neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Diachrysia stenochrysis
autor: Augustín Barčák
Rôzne zaujímavosti

JOZEF PONEC
( fotoaparát, pero a nekonečná trpezlivosť )


Fotoaparát, pero a nekonečná trpezlivosť – tak možno charakterizovať prácu Jozefa Poneca – ojedinelého tvorcu fotografických publikácií o slovenskej prírode.“ Tieto slová z obalu knihy Hmyz okolo nás presne vystihujú človeka, ktorý sa zaslúžil o zvýšenie povedomia o prírode a populárnou metódou ju predstavil státisícom ľudí počas viac ako štyridsiatich rokov publikačnej činnosti. Stránka venovaná fotografiám prírody je akýmsi pokračovateľom jeho odkazu novými metódami a je preto namieste aby sme si túto významnú osobnosť populárno-vedeckej literatúry pripomenuli.Týmto to začalo: Potulky lesom (1959) ... neskôr aj V pralesoch Slovenska (1965)

Jozef Ponec sa narodil 27. októbra 1918 v Bíňovciach ako najmladší z 11 detí. Vyštudoval kartografiu na odbornej škole kartografickej v Bratislave (1940 – 1943). Už počas štúdia pracoval ako kartograf vo Vojenskom zemskom ústave v Bratislave (1939 – 1943), neskôr bol redaktorom v nakladateľstve P. Gardelána (1943 – 1947), v nakladateľstve Obzor v Trnave (1947 – 1950), od roku 1950 bol technickým redaktorom máp v Slovenskej kartografii. V tomto období sa stal aj spravodajcom štátnej ochrany prírody pre okres Trnava. Po presťahovaní do Modry-Harmónie v r. 1953 bol bymenovaný za konzervátora pre okres Pezinok. Rokom 1959 bola zahájená publikačná činnosť v ktorej neustal a pokračoval i po odchode do penzie. Od roku 1976 pôsobil v slobodnom povolaní a venoval sa svojej záľube – fotografovaniu prírody a písaniu o nej. Na dôchodku žil v Bratislave. Zomrel 6. novembra 2006 v Bratislave.Čiernobielo-farebné publikácie Hmyz okolo nás (1976) a V stepiach Slovenska (1989)

Jozef Ponec môže byť hrdo nazývaný nestorom prírodovedeckej fotografie, priekopníkom populárno-náučných kníh o slovenskej prírode a autorom literatúry faktu. K fotografovaniu sa dostal už ako dvadsaťročný a sprevádzalo ho nakoniec celým životom. Vo všetkých svojich knihách dokázal pútavo opisovať našu slovenskú prírodu a bojoval za jej ochranu. Úžasné je že vo všetkých knihách používal vlastné fotografie ktoré prelínal s jednoducho a prirodzene sa viažucim textom. Od vydania prvej knihy Potulky lesom (1959) jeho 22 kníh ovplyvnilo pohľad na prírodu, faunu a flóru slovom i obrazom niekoľkých generácií . Hlavne dnešní tridsiatnici až päťdesiatnici sa v knihách na tú dobu vysokej kvality isto rozpamätajú. Mnoho ľudí vďaka ním pochopilo že živá príroda je krásna nielen majestátnosťou veľhôr, ale aj v drobných detailoch a v tom je jeho majstrovstvo. Tvorba textov , ale hlavne obrazového sprievodného materiálu v období, kedy vznikala bola náročnejšia hlavne na čas. Zábery boli fotografované klasikou na celuloidový film, expozícia sa nastavovala manuálne vďaka expozimetru a neexistovalo sekvenčné snímanie, ale manuálne pretáčanie okienok. Softvéry, bez ktorých by sme sa dnes pri tvorbe výsledného efektu fotografie už často ani nevedeli zaobísť jednoducho neexistovali. O to cennejšie sú jeho momentky , ktoré dokázal aj za takto náročných podmienok zachytiť. Väčšina jeho publikácií je v čiernobielej verzii, alebo kombinovanej s farebnými listami, ale dodnes sú citované ako použitá literatúra v mnohých prácach. Okrem knižného publikovania sa podieľal aj na písaní článkov do periodík (viac ako 300) , filmovej tvorbe a vystavoval svoje fotografie, najmä putovným spôsobom po celom Slovensku.Rozdiel generácií... Na ostrove kormoránov (1961), Motýle zblízka (1979)

Je autorom kníh: Potulky lesom (1959), Kde vtáky hniezdia (1960), Naše motýle (1960), Na ostrove kormoránov (1961), V ríši plazov (1965), V pralesoch Slovenska (1965), V močiaroch Slovenska (1971), Živé skvosty našej prírody (1973), Medveďou stopou (1974), Hmyz okolo nás (1976), Prírodné rezervácie na Slovensku (1977), Zo života plazov (1978), Motýle zblízka (1979), Príroda Turca (1981), Kde bývajú zvieratá (1988), Stretnutie s krásou (1988), V stepiach Slovenska (1989), Vodné dielo Gabčíkovo – záchrana vnútrozemskej delty na Dunaji (1993, spolu s V. Hraškom), Slovensko – krajina kvetov (1998), Slovensko – živá príroda (1998), Chvíľky v prírode (2001) ako aj farebného atlasu Motýle (1982).

Slovensko – krajina kvetov (1998) , Stretnutie s krásou (1988)

Žiaľ nepatrím k tým, ktorí sa mali možnosť s pánom Poncom stretnúť, ale jeho prvú knihu potulky lesom, ktorú som dostal na Vianoce 1973 stále mám a dovolím si povedať že spolu s jej darcom boli tými, ktorí ma nasmerovali na cestu lásky k prírode. Ak je nás tu takých viac, o to je jeho dielo cennejšie aj po rokoch.

Za 13 rokov sa nazbiera materiálu ... V ríši plazov (1965) a Zo života plazov (1978)

Prírodné rezervácie na Slovensku (1977) a Slovensko – živá príroda (1998)

Farebný atlas Motýle (1982) a Chvíľky v prírode (2001) posledná knižná publikácia.

Andrej Alena

Veľká vďaka patrí Máriovi Duchoňovi a Henrikovi Kalivodovi za snímky publikácií.

zobraz všetko


Diskusia k článku:
 

Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.