neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Emys orbicularis
autor: Ján Chládok
Atlas rovnokrídlovcov ( európske rovnokrídlovce (Orthoptera) )
Nie všetky druhy majú v záznamoch slovenský názov. Preto pre zobrazenie kompletného zoznamu voľte latinské zoradenie! Slovenské názvy sú priebežne dopĺňané.

Zoznam vypracoval: Henrik Kalivoda
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
J - [K] - M - S

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
kobylôčka
kobylôčka lúčna
(Metrioptera roeselii)
rod: Metrioptera
čeľaď: Tettigoniidae (kobylkovité)
33 
kobylôčka zelenkastá
(Metrioptera bicolor)
rod: Metrioptera
čeľaď: Tettigoniidae (kobylkovité)
3 
kobylka
kobylka
(Isophya sp.)
rod: Isophya
2 
kobylka (bližšie neurčená)
(Poecilimon sp.)
rod: Poecilimon
čeľaď: Tettigoniidae (kobylkovité)
14 
kobylka bielopása
(Leptophyes albovittata)
rod: Leptophyes
čeľaď: Phaneropteridae ()
46 
kobylka hnedkastá
(Pholidoptera griseoaptera)
rod: Pholidoptera
čeľaď: Tettigoniidae (kobylkovité)
37 
kobylka hryzavá
(Decticus verrucivorus)
rod: Decticus
čeľaď: Tettigoniidae (kobylkovité)
45 
kobylka krovinová
(Phaneroptera falcata)
rod: Phaneroptera
čeľaď: Phaneropteridae ()
49 
kobylka močiarna
(Conocephalus fuscus)
rod: Conocephalus
čeľaď: Conocephalidae ()
15 
kobylka pestrá
(Barbitistes serricauda)
rod: Barbitistes
čeľaď: Phaneropteridae ()
2 
kobylka počerná
(Pholidoptera aptera)
rod: Pholidoptera
čeľaď: Tettigoniidae (kobylkovité)
20 
kobylka Schmidtova
(Poecilimon schmidtii)
rod: Poecilimon
čeľaď: Phaneropteridae (kobylkovité)
4 
kobylka sivastá
(Platycleis albopunctata)
rod: Platycleis
čeľaď: Tettigoniidae (kobylkovité)
12 
kobylka spevavá
(Tettigonia cantans)
rod: Tettigonia
čeľaď: Tettigoniidae (kobylkovité)
49 
kobylka stromová
(Barbitistes constrictus)
rod: Barbitistes
čeľaď: Phaneropteridae ()
20 
kobylka vrchovská
(Isophya camptoxypha)
rod: Isophya
čeľaď: Phaneropteridae ()
7 
kobylka zúbkatá
(Polysarcus denticauda)
rod: Polysarcus
čeľaď: Phaneropteridae ()
12 
kobylka zelená
(Tettigonia viridissima)
rod: Tettigonia
čeľaď: Tettigoniidae (kobylkovité)
62 
koníček
koníček dlhotykadlový
(Tetrix tenuicornis)
rod: Tetrix
čeľaď: Tetrigidae (koníčkovité)
1 
koníček klenutý
(Tetrix undulata)
rod: Tetrix
čeľaď: Tetrigidae (koníčkovité)
7 
koníček močiarny
(Tetrix subulata)
rod: Tetrix
čeľaď: Tetrigidae (koníčkovité)
9 
koník
koník
(Euchorthippus declivus)
rod: Euchorthippus
čeľaď: Acrididae ()
4 
koník
(Anacridium melanorhodon)
rod: Anacridium
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
1 
koník
(Oedipoda charpentieri)
rod: Oedipoda
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
1 
koník
(Oedipoda miniata)
rod: Oedipoda
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
2 
koník
(Arcyptera brevipennis)
rod: Arcyptera
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
1 
koník
(Stenobothrus rubicundulus)
rod: Stenobothrus
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
1 
koník
(Chorthippus mollis)
rod: Chorthippus
čeľaď: Acrididae ()
3 
koník červenokrídly
(Psophus stridulus)
rod: Psophus
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
21 
koník čiernopásy
(Oedaleus decorus)
rod: Oedaleus
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
4 
koník štíhly
(Aiolopus thalassinus)
rod: Aiolopus
čeľaď: Acrididae ()
4 
koník egyptský
(Anacridium aegyptium)
rod: Anacridium
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
20 
koník fialovonohý
(Chrysochraon dispar)
rod: Chrysochraon
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
31 
koník lúčny
(Chorthippus dorsatus)
rod: Chorthippus
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
18 
koník lužný
(Odontopodisma decipiens)
rod: Odontopodisma
čeľaď: Acrididae ()
3 
koník močiarny
(Chorthippus montanus)
rod: Chorthippus
čeľaď: Acrididae ()
9 
koník modrokrídly
(Oedipoda caerulescens)
rod: Oedipoda
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
51 
koník Nagyov
(Pseudopodisma nagyi)
rod: Pseudopodisma
čeľaď: Acrididae ()
11 
koník obyčajný
(Chorthippus biguttulus)
rod: Chorthippus
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
24 
koník pestrý
(Arcyptera fusca)
rod: Arcyptera
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
5 
koník pestrotykadlový
(Gomphocerippus rufus)
rod: Gomphocerippus
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
40 
koník ružovokrídly
(Calliptamus italicus)
rod: Calliptamus
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
36 
koník stepný
(Acrida ungarica)
rod: Acrida
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
18 
koník východný
(Odontopodisma rubripes)
rod: Odontopodisma
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
1 
koník vlhkomilný
(Mecostethus parapleurus)
rod: Mecostethus
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
1 
koník vrchovský
(Miramella alpina)
rod: Miramella
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
20 
koník zelený
(Omocestus viridulus)
rod: Omocestus
čeľaď: Acrididae (koníkovité)
16 
koník zimný
(Acrotylus insubricus)
rod: Acrotylus
čeľaď: Acrididae ()
3 
koník zlatistý
(Euthystira brachyptera)
rod: Euthystira
čeľaď: Acrididae ()
37 
koníkovité
koníkovité (druh bližšie neurčený)
(Acrididae)
rod:
106 
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.