neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Primula auricula
autor: Ján Zábojník




Atlas rovnokrídlovcov - prehľad čeľadí (fotografický určovací kľúč)

Obsahuje vzorku fotografií pre danú čeľaď.
Krok 1. Nájdite si fotografiu, ktorá vzhľadom najbližšie pripomína vami hľadaný druh. Kliknutím na názov čeľade sa dostanete do ďalšieho kroku v určení. Rozbalí sa vám daná čeľad s náhľadmi dostupných fotografií rodov prislúchajúcich k danej čeľadi. Alebo kliknite na konkrétnu fotografiu a dostanete sa priamo do kroku č. 3, kde sa vám zobrazia druhy pre vybraný rod.
Krok 2. V zobrazení rodov vami vybratej čeľade si opäť nájdite fotografiu, ktorá je najviac podobná vašej. Klinutím na rod si zobrazíte konkrétne druhy nachádzajúce sa v databáze.
Krok 3. V zobrazení druhov nájdite druh z vašej fotografie.
Upozornenie!
V mnohých prípadoch sa druh nedá určiť iba pomocou fotografie (obzvlášť u húb). Ak určíte druh na vašej fotografii pomocou tohto kľúča, konzultujte ešte vaše určenie s administrátormi formou komentárov pod fotografiou.
stránka : 1
Acrididae



Acrida


Acrotylus


Aiolopus


Anacridium


Arcyptera

Bradyporidae



Bradyporus


Ephippiger


Uromenus

Conocephalidae



Conocephalus


Ruspolia

Gryllidae



Acheta


Gryllus


Melanogryllus


Nemobius


Oecanthus

Gryllotalpidae



Gryllotalpa

Meconematidae



Meconema

Mogoplistidae



Arachnocephalus

Myrmecophilidae



Myrmecophilus

Pamphagidae



Glyphotmethis


Prionotropis

Phaneropteridae



Acrometopa


Barbitistes


Isophya


Leptophyes


Phaneroptera

Pyrgomorphidae



Pyrgomorpha

Rhaphidophoridae



Tachycines

Tetrigidae



Tetrix

Tettigoniidae



Decticus


Drymadusa


Eupholidoptera


Gampsocleis


Metrioptera

Tridactylidae



Xya

stránka : 1
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.