neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Saturnia caecigena
autor: Henrik Kalivoda
Rôzne zaujímavosti

Mikroskopujeme huby - 1. časť
( Mikroskopovať či nemikroskopovať? )


Každý hubár - nadšenec sa časom vyprofiluje určitým smerom. Väčšina hubárov sa špecializuje len na určitý malý okruh druhov, ktoré dobre poznajú a zbierajú na konzumáciu, no sú i takí, ktorí v záujme získať o hubách čo najviac vedomostí okrem toho, že zbierajú huby aj na kuchynské spracovanie, rozšíria svoj obzor aj na druhy nejedlé či jedovaté.

Amatérsky mykológ – začiatočník je spočiatku celkom sebavedomý pri určovaní húb voľným okom, až do chvíle, kým nezistí, že nie každá huba sa dá týmto spôsobom bezpečne rozlíšiť. Zostávajú mu len dve možnosti – buď bude určovať huby i naďalej voľným okom a tým pádom bude musieť z času na čas čeliť dileme, ktorý z dvoch navlas podobných druhov vlastne drží v ruke alebo si zaobstará mikroskop, prístroj, ktorý mu umožní nazrieť za hranice vnímania ľudského oka. Predstavme si napríklad, že tridsať kilometrov pred nami sa nachádza pohorie. Vidíme jeho obrysy, no nie je v našich silách rozlíšiť detaily, napríklad aké dreviny rastú na jeho svahoch. Taká istá beznádej sa odohráva aj v mysli amatérskeho mykológa, odkázaného len na intuíciu, prípadne lupu.Ak by sme sa však k pohoriu priblížili na 100 metrov, vedeli by sme si o ňom utvoriť výrazne lepší obraz. Naše oči by odrazu vedeli vnímať to, čo by nebolo možné pri pohľade z veľkej diaľky. Presne tak je to aj s hubami. Mnohé drobné detaily nám na nich unikajú. Plodnica síce môže byť tvarovo netypická, no mikroskopická stavba jednoducho nepustí. Na svete existujú státisíce známych a veľké množstvo ešte neopísaných druhov húb. Úroveň znalostí každého z nás je len zlomkom percenta z tohto počtu. Mikroskop v kombinácii s dobrou určovacou literatúrou je základom, ako preniknúť do tajov bohatej ríše húb. V ďalších pokračovaniach nášho seriálu sa budeme venovať mikroskopovaniu od úplných základov až po zložité problémy, s ktorými sa pri tejto činnosti môžeme stretnúť.

text: Ján Červenka
foto: Igor Marhevský, Ján Červenka

zobraz všetko
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.