neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Certhia familiaris
autor: Josef Čech
Atlas vtáctva ( vtáky žijúce na území Slovenska )

Podstránky:
• "Zoznam ohrozených druhov vtákov Slovenska"
• "Aktualizovaný kompletný zoznam druhov vtákov SR" (11.04.2009)

Zoznamy poskytol: SOVS

prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - R - S - [T] - U - V - X

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Tachybaptus
Tachybaptus ruficollis
(potápka malá)
rod: Tachybaptus
čeľaď: Podicipedidae ()
42 
Tadorna
Tadorna ferruginea
(húska hrdzavá)
rod: Tadorna
čeľaď: Anatidae ()
1 
Tadorna tadorna
(húska pestrá)
rod: Tadorna
čeľaď: Anatidae ()
5 
Tetrao
Tetrao tetrix
(tetrov obyčajný)
rod: Tetrao
čeľaď: Tetraonidae ()
9 
Tetrao urogallus
(hlucháň obyčajný)
rod: Tetrao
čeľaď: Tetraonidae ()
41 
Tetrax
Tetrax tetrax
(drop malý)
rod: Tetrax
čeľaď: Otitidae ()
Tichodroma
Tichodroma muraria
(murárik červenokrídly)
rod: Tichodroma
čeľaď: Tichodromadidae ()
9 
Tringa
Tringa erythropus
(kalužiak tmavý)
rod: Tringa
čeľaď: Scolopacidae ()
15 
Tringa flavipes
(kalužiak žltonohý)
rod: Tringa
čeľaď: Scolopacidae ()
1 
Tringa glareola
(kalužiak močiarny)
rod: Tringa
čeľaď: Scolopacidae ()
28 
Tringa nebularia
(kalužiak sivý)
rod: Tringa
čeľaď: Scolopacidae ()
12 
Tringa ochropus
(kalužiak perlavý)
rod: Tringa
čeľaď: Scolopacidae ()
7 
Tringa stagnatilis
(kalužiak štíhly)
rod: Tringa
čeľaď: Scolopacidae ()
1 
Tringa totanus
(kalužiak červenonohý)
rod: Tringa
čeľaď: Scolopacidae ()
18 
Troglodytes
Troglodytes troglodytes
(oriešok obyčajný)
rod: Troglodytes
čeľaď: Troglodytidae (orieškovité)
33 
Turdus
Turdus iliacus
(drozd červenkastý)
rod: Turdus
čeľaď: Turdidae ()
4 
Turdus merula
(drozd čierny)
rod: Turdus
čeľaď: Turdidae ()
115 
Turdus philomelos
(drozd plavý)
rod: Turdus
čeľaď: Turdidae ()
70 
Turdus pilaris
(drozd čvíkotavý)
rod: Turdus
čeľaď: Turdidae ()
102 
Turdus torquatus
(drozd kolohrivý)
rod: Turdus
čeľaď: Turdidae ()
4 
Turdus viscivorus
(drozd trskotavý)
rod: Turdus
čeľaď: Turdidae ()
10 
Tyto
Tyto alba
(plamienka driemavá)
rod: Tyto
čeľaď: Tytonidae ()
2 
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.