neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Chrysotoxum bicinctum
autor: Karol Ox


WWW.PRE-NAKUPOVANIE.SK - Najbližšie predajne. Otváracie hodiny a kontaktné informácie vašich obľúbených predajní, obchodov alebo prevádzok. Vyhľadávanie na mape. Zoznam firiem. Mestá Slovenska.

Atlas húb ( abecedný zoznam druhov )
Na tejto podstránke nájdete "Zoznam chránených druhov húb".

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - č - [D] - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - š - T - U - V - W - Z - ž

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
daldínia
daldínia drobná / sazovka Childové
(Daldinia childiae)
rod: Daldinia
čeľaď: Xylariaceae ()
3 
daldínia koncentrická / sazovka kruhatá
(Daldinia concentrica)
rod: Daldinia
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
18 

dezmazierelka
dezmazierelka borovicová / kosmatka borová
(Desmazierella acicola)
rod: Desmazierella
čeľaď: Chorioactidaceae ()
4 

diatrypelka
diatrypelka jelšová / diatrypelka olšová
(Diatrypella favacea)
rod: Diatrypella
1 

diatrypka
diatrypka / korovitka vakovitá
(Diatrype bullata)
rod: Diatrype
čeľaď: Diatrypaceae (diatrypkovité - korovitkovité)
6 
diatrypka / polštářnatka dubová
(Diatrypella quercina)
rod: Diatrypella
čeľaď: Diatrypaceae (diatrypkovité - korovitkovité)
1 
diatrypka bodkovaná / korovitka tečkovaná
(Diatrype stigma)
rod: Diatrype
čeľaď: Diatrypaceae (diatrypkovité - korovitkovité)
4 


diatrypka diskovitá / korovitka terčovitá
(Diatrype disciformis)
rod: Diatrype
čeľaď: Diatrypaceae (diatrypkovité - korovitkovité)
6 


diatrypka zelenkastá
(Eutypa flavovirens)
rod: Eutypa
1 

discinka
discinka
(Discina melaleuca)
rod: Discina
2 

discinka hnedá / destice chřapáčová
(Discina ancilis)
rod: Discina
čeľaď: Discinaceae (discinkovité - desticovité)
52 


discinka žltohnedá / destice okrouhlá
(Discina parma)
rod: Discina
čeľaď: Discinaceae (discinkovité - desticovité)
1 
drevnatec
drevnatec (bližšie neurčený)
(Xylaria sp.)
rod: Xylaria
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
13 
drevnatec bukový / dřevnatka číškomilná
(Xylaria carpophila)
rod: Xylaria
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
13 

drevnatec hlohový / dřevnatka hlohová
(Xylaria oxyacanthae)
rod: Xylaria
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
9 

drevnatec kyjakovitý / dřevnatka kyjovitá
(Xylaria polymorpha)
rod: Xylaria
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
29 
drevnatec parohatý / dřevnatec parohatý
(Xylaria hypoxylon)
rod: Xylaria
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
54 


drevnatec štíhly / dřevnatka dlouhonohá
(Xylaria longipes)
rod: Xylaria
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
21 


drevnatec,
drevnatec, dřevnatka niťovitá (CZ)
(Xylaria filiformis)
rod: Xylaria
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
1 
drevokaz
drevokaz lesný
(Serpula himantioides)
rod: Serpula
čeľaď: Serpulaceae ()
2 
drevovček
drevovček
(Entoleuca mammata)
rod: Entoleuca
2 

drevovček / dřevomor
(Hypoxylon perforatum)
rod: Hypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
2 

drevovček / dřevomor
(Nemania aenea)
rod: Nemania
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
1 

drevovček / dřevomor oranžový
(Hypoxylon ticinense)
rod: Hypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
4 

drevovček / dřevomor plazivý
(Nemania serpens var. serpens)
rod: Nemania
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
2 
drevovček / dřevomor souvislý
(Annulohypoxylon cohaerens)
rod: Annulohypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
7 

drevovček bukový / dřevomor červený
(Hypoxylon fragiforme)
rod: Hypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
12 


drevovček hnedý / dřevomor hnědý
(Hypoxylon fuscum)
rod: Hypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
3 


drevovček Howeov / dřevomor Howeův
(Hypoxylon howeanum)
rod: Hypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
10 

drevovček mnohotvarý / dřevomor mnohotvarý
(Annulohypoxylon multiforme var. multiforme)
rod: Annulohypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
7 

drevovček moravský / dřevomor moravský
(Hypoxylon cercidicola)
rod: Hypoxylon
čeľaď: Xylariaceae (drevnatcovité - dřevnatkovité)
6 

drobnička
drobnička hrotitá
(Leptosphaeria acuta)
rod: Leptosphaeria
čeľaď: Leptosphaeriaceae ()
1 
drobnojazýček
drobnojazýček
(Microglossum olivaceum)
rod: Microglossum
čeľaď: Geoglossaceae ()
3 

drobnojazýček sivozelený / pazoubek sivozelený
(Microglossum griseoviride)
rod: Microglossum
čeľaď: Geoglossaceae (jazýčkovité - jazourkovité)
12 


drobnospórka
drobnospórka alchemilková
(Trachyspora intrusa)
rod: Trachyspora
1 
drobnoškvŕnka
drobnoškvŕnka venčená / hvězdnatka ozdobná
(Coccomyces coronatus)
rod: Coccomyces
čeľaď: Rhytismataceae (čerňovité - svraštělkovité)
3 
drobuľka
drobuľka
(Psathyrella melanthina)
rod: Psathyrella
2 

drobuľka (bližšie neurčená)
(Psathyrella sp.)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
48 

drobuľka / křehutka načervenalá
(Psathyrella bipellis)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
2 

drobuľka / křehutka útlá
(Psathyrella gracilis)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
2 

drobuľka / křehutka žlutočervená
(Psathyrella fulvescens var. fulvescens)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
1 

drobuľka bielovločkatá / křehutka nečesaná
(Psathyrella impexa)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
1 

drobuľka Candolleova / křehutka Candolleova
(Psathyrella candolleana)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
9 

drobuľka čokoládovohnedá
(Psathyrella spadicea)
rod: Psathyrella
1 
drobuľka hnedosivá / křehutka hnědošedá
(Psathyrella spadiceogrisea)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
5 

drobuľka medúzová
(Psathyrella caput-medusae)
rod: Psathyrella
1 
drobuľka naklonená
(Psathyrella cernua)
rod: Psathyrella
1 

drobuľka nežná
(Psathyrella prona)
rod: Psathyrella
3 

drobuľka páperistá / křehutka opýřená
(Psathyrella pennata)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
2 

drobuľka pomúčená / křehutka výkalová
(Psathyrella tenuicula)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
1 
drobuľka temnejúca / křehutka špinavolupenná
(Psathyrella tephrophylla)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
1 

drobuľka tmavohnedá
(Psathyrella fusca)
rod: Psathyrella
1 

drobuľka trsovitá / křehutka rozvětvená
(Psathyrella multipedata)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
19 
drobuľka tupá / křehutka otupělá
(Psathyrella obtusata var. obtusata)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
2 
drobuľka veľká / křehutka kuželovitá
(Psathyrella conopilus)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
13 

drobuľka vláknitošupinkatá
(Psathyrella cotonea)
rod: Psathyrella
2 

drobuľka vodomilná / křehutka vodomilná
(Psathyrella piluliformis)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
9 

drobuľka vykasaná / křehutka černokorá
(Psathyrella atrolaminata)
rod: Psathyrella
čeľaď: Psathyrellaceae (drobuľkovité - křehutkovité)
1 
drsnočiaška
drsnočiaška olivová
(Scabropezia flavovirens)
rod: Scabropezia
čeľaď: Pezizaceae (čiaškovité - kustřebkovité)
1 

dusivec
dusivec trávový / obalka stéblová
(Epichloë typhina)
rod: Epichloë
čeľaď: Clavicipitaceae (kyjaničkovité - paličkovicovité)
3 
dutinovka
dutinovka lužná / kornice svazčitá
(Sclerencoelia fascicularis)
rod: Sclerencoelia
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
30 

dutinovka otrubnatá / kornice otrubičnatá
(Encoelia furfuracea)
rod: Encoelia
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
79 


dutinovka/kornice
dutinovka/kornice jasanová
(Sclerencoelia fraxinicola)
rod: Sclerencoelia
čeľaď: Sclerotiniaceae (hľuznatkovité - hlízenkovité)
1 
džbánočka
džbánočka borievková
(Pithya cupressina)
rod: Pithya
čeľaď: Sarcoscyphaceae ()
3 

džbánočka obyčajná
(Pithya vulgaris)
rod: Pithya
1 
Copyright © 2004-2019 FotoNet, všetky práva vyhradené. Optimalizované pre Mozilla Firefox.