neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Emys orbicularis
autor: Ján Chládok
Články o živočíchoch

Harmonia axyridis


Harmonia axyridis – invázna lienka

Lienky (čeľaď Coccinellidae) sú vo všeobecnosti považované za užitočné živočíchy, živiace sa voškami a mérami. Čo sa však stane ak do už existujúceho prostredia pribudne nový agresívny, dobre adaptabilný a časom dominantný druh ? To sa práve deje aj na našom území. Entomológovia už bijú na poplach.

O čo v skratke ide.
Lienka Harmonia axyridis pôvodom z Východnej Ázie sa ako biologický prostriedok ochrany rastlín pred voškami používala už dlhé roky v Severnej Amerike. V poslednom období, na konci minulého storočia sa však začala výrazne rozširovať a získavala stále viac na dominancii čo viedlo k výraznému úbytku pôvodných druhov lienok. Rýchly vývoj žltých vajíčok v larvy ( pri vhodných klimatických podmienkach menej jako 5 dní), ich žravosť, vrátane kanibalizmu spolu s množstvom (až do 1600 ks vajíčok znesených za život imaga) vytvárajú predpoklady na rýchle množenie druhu.Agresívne larvy už počas svojho relatívne krátkeho asi 10 dňového vývojového štádia skonzumujú 100-300 vošiek. Okrem toho aj časť vlastnej populácie, vajíčok iných druhov lienok, mladšie larvy a niekedy aj kukly. Dospelé imaga sa prioritne živia voškami, ktorých dokážu skonzumovať denne až do 60 kusov, ale postupne sa v Európe výrazne podpisujú na znižovaní stavu pôvodných druhov. Požierajú vajíčka a larvy iných lienok, zlatoočiek, lumčíkov a ďalších v ich okolí žijúcich druhov hmyzu. Tým ich dominancia už počas krátkeho časového obdobia veľmi výrazne naberá na sile a mení biodiverzitu mnohých biotopov.
Ako požierač a bioochrana pred voškami sa tento druh osvedčil a preto ho po vzore USA, začiatkom tohoto storočia začalo využívať Nemecko a krajiny Beneluxu. Pôvodne išlo len o skúšobnú – skleníkovú ochranu, avšak ako to v prírode chodí, prenosom sa dostal tento druh aj do voľnej prírody a anabáza cez starý kontinent sa začala.
Teraz tá menej uspokojivá až znepokojivá správa. V roku 2004 sa tomuto druhu podarilo prekonať aj prirodzenú prekážku, kanál La Manche a zavítal do Veľkej Británie. Smerom na východ sa v roku 2006 objavil u našich susedov v Českej republike a že to myslí vážne dokazujú nálezy z územia Slovenska. Predpokladaná doba prevzatia dominancie je 5 rokov. Podľa odborníkov sa Slovensko nachádza v druhom roku tohoto obdobia a ak sa naplní predom očakávaný scenár budú mať niektoré druhy čoskoro veľké problémy odolať tejto invázii. Problémy však očakávajú aj poľnohospodárov , vinohradníkov a ovocinárov. Hemolynfa tohoto druhu, totiž obsahuje jedovatý alkaloid Harmonín, ktorý dokáže znehodnotiť víno, v čase sucha sa zas posilňujú na ovocí. Navyše sa jedná o alergén vyvolávajúci u citlivejších ľudí reakcie.

Aký dosah bude mať na prírodu táto invázia, či a ako (ak vôbec) budeme vedieť eliminovať vplyvy tohoto nášho ľudského pričinenia. To sú stále otvorené  otázky, na ktoré isto dostaneme odpoveď už v blízkej budúcnosti.
Základné informácie o druhu a jeho mnohých poddruhoch:
Veľkosť : 6 – 9 mm
Veľká variabilita v kresbe kroviek i hlavy – podľa poddruhov  -  niektoré  TU
Generácie : 2 až tri ročne, dožíva sa 1 – 3 mesiace

detailnejšie informácie TU
zdroje : internet
Foto: Pavol Vojtek (11.2010)

spracoval: Andrej Alena


zobraz všetko
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.