neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Diachrysia stenochrysis
autor: Augustín Barčák
Rôzne zaujímavosti

Príroda na známkach II.
( zúbkovaná krása )


Príspevok Janka Červenku venovaný poštovým známkam vzbudil v radoch prispievateľov tohto portálu značný ohlas. Keďže v prvom prípade boli prezentované známky iných krajín, vo voľnom pokračovaní sme sa rozhodli zaloviť v našom ČESKO-SLOVENSKOM rybníku.

Československé známky majú za sebou dlhú tradíciu. Prvá známka vyšla už 18.12.1918 tesne po vytvorení spoločného štátu a motívom boli Hradčany. Jednoduchá tlač sa postupne zdokonaľovala a pôvodne účelový doklad o zaplatení zásielky sa stával aj zberateľskou záležitosťou. S tým rástli aj nároky na kvalitu a vyrovnanosť tlačených sérií. Kým za 1. ČSR väčšina známok niesla motívy prezidentov T.G.Masaryka a E.Beneša dopĺňané M.R.Štefánikom, významnými akciami  a  zaujímavými miestami Československa,  povojnové poštové známky sa začali rozvíjať ako veľkosťou, tak i zameraním motívov. Samozrejme že zmeny v roku 1948 mali vplyv aj na budovateľský socialistický realizmus vo filatelistickej oblasti, ale prírodný motív našťastie nekolidoval s filozofiou Marxizmu-Leninizmu a tak sa dokázal presadiť aj v tejto oblasti, dovolím si tvrdiť umenia.
Na väčšine našich známok sa podieľali významní českí a slovenskí výtvarní umelci a dielo do výslednej podoby dostávali majstri rytci. Hovoríme tu totiž o období bez počítačov a laserových technológií. O to viac krása a stvárnenie motívov oslovuje aj po mnohých rokoch.
medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx)
Návrh: Igor Benca, rytec: František Horniak, 2001okáň hruškový (Saturnia pyri)
Návrh: Kamila Štanclová, rytec: Josef Herčík, 1987červenáčik ohnivý (Pyrochroa coccinea),  bystruška vráskavá
(Carabus intricatus), húseničiar pižmový (Calosoma sycophanta),
potápnik obrúbený (Dytiscus marginalis), fuzáč alpský (Rosalia alpina),
roháč veľký (Lucanus cervus)
Návrh: V.Sivko, Z.Bílková, rytec: J.Herčík, L.Jirka, J.Mráček, 1962dúhovec menší (Apatura ilia)
Návrh: J.Švengsbír, rytec: J.Švengsbír, 1966


Fauna TANAP-u
Návrh: J.Baláž, rytec: viac tvorcov, 1959,...1967
Dravce - FDC (First day cover - obálka prvého dňa)
Návrh: J.Švec, rytec: R.Cigánik, 1994


vysoká
Návrh: Mirko Hanák, rytec: S.Jindra, L.Jirka, 1963


fauna ČSSR
Návrh: J.Baláž, rytec: S.Jindra, L.Jirka, M.Ondráček, 1971
fauna Slovenska
Návrh: V.Machaj, rytec: Činovský, Horniak, Cigánik, 1996Chránime prírodu
Návrh: I.Schurmann, rytec: V.Fajt, 1990
ryby Slovenska
Návrh: D.Kállay, rytec: J.Herčík, 1998

vodné vtáctvo
Návrh: O.Janáček, rytec: Housa,J.Švengsbír
spevavce
Návrh: K.Svolinský, rytec: L.Jirka


spevavce
Návrh: Vl.Kovařík

vodné vtáctvo
Návrh: Ota Janeček, 1966
spevavé vtáctvo
Návrh: M.Hanák, rytec: viac autorov, 1972
naše sovy
Návrh: H.Čápová, rytec: viac autorov, 1986
spevavce
Návrh: Z.Brázdil, rytec: R.Cigánik, 1999

jedovaté huby
Návrh: J.Saska, rytec: viac autorov, 1989

Ochrana prírody - huby
Návrh: Dušan Kallay, rytec: Václav Fajt, 1997

Veríme že sa vám táto exkurzia do minulosti československej filatelistickej tvorby
cez zbierku známok Majca Mokráňa páčila a možno aj čo to pripomenula. 

Zbierka a scan: Majco Mokráň
Text a spracovanie: Andrej Alena 

zobraz všetko


Diskusia k článku:
 

Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.