neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Phallogaster saccatus
autor: Vojtech Pšenka
pozvanka

Atlas vážok - prehľad čeľadí (fotografický určovací kľúč)

Obsahuje vzorku fotografií pre danú čeľaď.
Krok 1. Nájdite si fotografiu, ktorá vzhľadom najbližšie pripomína vami hľadaný druh. Kliknutím na názov čeľade sa dostanete do ďalšieho kroku v určení. Rozbalí sa vám daná čeľad s náhľadmi dostupných fotografií rodov prislúchajúcich k danej čeľadi. Alebo kliknite na konkrétnu fotografiu a dostanete sa priamo do kroku č. 3, kde sa vám zobrazia druhy pre vybraný rod.
Krok 2. V zobrazení rodov vami vybratej čeľade si opäť nájdite fotografiu, ktorá je najviac podobná vašej. Klinutím na rod si zobrazíte konkrétne druhy nachádzajúce sa v databáze.
Krok 3. V zobrazení druhov nájdite druh z vašej fotografie.
Upozornenie!
V mnohých prípadoch sa druh nedá určiť iba pomocou fotografie (obzvlášť u húb). Ak určíte druh na vašej fotografii pomocou tohto kľúča, konzultujte ešte vaše určenie s administrátormi formou komentárov pod fotografiou.
stránka : 1
Aeshnidae (šidlovité)Aeshna


Anax


Brachytron

Calopterygidae (hadovkovité)Calopteryx

Coenagrionidae (šidielkovité)Coenagrion


Enallagma


Erythromma


Ischnura


Nehalennia

Cordulegastridae (pásikavcovité)Cordulegaster

Corduliidae (ligotavkovité)Cordulia


Epitheca


Somatochlora

EuphaeidaeEpallage

Gomphidae (klinovkovité)Gomphus


Lindenia


Onychogomphus


Ophiogomphus

Lestidae (šidlovkovité)Lestes


Sympecma

Libellulidae (vážkovité)Crocothemis


Leucorrhinia


Libellula


Libellulidae


Orthetrum

Macromiidae


Platycnemididae (šidielkovité)Platycnemis

stránka : 1
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.