neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Anacamptis fragrans
autor: Martin Veverka
Atlas motýľov ( denné a nočné motýle )
Atlas obsahuje cez 9500 druhov motýľov. Nie všetky druhy majú aj slovenský názov. Preto pre zobrazenie kompletného zoznamu voľte latinské zobrazenie!


Zoznam vypracovali: Henrik Kalivoda a Viliam Ridzoň

prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - [L] - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Lacanobia
Lacanobia contigua
(mora prútnatcová)
rod: Lacanobia
čeľaď: Noctuidae (morovité)
3 
Lacanobia oleracea
(mora kelová)
rod: Lacanobia
čeľaď: Noctuidae (morovité)
19 
Lacanobia suasa
(mora lobodová)
rod: Lacanobia
čeľaď: Noctuidae (morovité)
4 
Lacanobia thalassina
(mora ožinová)
rod: Lacanobia
čeľaď: Noctuidae (morovité)
5 
Lacanobia w-latinum
(mora zeleninová)
rod: Lacanobia
čeľaď: Noctuidae (morovité)
5 
Lamoria
Lamoria anella
(vijačka odpadková)
rod: Lamoria
čeľaď: Pyralidae (vijačkovité)
7 
Lampides
Lampides boeticus
(modráčik cudzokrajný)
rod: Lampides
čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
22 
Lampronia
Lampronia corticella
(lesklec malinový)
rod: Lampronia
čeľaď: Prodoxidae (lesklecovité)
1 
Lampronia flavimitrella
(lesklec žltohlavý)
rod: Lampronia
čeľaď: Prodoxidae (lesklecovité)
2 
Lampronia morosa
(lesklec šípkový)
rod: Lampronia
čeľaď: Prodoxidae (lesklecovité)
1 
Lampronia rupella
(lesklec horský)
rod: Lampronia
čeľaď: Prodoxidae (lesklecovité)
3 
Lampronia standfussiella
(lesklec Standfussov)
rod: Lampronia
čeľaď: Prodoxidae (lesklecovité)
1 
Lampropteryx
Lampropteryx suffumata
(piadivka zadymená)
rod: Lampropteryx
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
6 
Lamprotes
Lamprotes c-aureum
(mora zlatoškvrnná)
rod: Lamprotes
čeľaď: Noctuidae (morovité)
1 
Laothoe
Laothoe populi
(lišaj topoľový)
rod: Laothoe
čeľaď: Sphingidae (lišajovité)
61 
Lasiocampa
Lasiocampa quercus
(priadkovec dubový)
rod: Lasiocampa
čeľaď: Lasiocampidae (priadkovcovité)
26 
Lasiocampa trifolii
(priadkovec ďatelinový)
rod: Lasiocampa
čeľaď: Lasiocampidae (priadkovcovité)
19 
Lasiommata
Lasiommata maera
(očkáň jačmienkový)
rod: Lasiommata
čeľaď: Satyridae (očkáňovité)
95 
Lasiommata megera
(očkáň múrový)
rod: Lasiommata
čeľaď: Satyridae (očkáňovité)
119 
Lasiommata petropolitana
(očkáň skaliskový)
rod: Lasiommata
čeľaď: Satyridae (očkáňovité)
18 
Lasionycta
Lasionycta imbecilla
(mora svetlomilná)
rod: Lasionycta
čeľaď: Noctuidae (morovité)
9 
Laspeyria
Laspeyria flexula
(stužkavec lišajníkový)
rod: Laspeyria
čeľaď: Noctuidae (morovité)
15 
Lathronympha
Lathronympha strigana
(plodokaz ľubovníkový)
rod: Lathronympha
čeľaď: Tortricidae (obaľovačovité)
16 
Lecithocera
Lecithocera nigrana
(stepnomil počerný)
rod: Lecithocera
čeľaď: Lecithoceridae (stepnomilovité)
4 
Lemonia
Lemonia balcanica
()
rod: Lemonia
čeľaď: Lemoniidae (papriadkovcovité)
2 
Lemonia dumi
(papriadkovec jastrabníkový)
rod: Lemonia
čeľaď: Lemoniidae (papriadkovcovité)
10 
Lemonia taraxaci
(papriadkovec púpavový)
rod: Lemonia
čeľaď: Lemoniidae (papriadkovcovité)
6 
Leptidea
Leptidea duponcheli
()
rod: Leptidea
čeľaď: Pieridae (mlynárikovité)
2 
Leptidea juvernica
(mlynárik)
rod: Leptidea
čeľaď: Pieridae (mlynárikovité)
4 
Leptidea morsei
(mlynárik východný)
rod: Leptidea
čeľaď: Pieridae (mlynárikovité)
10 
Leptidea sinapis
(mlynárik hrachorový)
rod: Leptidea
čeľaď: Pieridae (mlynárikovité)
68 
Leptidea sinapis | juvernica
(mlynárik)
rod: Leptidea
čeľaď: Pieridae (mlynárikovité)
88 
Leucania
Leucania comma
(mora čiarkovaná)
rod: Leucania
čeľaď: Noctuidae (morovité)
2 
Leucania obsoleta
(mora bodkovaná)
rod: Leucania
čeľaď: Noctuidae (morovité)
3 
Leucodonta
Leucodonta bicoloria
(chochlatka dvojfarebná)
rod: Leucodonta
čeľaď: Notodontidae (chochlatkovité)
6 
Leucoma
Leucoma salicis
(mníška vŕbová)
rod: Leucoma
čeľaď: Lymantriidae (mníškovité)
5 
Leucoptera
Leucoptera lathyrifoliella
(podkopáčik hrachorový)
rod: Leucoptera
čeľaď: Lyonetiidae (podkopáčikovité)
1 
Leucoptera spartifoliella
(podkopáčik prútnatcový)
rod: Leucoptera
čeľaď: Lyonetiidae (podkopáčikovité)
4 
Libythea
Libythea celtis
(škvrnáč brestovcový)
rod: Libythea
čeľaď: Nymphalidae (babôčkovité)
19 
Ligdia
Ligdia adustata
(piadivka bršlenová)
rod: Ligdia
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
19 
Limenitis
Limenitis camilla
(bielopásovec zemolezový)
rod: Limenitis
čeľaď: Nymphalidae (babôčkovité)
100 
Limenitis populi
(bielopásovec topoľový)
rod: Limenitis
čeľaď: Nymphalidae (babôčkovité)
45 
Limenitis reducta
(bielopásovec jednoradový)
rod: Limenitis
čeľaď: Nymphalidae (babôčkovité)
26 
Lithomoia
Lithomoia solidaginis
(mora rojovníková)
rod: Lithomoia
čeľaď: Noctuidae (morovité)
1 
Lithophane
Lithophane consocia
(mora jelšinová)
rod: Lithophane
čeľaď: Noctuidae (morovité)
1 
Lithophane lamda
(mora lamda)
rod: Lithophane
čeľaď: Noctuidae (morovité)
1 
Lithophane ornitopus
(mora hubová)
rod: Lithophane
čeľaď: Noctuidae (morovité)
12 
Lithophane socia
(mora stromová)
rod: Lithophane
čeľaď: Noctuidae (morovité)
5 
Lithosia
Lithosia quadra
(lišajníkovec štvorbodý)
rod: Lithosia
čeľaď: Arctiidae (spriadačovité)
37 
Lithostege
Lithostege griseata
(piadivka sivá)
rod: Lithostege
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
9 
Litoligia
Litoligia literosa
(sivkavec pýrovníkový)
rod: Litoligia
čeľaď: Noctuidae (morovité)
3 
Lobesia
Lobesia bicinctana
(obaľovač cesnakový)
rod: Lobesia
čeľaď: Tortricidae (obaľovačovité)
2 
Lobesia botrana
(obaľovač mramorovaný)
rod: Lobesia
čeľaď: Tortricidae (obaľovačovité)
3 
Lobophora
Lobophora halterata
(piadivka topoľová)
rod: Lobophora
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
6 
Lomaspilis
Lomaspilis marginata
(piadivka liesková)
rod: Lomaspilis
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
27 
Lomographa
Lomographa bimaculata
(listnatka dvojškvrnná)
rod: Lomographa
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
13 
Lomographa temerata
(listnatka záhradná)
rod: Lomographa
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
6 
Lopinga
Lopinga achine
(očkáň mätonohový)
rod: Lopinga
čeľaď: Satyridae (očkáňovité)
7 
Loxostege
Loxostege aeruginalis
()
rod: Loxostege
čeľaď: Pyralidae (vijačkovité)
1 
Loxostege sticticalis
(vijačka repová)
rod: Loxostege
čeľaď: Pyralidae (vijačkovité)
21 
Lozotaenia
Lozotaenia forsterana
(obaľovač Forsterov)
rod: Lozotaenia
čeľaď: Tortricidae (obaľovačovité)
1 
Luperina
Luperina nickerlii
(sivkavec Nickerlov)
rod: Luperina
čeľaď: Noctuidae (morovité)
1 
Luperina testacea
(sivkavec hlinožltý)
rod: Luperina
čeľaď: Noctuidae (morovité)
6 
Luquetia
Luquetia lobella
(ploskáč trnkový)
rod: Luquetia
čeľaď: Depressariidae (ploskáčovité)
1 
Lycaena
Lycaena alciphron
(ohniváčik modrolesklý)
rod: Lycaena
čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
34 
Lycaena candens
()
rod: Lycaena
čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
1 
Lycaena dispar
(ohniváčik veľký)
rod: Lycaena
čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
286 
Lycaena helle
(ohniváčik hadovníkový)
rod: Lycaena
čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
2 
Lycaena hippothoe
(ohniváčik štiavový)
rod: Lycaena
čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
138 
Lycaena ottomanus
()
rod: Lycaena
čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
3 
Lycaena phlaeas
(ohniváčik čiernokrídly)
rod: Lycaena
čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
159 
Lycaena thersamon
(ohniváčik prútnatcový)
rod: Lycaena
čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
48 
Lycaena tityrus
(ohniváčik čiernoškvrnný)
rod: Lycaena
čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
185 
Lycaena virgaureae
(ohniváčik zlatobyľový)
rod: Lycaena
čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
133 
Lycia
Lycia alpina
()
rod: Lycia
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
1 
Lycia hirtaria
(piadivka chlpatá)
rod: Lycia
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
30 
Lycia isabellae
(piadivka smrekovcová)
rod: Lycia
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
1 
Lycia pomonaria
(piadivka jabloňová)
rod: Lycia
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
2 
Lycia zonaria
(piadivka bielopása)
rod: Lycia
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
1 
Lycophotia
Lycophotia molothina
()
rod: Lycophotia
čeľaď: Noctuidae (morovité)
1 
Lycophotia porphyrea
(mora pruhovaná)
rod: Lycophotia
čeľaď: Noctuidae (morovité)
4 
Lygephila
Lygephila craccae
(morica viková)
rod: Lygephila
čeľaď: Noctuidae (morovité)
7 
Lygephila pastinum
(morica kozincová)
rod: Lygephila
čeľaď: Noctuidae (morovité)
7 
Lygephila procax
(morica mechúrniková)
rod: Lygephila
čeľaď: Noctuidae (morovité)
1 
Lygephila viciae
(morica poľná)
rod: Lygephila
čeľaď: Noctuidae (morovité)
3 
Lymantria
Lymantria dispar
(mníška veľkohlavá)
rod: Lymantria
čeľaď: Lymantriidae (mníškovité)
51 
Lymantria monacha
(mníška obyčajná)
rod: Lymantria
čeľaď: Lymantriidae (mníškovité)
24 
Lypusa
Lypusa maurella
(krovinárka skalná)
rod: Lypusa
čeľaď: Psychidae (vreckovcovité)
2 
Lypusa tokari
(krovinárka tokárova)
rod: Lypusa
1 
Lythria
Lythria cruentaria
(piadivka menšia)
rod: Lythria
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
24 
Lythria purpuraria
(piadivka purpurová)
rod: Lythria
čeľaď: Geometridae (piadivkovité)
46 
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.