thapsoides subsp. visianianus
(starček)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
2 
Senecio umbrosus
(starček tôňomilný)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
20 
Senecio varicosus
(starček)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
2 
Senecio vernalis
(starček jarný)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
19 
Senecio viscosus
(starček lepkavý)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
11 
Senecio vulgaris
(starček obyčajný)
rod: Senecio
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
9 
Senna
Senna didymobotrya
()
rod: Senna
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Sequoiadendron
Sequoiadendron giganteum
(sekvojovec mamutí)
rod: Sequoiadendron
čeľaď: Taxodiaceae (tisovcovité)
4 
Serapias
Serapias bergonii
(serapia štíhla)
rod: Serapias
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
1 
Serapias cordigera
(serapias)
rod: Serapias
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
5 
Serapias lingua
(serapias)
rod: Serapias
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
12 
Serapias orientalis subsp. orientalis
(serapias)
rod: Serapias
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
4 
Serapias parviflora
(serapias)
rod: Serapias
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
6 
Serapias vomeracea
(serapias)
rod: Serapias
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
7 
Serratula
Serratula lycopifolia
(kosienka karbincolistá)
rod: Serratula
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
12 
Serratula tinctoria
(kosienka farbiarska)
rod: Serratula
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
11 
Seseli
Seseli annuum
(sezel ročný)
rod: Seseli
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
10 
Seseli gummiferum
(sezel)
rod: Seseli
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Seseli hippomarathrum
(sezel feniklovitý)
rod: Seseli
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Seseli leucospermum
(sezel)
rod: Seseli
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Seseli osseum
(sezel sivý)
rod: Seseli
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
7 
Seseli rigidum
(sezel)
rod: Seseli
1 
Sesleria
Sesleria albicans
(ostrevka vápnomilná)
rod: Sesleria
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
13 
Sesleria caerulea
(ostrevka karpatská)
rod: Sesleria
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
7 
Sesleria heufleriana
(ostrevka dlhosteblová)
rod: Sesleria
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
7 
Sesleria insularis
(ostrevka)
rod: Sesleria
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Sesleria rigida
(ostrevka)
rod: Sesleria
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Sesleria tatrae
(ostrevka tatranská)
rod: Sesleria
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
3 
Setaria
Setaria pumila
(mohár sivý)
rod: Setaria
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
14 
Setaria verticillata
(mohár praslenatý)
rod: Setaria
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
4 
Setaria verticilliformis
(mohár klamný)
rod: Setaria
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Setaria viridis
(mohár zelený)
rod: Setaria
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
5 
Sherardia
Sherardia arvensis
(drapuľa roľná)
rod: Sherardia
čeľaď: Rubiaceae (marenovité)
10 
Sibbaldia
Sibbaldia parviflora
(sibaldka)
rod: Sibbaldia
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
1 
Sibbaldia procumbens
(sibaldka rozprestretá)
rod: Sibbaldia
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
8 
Sibthorpia
Sibthorpia africana
()
rod: Sibthorpia
čeľaď: Scrophulariaceae (krtičníkovité)
1 
Sideritis
Sideritis dasygnaphala
(ránhoj)
rod: Sideritis
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Sideritis lanata
(ránhoj)
rod: Sideritis
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Sideritis macrostachys
(ránhoj)
rod: Sideritis
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Sideritis montana
(ránhoj horský)
rod: Sideritis
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
11 
Sideritis purpurea
(ránhoj)
rod: Sideritis
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Sideritis romana
(ránhoj)
rod: Sideritis
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
3 
Sideritis scardica
(ránhoj)
rod: Sideritis
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Sideritis taurica
(ránhoj)
rod: Sideritis
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Silaum
Silaum silaus
(silička žltá)
rod: Silaum
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Silene
Silene acaulis
(silenka bezbyľová)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
40 
Silene aegyptiaca
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene armeria
(silenka zväzkovitá)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene asterias
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (klinčekovité)
1 
Silene bupleuroides
(silenka dlhokvetá)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene caliacrae
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene cappadocica
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene ciliata
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
2 
Silene colorata
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
4 
Silene compacta
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene conica
(silenka kužeľovitá)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
14 
Silene corinthiaca
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Silenaceae (silenkovité)
3 
Silene cretica
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene csereii
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene dichotoma
(silenka vidlicovitá)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
6 
Silene dioica
(silenka červená)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
36 
Silene elisabethae
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
2 
Silene euxina
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene fabarioides
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene frivaldskyana
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene gallica
(silenka francúzska)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
4 
Silene gigantea
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene heuffelii
(silenka Heufelova)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene lagunensis
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene latifolia subsp. alba
(silenka biela pravá)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
10 
Silene lydia
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene multiflora
(silenka mnohokvetá)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
4 
Silene nemoralis
(silenka talianska)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
8 
Silene nicaeensis
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene noctiflora
(silenka nočná)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
5 
Silene nutans
(silenka ovisnutá)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
20 
Silene otites
(silenka uškatá)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
11 
Silene pusilla
(silenka maličká)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
12 
Silene roemeri
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
3 
Silene saxifraga
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
2 
Silene sedoides
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
3 
Silene sendtneri
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene sendtneri subsp. balcanica
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene sericea
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
3 
Silene skorpilii
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene subconica
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene succulenta
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene thymifolia
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene uniflora subsp. prostrata
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene viscosa
(silenka lepkavá)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
7 
Silene vulgaris
(silenka obyčajná)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
21 
Silene waldsteinii
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
1 
Silene zawadzkii
(silenka)
rod: Silene
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
2 
Silybum
Silybum marianum
(pestrec mariánsky)
rod: Silybum
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
14 
Sinapis
Sinapis alba
(horčica biela)
rod: Sinapis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
5 
Sinapis arvensis
(horčica roľná)
rod: Sinapis
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
16 
Sison
Sison amomum
()
rod: Sison
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Sisymbrium
Sisymbrium altissimum
(huľavník najvyšší)
rod: Sisymbrium
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
8 
Sisymbrium austriacum
(huľavník rakúsky)
rod: Sisymbrium
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
6 
Sisymbrium irio
(huľavník)
rod: Sisymbrium
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
1 
Sisymbrium loeselii
(huľavník Loeselov)
rod: Sisymbrium
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
6 
Sisymbrium officinale
(huľavník lekársky)
rod: Sisymbrium
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
10 
Sisymbrium orientale
(huľavník východný)
rod: Sisymbrium
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
11 
Sisymbrium strictissimum
(huľavník tuhý)
rod: Sisymbrium
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
8 
Sisyrinchium
Sisyrinchium montanum
(mečovka horská)
rod: Sisyrinchium
čeľaď: Iridaceae (kosatcovité)
11 
Sium
Sium latifolium
(potočník širokolistý)
rod: Sium
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
10 
Smilax
Smilax aspera
()
rod: Smilax
čeľaď: Smilacaceae ()
3 
Smilax aspera subsp. balearica
()
rod: Smilax
čeľaď: Smilacaceae ()
2 
Smyrnium
Smyrnium olusatrum
(smyrnium)
rod: Smyrnium
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
1 
Smyrnium perfoliatum
(smyrnium prerastenolisté)
rod: Smyrnium
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
11 
Smyrnium rotundifolium
(smyrnium)
rod: Smyrnium
čeľaď: Apiaceae (mrkvovité)
2 
Solandra
Solandra nitida
()
rod: Solandra
čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité)
1 
Solanum
Solanum dulcamara
(ľuľok sladkohorký)
rod: Solanum
čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité)
22 
Solanum elaeagnifolium
(ľuľok)
rod: Solanum
čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité)
2 
Solanum luteum
(ľuľok žltý)
rod: Solanum
čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité)
4 
Solanum nigrum
(ľuľok čierny)
rod: Solanum
čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité)
17 
Solanum nigrum subsp. schultesii
(ľuľok čierny vlnatý)
rod: Solanum
čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité)
2 
Solanum scabrum
(ľuľok čučoriedkovitý)
rod: Solanum
čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité)
2 
Solanum tuberosum
(ľuľok zemiakový)
rod: Solanum
čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité)
2 
Solanum vespertilio
(ľuľok)
rod: Solanum
čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité)
1 
Soldanella
Soldanella alpina
(soldanelka)
rod: Soldanella
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
8 
Soldanella carpatica
(soldanelka karpatská)
rod: Soldanella
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
42 
Soldanella hungarica
(soldanelka uhorská)
rod: Soldanella
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
5 
Soldanella hungarica subsp. major
(soldanelka uhorská väčšia)
rod: Soldanella
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
4 
Soldanella minima
(soldanelka)
rod: Soldanella
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
3 
Soldanella montana
(soldanelka)
rod: Soldanella
čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité)
5 
Solenopsis
Solenopsis minuta subsp. annua
()
rod: Solenopsis
čeľaď: Campanulaceae (zvončekovité)
2 
Solidago
Solidago canadensis
(zlatobyľ kanadská)
rod: Solidago
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
10 
Solidago gigantea
(zlatobyľ obrovská)
rod: Solidago
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
18 
Solidago virgaurea
(zlatobyľ obyčajná)
rod: Solidago
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
15 
Solidago virgaurea subsp. minuta
(zlatobyľ obyčajná alpská)
rod: Solidago
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
8 
Sonchus
Sonchus acaulis
(mlieč)
rod: Sonchus
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
1 
Sonchus arvensis
(mlieč roľný)
rod: Sonchus
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
7 
Sonchus arvensis subsp. arvensis
(mlieč roľný pravý)
rod: Sonchus
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
3 
Sonchus asper
(mlieč drsný)
rod: Sonchus
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
6 
Sonchus canariensis
(mlieč)
rod: Sonchus
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
1 
Sonchus congestus
(mlieč)
rod: Sonchus
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
1 
Sonchus leptocephalus
(mlieč)
rod: Sonchus
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
1 
Sonchus oleraceus
(mlieč zelinný)
rod: Sonchus
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
7 
Sonchus palustris
(mlieč močiarny)
rod: Sonchus
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
6 
Sonchus pendulus
(mlieč)
rod: Sonchus
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
1 
Sonchus tenerrimus
(mlieč)
rod: Sonchus
čeľaď: Cichoriaceae (čakankovité)
1 
Sorbus
Sorbus aria
(jarabina mukyňová)
rod: Sorbus
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
19 
Sorbus aucuparia
(jarabina vtáčia)
rod: Sorbus
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
15 
Sorbus borbasii
(jarabina)
rod: Sorbus
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
1 
Sorbus chamaemespilus
(jarabina mišpuľková)
rod: Sorbus
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
5 
Sorbus domestica
(jarabina oskorušová)
rod: Sorbus
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
8 
Sorbus margittaiana
(jarabina Margittaiho)
rod: Sorbus
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
4 
Sorbus pekarovae
(jarabina pekárovská)
rod: Sorbus
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
4 
Sorbus semipinnata
(jarabina červenejúca)
rod: Sorbus
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
3 
Sorbus sudetica
(jarabina)
rod: Sorbus
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
3 
Sorbus torminalis
(jarabina brekyňová)
rod: Sorbus
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
14 
Sorghum
Sorghum bicolor
(cirok dvojfarebný)
rod: Sorghum
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
4 
Sorghum halepense
(cirok alepský)
rod: Sorghum
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
5 
Sparganium
Sparganium angustifolium
(ježohlav úzkolistý)
rod: Sparganium
čeľaď: Sparganiaceae (ježohlavovité)
11 
Sparganium emersum
(ježohlav jednoduchý)
rod: Sparganium
čeľaď: Sparganiaceae (ježohlavovité)
5 
Sparganium erectum
(ježohlav vzpriamený)
rod: Sparganium
čeľaď: Sparganiaceae (ježohlavovité)
13 
Sparganium natans
(ježohlav najmenší)
rod: Sparganium
čeľaď: Sparganiaceae (ježohlavovité)
1 
Spartina
Spartina anglica
()
rod: Spartina
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Spartium
Spartium junceum
()
rod: Spartium
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
3 
Spartocytisus
Spartocytisus supranubius
()
rod: Spartocytisus
čeľaď: Fabaceae (bôbovité)
1 
Spathodea
Spathodea campanulata
()
rod: Spathodea
čeľaď: Bignoniaceae (bignóniovité)
1 
Spathulata
Spathulata spuria
(rozchodec pochybný)
rod: Spathulata
čeľaď: Crassulaceae (tučnolistovité)
3 
Spergula
Spergula arvensis
(kolenec roľný)
rod: Spergula
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
10 
Spergula maxima
(kolenec najväčší)
rod: Spergula
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
2 
Spergula morisonii
(kolenec jarný)
rod: Spergula
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
12 
Spergula pentandra
(kolenec päťtyčinkový)
rod: Spergula
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
7 
Spergularia
Spergularia media
(pakolenec obrúbený)
rod: Spergularia
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
5 
Spergularia rubra
(pakolenec červený)
rod: Spergularia
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
22 
Spergularia salina
(pakolenec slanomilný)
rod: Spergularia
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
7 
Spiraea
Spiraea chamaedryfolia
(tavoľník okrasný)
rod: Spiraea
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
1 
Spiraea japonica
(tavoľník japonský)
rod: Spiraea
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
2 
Spiraea media
(tavoľník prostredný)
rod: Spiraea
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
11 
Spiraea salicifolia
(tavoľník vŕbolistý)
rod: Spiraea
čeľaď: Rosaceae (ružovité)
3 
Spiranthes
Spiranthes spiralis
(pokrut jesenný)
rod: Spiranthes
čeľaď: Orchidaceae (vstavačovité)
70 
Spirodela
Spirodela polyrhiza
(spirodelka mnohokorenná)
rod: Spirodela
čeľaď: Lemnaceae (žaburinkovité)
4 
Stachys
Stachys alopecurus
(čistec)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Stachys alpina
(čistec alpínsky)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
6 
Stachys angustifolia
(čistec)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Stachys annua
(čistec ročný)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
12 
Stachys arvensis
(čistec roľný)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Stachys byzantina
(čistec vlnatý)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
2 
Stachys candida
(čistec)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Stachys cretica subsp. bulgarica
(čistec)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Stachys germanica
(čistec nemecký)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
19 
Stachys glutinosa
()
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
2 
Stachys maritima
(čistec)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Stachys ocymastrum
(čistec)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Stachys palustris
(čistec močiarny)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
21 
Stachys plumosa
(čistec)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Stachys recta
(čistec rovný)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
17 
Stachys spinulosa
(čistec)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Stachys sylvatica
(čistec lesný)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
13 
Stachys x ambigua
(čistec pochybný)
rod: Stachys
čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité)
1 
Staehelina
Staehelina uniflosculosa
()
rod: Staehelina
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Staphylea
Staphylea pinnata
(klokoč perovitý)
rod: Staphylea
čeľaď: Staphyleaceae (klokočovité)
12 
Stellaria
Stellaria alsine
(hviezdica kuričkovitá)
rod: Stellaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
6 
Stellaria graminea
(hviezdica trávovitá)
rod: Stellaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
10 
Stellaria holostea
(hviezdica veľkokvetá)
rod: Stellaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
30 
Stellaria media
(hviezdica prostredná)
rod: Stellaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
25 
Stellaria nemorum
(hviezdica hájna)
rod: Stellaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
8 
Stellaria palustris
(hviezdica močiarna)
rod: Stellaria
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
5 
Stenactis
Stenactis annua
(hviezdnik ročný)
rod: Stenactis
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
24 
Steris
Steris viscaria
(smolnička obyčajná)
rod: Steris
čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité)
30 
Sternbergia
Sternbergia colchiciflora
(šternbergia jesienkokvetá)
rod: Sternbergia
čeľaď: Amaryllidaceae (amarylkovité)
18 
Sternbergia lutea
(šternbergia)
rod: Sternbergia
čeľaď: Amaryllidaceae (amarylkovité)
1 
Stipa
Stipa borysthenica
(kavyľ piesočný)
rod: Stipa
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
5 
Stipa capensis
(kavyľ)
rod: Stipa
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Stipa capillata
(kavyľ vláskovitý)
rod: Stipa
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
6 
Stipa crassiculmis
(kavyľ hrubosteblový)
rod: Stipa
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Stipa dasyphylla
(kavyľ chlpatý)
rod: Stipa
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
3 
Stipa eriocaulis subsp. eriocaulis
(kavyľ drsnosteblový pravý)
rod: Stipa
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
3 
Stipa joannis
(kavyľ Ivanov)
rod: Stipa
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
20 
Stipa lessingiana
(kavyľ)
rod: Stipa
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
1 
Stipa pulcherrima
(kavyľ pôvabný)
rod: Stipa
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
10 
Stipa tirsa
(kavyľ tenkolístkový)
rod: Stipa
čeľaď: Poaceae (lipnicovité)
2 
Stratiotes
Stratiotes aloides
(rezavka aloovitá)
rod: Stratiotes
čeľaď: Hydrocharitaceae (vodniankovité)
12 
Streptopus
Streptopus amplexifolius
(objímavka obyčajná)
rod: Streptopus
čeľaď: Liliaceae (ľaliovité)
12 
Styrax
Styrax officinalis
()
rod: Styrax
čeľaď: Styracaceae ()
1 
Suaeda
Suaeda maritima
(soľnička pomorská)
rod: Suaeda
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
1 
Suaeda pannonica
(soľnička panónska)
rod: Suaeda
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
5 
Suaeda vera
(soľnička)
rod: Suaeda
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
1 
Suaeda vermiculata
(soľnička)
rod: Suaeda
čeľaď: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
1 
Succisa
Succisa pratensis
(čertkus lúčny)
rod: Succisa
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
23 
Succisella
Succisella inflexa
(čertkusok prehnutý)
rod: Succisella
čeľaď: Dipsacaceae (štetkovité)
3 
Swertia
Swertia perennis
(kropenáč trváci)
rod: Swertia
čeľaď: Gentianaceae (horcovité)
38 
Swida
Swida alba
(svíb biely)
rod: Swida
čeľaď: Cornaceae (drieňovité)
3 
Swida sanguinea
(svíb krvavý)
rod: Swida
čeľaď: Cornaceae (drieňovité)
14 
Symphoricarpos
Symphoricarpos albus
(imelovník biely)
rod: Symphoricarpos
čeľaď: Caprifoliaceae (zemolezovité)
6 
Symphyotrichum
Symphyotrichum lanceolatum
(astra kopijovitolistá)
rod: Symphyotrichum
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
10 
Symphyotrichum novae-angliae
(astra novoanglická)
rod: Symphyotrichum
čeľaď: Asteraceae (Astrovité)
6 
Symphyotrichum novi-belgii
(astra novobelgická)
rod: Symphyotrichum
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
11 
Symphyotrichum novi-belgii agg.
(astra)
rod: Symphyotrichum
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
1 
Symphyotrichum x versicolor
(astra rôznofarebná)
rod: Symphyotrichum
čeľaď: Asteraceae (astrovité)
5 
Symphytum
Symphytum angustifolium
(kostihoj úzkolistý)
rod: Symphytum
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
2 
Symphytum bohemicum
(kostihoj český)
rod: Symphytum
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
3 
Symphytum cordatum
(kostihoj srdcovitolistý)
rod: Symphytum
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
15 
Symphytum creticum
(kostihoj)
rod: Symphytum
2 
Symphytum officinale
(kostihoj lekársky)
rod: Symphytum
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
38 
Symphytum ottomanum
(kostihoj)
rod: Symphytum
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
1 
Symphytum tanaicense
(kostihoj močiarny)
rod: Symphytum
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
5 
Symphytum tauricum
(kostihoj)
rod: Symphytum
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
1 
Symphytum tuberosum
(kostihoj hľuznatý)
rod: Symphytum
čeľaď: Boraginaceae (borákovité)
22 
Syrenia
Syrenia cana
(syrénia sivá)
rod: Syrenia
čeľaď: Brassicaceae (kapustovité)
5 
Syringa
Syringa josikaea
(orgován)
rod: Syringa
čeľaď: Oleaceae (olivovité)
2 
Syringa vulgaris
(orgován obyčajný)
rod: Syringa
čeľaď: Oleaceae (olivovité)
12 
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.