neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Hyla arborea
autor: Ján Chládok




Články o hubách

Slovenské druhy hnojníkov
( (Coprinus sensu lato) )


Slovenské druhy hnojníkov (Coprinus sensu lato)

Hnojníky sú známe tým, že v ich pletivách v starobe prebieha sebadeštrukcia - tzv. autolýza, u niektorých viac, u iných menej výrazná. Či už na základe molekulárnych štúdií alebo makroskopických znakov bol pôvodný rod Coprinus rozdelený na štyri samostatné rody:

COPRINUS - sem patria prsteňovité druhy z okruhu C. comatus, v súčasnosti druhovo najmenej početný rod

Tento rod bol zaradený medzi pečiarkovité - Agaricaceae, známy hnojník obyčajný - C. comatus je v kombinácii s alkoholom neškodný. Ostatné rody boli zaradené do novoutvorenej čeľade drobuľkovité - Psathyrellaceae:

PARASOLA - plodnice majú akoby dáždnikovitý tvar, autolýza prebieha len veľmi nevýrazne alebo vôbec, plodnice skôr usychajú, na klobúku nemajú velum
COPRINELLUS - patria sem hnojníky z príbuzenstva druhov C. disseminatus, C. micaceus a C. domesticus
COPRINOPSIS - tých je najviac a sú to všetky ostatné druhy hnojníkov, najčastejšie s pomúčeným či chlpatým klobúkom alebo veľkými útržkami plachtičky, zvyčajne rýchlo sa rozkladajúce

Medzi odborníkmi vypukla ostrá debata na tému, čo nazvať menom COPRINUS. Niektorí boli za druhy okolo h. obyčajného, iní za h. atramentový ako zástupcu najpočetnejšieho rodu. Nakoniec to vyhral hnojník obyčajný a zopár druhov okolo neho.

To by bolo k súčasnému rozdeleniu pôvodného rodu Coprinus, pre lepšie pochopenie hnojníkov budem teraz uvádzať starý systém, teda rod COPRINUS rozdelený na 11 podsekcií. Aby to bolo prehľadné z pohľadu oboch systémov, pokúsil som sa podsekcie zoradiť podľa nových rodov pre lepšie pochopenie. V nasledujúcich riadkoch ponúkam kľúč na druhy rastúce na Slovensku, ktoré sú mi doteraz známe. Keďže pri hnojníkoch treba mať mikroskop, uvádzam aj najdôležitejšie mikroznaky. Ak podľa kľúča nevychádza zber na žiadny z doluuvedených druhov, pravdepodobne sa jedná o druh doteraz nezbieraný na našom území! Kľúč je aktualizovaný ku dňu 22. 6. 2008.

---
 

COPRINUS sensu lato
(kľúč na určovanie druhov rastúcich v SR)


1a) Klobúk i v mladom štádiu bez plachtičky (ďalej velum), tvar dáždnikovitý ... 2
1b) Klobúk so zreteľnou plachtičkou v podobe útržkov, vláken, pomúčenia, zrniek, ak je klobúk dáždnikovitý, na jeho povrchu sa nachádza velum ... 12

2a) Klobúk posiaty mikroskopickými chlpmi - setami žltohnedej farby, hlúbik holý, bez cystíd ... * podsekcia AURICOMI * (rod Parasola), jediný druh C. AURICOMUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-...
2b) Klobúk i hlúbik bez náznaku akýchkoľvek cystíd, výtrusy akoby hranaté, s excentrickým klíčnym pórom ... podsekcia Glabri ... 3
2c) Klobúk i hlúbik posiaty cystidami (na mladých plodniciach pod lupou dobre viditeľné), velum u niektorých zástupcov prítomné, ale veľmi redukované, mikroskopické, hrdzavej farby... podsekcia Setulosi ... 5

* podsekcia GLABRI * (rod Parasola)

3a) Výtrusy skôr trojhranné, výtrusy v priemere užšie ako 7,8 µm ... C. KUEHNERI (Parasola kuehneri)
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/kuehneri.htm  
3b) Výtrusy skôr šesťhranné, širšie ako 7,8 µm ... 4

4a) Výtrusy v priemere kratšie ako 11 µm ... C. LEIOCEPHALUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/leioceph.htm  
4b) Výtrusy dlhšie ako 11 µm, akoby predĺžené ... C. PLICATILIS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/plicatil.htm  

* podsekcia SETULOSI* (rod Coprinellus)

5a) Výtrusy drsné, ornamentované ... C. SILVATICUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/silvatic.htm  
5b) Výtrusy hladké ... 6

6a) Bazídiá dvojvýtrusné ... C. BISPORUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/bisporus.htm  
6b) Bazídiá štvorvýtrusné ... 7

7a) Výtrusy hranaté ... 8
7b) Výtrusy bez hrán, oválne ... 9

8a) Rast na spáleniskách ... C. ANGULATUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/angulatu.htm  
8b) Rast na hnoji alebo rastlinnom odpade (siláž) ... C. MARCULENTUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/marculen.htm  

9a) Cystidy na klobúku (pileocystidy) sa zužujú smerom k vrcholu ... C. IMPATIENS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/impatien.htm  
9b) Pileocystidy sa na vrchole rozširujú alebo sa nezužujú ... 10

10a) Výtrusy priemerne v rozmedzí 10-12 µm ... 11
10b) Výtrusy kratšie ako 10 µm ... C. DISSEMINATUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/dissemin.htm  

11a) Mikroskopické (žltohnedé) velum prítomné na klobúku ... C. VELATOPRUINATUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/velatopr.htm  
11b) Mikroskopické velum chýba ... C. SUBDISSEMINATUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/subdisse.htm  

12a) Velum zložené len z podlhovastých buniek, guľovité bunky nie sú prítomné ... 28
12b) Velum zložené aspoň čiastočne z guľovitých buniek ... 13

13a) Velum na klobúku má v mladosti charakter pomúčenia; klobúk je biely až sivý; plodnice sú zväčša malé až drobné ... 22
13b) Velum na klobúku v podobe trblietavých zrniek alebo väčších útržkov; klobúk je bledookrový, sivookrový až okrovohnedastý; plodnice väčšinou stredne veľké ... 14

14a) Velum pod mikroskopom zložené z bezfarebných guľovitých a žltohnedých podlhovastých, za sebou pospájaných buniek; na substráte býva rôzne vyvinuté vzdušné mycélium hrdzavookrovej farby, tzv. ozónium ... podsekcia Domestici ... 15
14b) Velum zložené len z guľovitých buniek, ktoré sú bezfarebné až žltohnedé ... podsekcia Micacei ... 20

* podsekcia DOMESTICI * (rod Coprinellus)

15a) Výtrusy sú až 14-16 µm dlhé ... C. FLOCCULOSUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/flocculo.htm  
15b) Výtrusy sú kratšie ... 16

16a) Mnohé výtrusy sú dlhšie ako 11µm ... C. RADIANS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/radians_.htm  
16b) Výtrusy sú kratšie ako 10 µm ... 17

17a) Plodnice rastú na spáleniskách alebo na dreve ihličnanov, často majú guľovitý klobúk ... C. BIPELLIS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/bipellis.htm  
17b) Plodnice rastú na dreve alebo na jeho zvyškoch (často zdanlivo zo zeme) ... 18

18a) Plodnice skôr útle, hlúbik je tenký, smerom k báze len nepatrne rozšírený, výtrusy až 5,5 µm široké, väčšinou vajcovito-elipsoidné ... C. XANTHOTHRIX
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/xanthoth.htm  
18b) Plodnice skôr mäsité (nie vždy!), hlúbik pomerne hrubý oproti dĺžke, smerom k báze nápadne rozšírený, výtrusy užšie ako 5 µm, nápadne obličkovité ... 19

19a) Výtrusy s dĺžkou až 10 µm ... C. DOMESTICUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/domestic.htm  
19b) Výtrusy kratšie, max. 7,5 µm ... C. ELLISII
http://users.raketnet.nl/keesuljee/ellisii.htm  

* podsekcia MICACEI * (rod Coprinellus)

20a) Hlúbik bez cystíd alebo len s guľovitými bunkami (vyvíjajúce sa cystidy) ... 21
20b) Hlúbik s hojnými kaulocystidami, výtrusy výrazne mitrovité ... C. MICACEUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/micaceus.htm  

21a) Hlúbik bez prstencovitej zóny v strednej časti (na mladých plodniciach), velum z podstatnej časti so žltohnedými bunkami, výtrusy elipsoidno-mitrovité ... C. TRUNCORUM
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/truncoru.htm  
21b) Hlúbik s nápadnou prsteňovitou zónou, velum s bezfarebnými bunkami, žltohnedé sú vzácne, výtrusy skôr elipsoidné ako mitrovité ... C. SACCHARINUS
http://www.naturfoto.cz/hnojnik-klamny-fotografie-6031.html  

22a) Výtrusy sú pokryté slizovým obalom – epispórom ... podsekcia Narcotici ... 23
22b) Výtrusy nemajú epispór ... podsekcia Nivei ... 24

* podsekcia NARCOTICI * (rod Coprinopsis)

23a) Plodnice rastú na truse v lesoch ... C. STERCOREUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/stercore.htm  
23b) Plodnice rastú na dreve ihličnanov a listnáčov ... C. LAANII
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/laanii__.htm  

* podsekcia NIVEI* (rod Coprinopsis)

24a) Bazídiá dvojvýtrusné ... C. BELLULUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/bellulus.htm  
24b) Bazídiá štvorvýtrusné ... 25

25a) Výtrusy až 19 µm veľké ... C. NIVEUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/niveus__.htm  
25b) Výtrusy menšie ako 12 µm ... 26

26a) Bez cystíd na lupeňoch ... C. CORTINATUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/cortinat.htm  
26b) Cystidy sú prítomné na lupeňoch ... 27

27a) Hlúbik s prsteňom; drobný druh na konskom truse ... C. EPHEMEROIDES
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/ephemero.htm  
27b) Hlúbik bez prsteňa; výtrusy citrónovité s hranami ... C. PATOUILLARDII
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/patouill.htm  

28a) Plodnice majú prsteň; klobúk je biely, výrazne šupinatý ... podsekcia Coprinus ...48
28b) Plodnice nemajú prsteň; ak je klobúk od plachtičky bielo šupinatý, pokožka klobúka má inú farbu ... 29

29a) Velum zložené z podlhovastých, bohato rozkonárených buniek ... podsekcia Alachuani ... 31
29b) Bunky vela sú valcovité až súdkovité, nerozkonárené ... 30

30a) Velum je hnedé ... podsekcia Atramentarii ... 46
30b) Velum je biele až okrové ... podsekcia Lanatuli ... 39

* podsekcia ALACHUANI * (rod Coprinopsis)

31a) Výtrusy sú bradavičnaté ... C. ECHINOSPORUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/echinosp.htm  
31b) Výtrusy sú hladké ... 32

32a) Výtrusy dlhšie ako 10 µm ... 33
32b) Výtrusy kratšie ako 10 µm ... 34

33a) Výtrusy užšie ako 10 µm ... C. STANGLIANUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/stanglia.htm  
33b) Výtrusy širšie ako 10 µm ... C. PICACEUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/picaceus.htm  

34a) Bunky vela tenkostenné ... 35
34b) Bunky vela nápadne hrubostenné ... 38

35a) Veľké plodnice; na báze hlúbika červenohnedé rizomorfy ... C. STROSSMAYERI
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/strossma.htm  
35b) Malé plodnice ... 36

36a) Na spáleniskách ... C. GONOPHYLLUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/gonophyl.htm  
36b) Plodnice nerastú na spáleniskách ... 37

37a) Na zemi a na rastlinnom odpade medzi žihľavami, prípadne na konárikoch vŕb ... C. URTICICOLA
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/urticico.htm  
37b) Typický rast na trávach (Phragmites, Juncus) ... C. KUBICKAE
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/kubickae.htm  
37c) Plodnice rastú v trávnikoch ... C. EPICHLOEUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/epichloe.htm  

38a) Klobúk pod mikroskopom s dlhými hnedými hrubostennými chlpmi; výtrusy s veľmi širokým klíčnym pórom ... C. SPILOSPORUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/spilospo.htm  
38b) Tmavohnedé velum na belavom podklade; drobné plodnice ... C. TIGRINELLUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/tigrinel.htm  

* podsekcia LANATULI * (rod Coprinopsis)

39a) Velum krémové, žltkasté až okrové ... 40
39b) Velum je hodvábne striebristé, biele alebo belavé ... 41

40a) Bunky vela sú na povrchu husto žltkasto inkrustované (prestúpené kryštálmi); okrové velum ... C. OCHRACEOLANATUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/ochraceo.htm  
40b) Bunky vela nie sú posiate kryštálmi; plodnice v dutinách pňov ... C. SPELAIOPHILUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/spelaiop.htm  

41a) Výtrusy sú kratšie ako 11 µm; rast na hnoji alebo rastlinnom odpade (siláži) ... C. CINEREUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/cinereus.htm  
41b) Výtrusy sú v priemere dlhšie ako 11 µm ... 42

42a) Rast na rastlinnom odpade (siláži), prípadne výtrusy širšie ako 8 µm ... 43
42b) Iné znaky ... 44

43a) Klíčny pór nie je prstencovitý ... C. MACROCEPHALUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/macrocep.htm  
43b) Klíčny pór je prstencovitý ... C. ANNULOPORUS
http://hometown.aol.de/coprinusspezi2/agaricales/coprinus/annuloporus12.html  

44a) Plodnice rastú na hnoji, truse; drobný druh ... C. RADIATUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/radiatus.htm  
44b) Plodnice rastú na iných miestach ... 45

45a) Velum je veľmi nenápadné, tvorené hodvábne lesklými, miznúcimi vláknami ... C. KRIEGLSTEINERI
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/krieglst.htm  
45b) Velum v mladosti v podobe belavých odstávajúcich šupiniek (ako srsť), hlúbik chlpatý ... C. LAGOPUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/lagopus_.htm  

* podsekcia ATRAMENTARII * (rod Coprinopsis)

46a) Klobúk nápadne hnedo šupinatý ... C. ROMAGNESIANUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/romagnes.htm  
46b) Klobúk nie je výrazne šupinatý ... 47

47a) Plodnice robustné, bez výrazného hrboľa na klobúku ... C. ATRAMENTARIUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/atrament.htm  
47b) Plodnice pomerne útle, s nápadným ostrým hrboľom na klobúku ... C. ACUMINATUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/acuminat.htm  

* podsekcia COPRINUS* (rod Coprinus)

48a) Výtrusy sú max. 13 µm dlhé ... C. COMATUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/comatus_.htm  
48b) Výtrusy sú viac ako 20 µm dlhé ... C. STERQUILINUS
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/sterquil.htm

Ján Červenka

zobraz všetko
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.